Amazon, TripAdvisor, at Iba Pang Mga Kompanya Ay Nagkakaisa Upang Labanan Ang Mga Peke Na Mga Review Habang Ang FTC Ay Naghahabol Ng Pagbabawal

Amazon Stock

Nagkasundo ang mga nangungunang plataporma sa larangan ng paglalakbay at e-commerce upang labanan ang malawakang problema ng mga pekeng review. Ang Amazon (NASDAQ: AMZN), kasama ang mga plataporma ng review na Glassdoor at Trustpilot, at mga nangungunang kompanya sa paglalakbay tulad ng Expedia Group, Booking.com, at TripAdvisor, ay nag-anunsyo ng paglikha ng “Coalition for Trusted Reviews”. Ang pangunahing layunin ng koalisyon ay maprotektahan ang access sa tunay at mapagkakatiwalaang mga consumer review sa global na antas.

Magkakasama ang mga kasapi ng koalisyon upang itatag ang mga best practice para sa paghost ng mga online na review at magbahagi ng mga kaalaman sa pagdedetekta ng mga pekeng review. Sasaklaw nito ang pagtukoy sa mga kriteria para sa mga pekeng review at pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga taktika na ginagamit ng mga mapanirang aktor.

Matagal nang nagdudulot ng problema ang mga pekeng review sa mga online na marketplace, na pinapalakas nang malaki ng mga broker na naghahanap ng paraan upang ikampanya ang mga pekeng review sa iba’t ibang plataporma sa pamamagitan ng mga social media channels, encrypted messaging apps, at iba pang paraan, madalas sa kapalit ng perang kabayaran, libreng produkto, o iba pang incentive. Maaaring manipulahin ng mga broker ang mga review upang palakasin ang mga negosyo o mga seller, o sa kabilang dako, magpost ng negatibong review upang sirain ang mga kompetidor.

Naging malinaw ang lawak ng problema na ito nang parusahan ng Amazon sa China ang dalawang broker ng review ng pagkakakulong dahil ginamit nila ang mga messaging app upang ipamahagi at ibenta ang mga pekeng review sa mga seller ng Amazon. Naghain din ng serye ng mga kaso ang Amazon laban sa mga operator na kumikilos sa katulad na mapanirang gawain. Bukod pa rito, naghain ng kaso ang kompanya laban sa mga administrator ng higit sa 10,000 Facebook groups na umano’y nang-oorganisa ng mga pekeng review sa kapalit ng pera o libreng merchandise.

Umuusbong din ang problema sa labas ng mga platapormang e-commerce, dahil natuklasan ng UK consumer watchdog group na “Which?” ang mga Facebook groups na nagpapalitan ng review para sa mga serbisyo tulad ng Google at Trustpilot noong unang bahagi ng taon.

Sinisiguro rin ng mga ahensya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga mapanirang review, kung saan gumagawa ng hakbang ang Federal Trade Commission (FTC). Noong Hunyo, inilatag ng FTC ang mga bagong panuntunan, kabilang ang mga pagbabawal sa mga negosyo sa pagbebenta o pag-acquire ng mga pekeng review, pagpigil sa tunay na feedback, at pagbebenta ng pekeng engagement sa social media. Maaaring harapin ng mga lumabag dito ang mga parusa sa ilalim ng mga regulasyong ito.

Ayon kay Becky Foley, Vice President for Trust and Safety ng TripAdvisor, nakapagpapahayag sila ng pagkakompromiso sa pagsugpo sa mga salarin sa likod ng mga pekeng review at binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pandaigdigang kooperasyon, dahil madalas na gumagana ang mga ito nang nakalayo sa sakop ng mga batas.

Nabuo ang koalisyon mula sa mga talakayan na nagsimula sa “Fake Reviews” conference, na inorganisa ng TripAdvisor noong nakaraang taon sa San Francisco. Layunin ng mga kasapi na muling magkita sa Disyembre sa ikalawang conference, na ito ay inorganisa ng Amazon sa Brussels.