Ang Kaso ng Sakit na Lyme ay Pinakakaraniwan sa Grupo ng Edad na 51-60 sa Panahon ng 2018-2022 sa Pilipinas

Health26 Lyme Disease Most Common in the Age Group 51-60 in the Period 2018-2022

Ang Malaise at Pagod at mga Diagnoses na May Kaugnayan sa Tisyu ay Karaniwang Mas Karaniwan sa mga Pasyente ng Lyme Disease Kaysa sa Lahat ng mga Pasyente, ayon sa Pag-aaral ng FAIR Health

NEW YORK, Okt. 17, 2023 — Sa panahon ng 2018-2022, mas maraming Lyme disease na mga linya ng claim ang na-file para sa mga indibidwal sa grupo ng edad na 51-60 kaysa sa anumang iba pang grupo, ayon sa isang infographic na batay sa mga pribadong insurance na mga claim at inilabas ngayong araw ng FAIR Health.1 Ang mga indibidwal na may edad na 51 hanggang 60 ay bumubuo ng 23.5 porsyento ng mga linya ng claim ng Lyme disease, kumpara sa 18.8 porsyento sa susunod na pinakamalaking grupo ng edad, 41-50. Ang nalalabing mga grupo ng edad na pinag-aralan, kasama ang kanilang mga porsyento ng Lyme disease na mga linya ng claim, ay 31-40 (14.1 porsyento), 19-30 (14.0 porsyento), 61-70 (13.9 porsyento), 0-18 (11.3 porsyento) at higit sa 70 (4.3 porsyento).


Lyme Disease: An Ongoing Concern, A FAIR Health Infographic, October 2023

Kinukuha ang mga pagkakatuklas na ito at iba pang mga pagkakatuklas tungkol sa sakit na ito na nagdudulot ng tik na bakterya mula sa database ng FAIR Health na nagsisilbing organisasyong non-profit na nagsusuri ng higit sa 42 bilyong mga rekord ng pribadong mga claim sa pangangalagang pangkalusugan, ang pinakamalaking ganitong repositoryo sa bansa. Kasama sa iba pang mga pangunahing pagkakatuklas:

  • Upang matukoy ang mga diagnosis pagkatapos na maaaring kaugnay sa Lyme disease, pinag-aralan ng FAIR Health ang isang makabuluhang kohort ng mga indibidwal mula 2018 hanggang 2022, kumpara ang pamamahagi ng ilang mga diagnosis sa pagitan ng mga pasyente ng Lyme at lahat ng mga pasyente sa kohort. Nakatuklas ang pag-aaral na sa lahat ng mga grupo ng edad maliban sa may edad na higit sa 80, ang malaise at pagod at mga diagnosis na may kaugnayan sa tisyu ay mas karaniwan sa mga pasyente ng Lyme kaysa sa kabuuang populasyon ng pasyente.
  • Ang pamamahagi ng Lyme disease ay iba-iba alinsunod sa panahon ng taon kapag kinukumpara ang mga rural at urban na lugar. Mula 2018 hanggang 2022, ang mga linya ng claim na may mga diagnosis ng Lyme disease ay umabot sa pinakamataas sa buwan ng Hunyo at Hulyo bawat taon sa buong bansa. Sa mga buwang tag-init na ito, ang mga rural na lugar, sa katunayan, ay may mas malaking bahagi ng mga linya ng claim na nauugnay sa mga diagnosis ng Lyme disease kaysa sa mga urban na lugar. Mula Nobyembre hanggang Abril, gayunpaman, ang mga linya ng claim na may mga diagnosis ng Lyme disease ay mas karaniwang nangyayari sa mga urban kaysa sa mga rural na lugar.
  • Noong 2018, ang mga estado na may pinakamataas na proporsyon ng mga linya ng claim na may mga diagnosis ng Lyme disease bilang porsyento ng lahat ng mga diagnosis sa estado, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, ay New Jersey, North Carolina, Rhode Island, Connecticut at Massachusetts.
  • Sa kabilang banda, noong 2022, ang mga nangungunang estado ng Lyme disease, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, ay New Jersey, Vermont, Connecticut, Pennsylvania at Rhode Island. Bumaba sa listahan ang North Carolina at Massachusetts, at sumali sa listahan ang Vermont at Pennsylvania. Umakyat mula ika-apat hanggang ikatlong puwesto ang Connecticut, at bumaba mula ikatlo hanggang ikalimang puwesto ang Rhode Island.

Sinabi ni FAIR Health President Robin Gelburd, “Ang Lyme disease ay nananatiling isang mahalagang suliranin sa kalusugan publiko. Magpapatuloy ang FAIR Health na gamitin ang repositoryo nito ng mga datos ng claim upang magbigay ng mga napapanahong at maaasahang impormasyon sa mga stakeholder sa pangangalagang pangkalusugan na naghahanap ng higit pang pag-unawa sa sakit na ito.”

Upang makita ang infographic, i-click ang @FAIRHealth

Tungkol sa FAIR Health
Ang FAIR Health ay isang nasyonal na independiyenteng non-profit na organisasyon na nakakalakip bilang isang pampublikong kawanggawa sa ilalim ng seksyon 501(c)(3) ng pederal na batas sa buwis. Ipinagkakaloob nito ang katransparehan sa mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan at impormasyon sa insurance sa pamamagitan ng mga produkto ng datos, mga mapagkukunan ng konsumer at suporta sa pananaliksik ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Nagtataglay ang FAIR Health ng pinakamalaking koleksyon ng mga rekord ng pribadong mga claim sa pangangalagang pangkalusugan sa bansa, na kasama ang higit sa 42 bilyong mga rekord ng claim at lumalago nang rate na higit sa 2 bilyong mga rekord ng claim kada taon. Nililisensya ng FAIR Health ang kanyang mga datos na pribadong binayaran at mga produkto ng datos—kabilang ang mga module ng benchmark, mga biswalisasyon ng datos, mga kustom na analytics at mga indeks ng pamilihan—sa mga komersyal na insurers at mga self-insurers, mga employer, mga tagapagkaloob, mga ospital at mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan, mga ahensya ng pamahalaan, mga mananaliksik at iba pa. Tinatanggap din ng FAIR Health ang datos na kumakatawan sa karanasan ng lahat ng mga indibidwal na nakatala sa tradisyonal na Medicare Parts A, B at D; kinukuha ng FAIR Health ang mga datos ng mga nakatalang Medicare Advantage sa loob ng kanyang database ng mga pribadong mga claim. Maaaring lumikha ng mga analitikong ulat at mga produkto ng datos na batay sa pinagsamang datos ng Medicare at pribadong mga claim ang FAIR Health para sa pamahalaan, mga tagapagkaloob, mga nagbabayad at iba pang awtorisadong gumagamit. Nakakuha ng sertipikasyon ng HITRUST CSF at nakagawa ng pagsunod sa AICPA SOC 2 Type 2 ang mga sistema ng FAIR Health para sa pagproseso at pag-iimbak ng protektadong impormasyon sa kalusugan upang matugunan ang mahigpit na mga pangangailangan sa seguridad ng datos ng mga pamantayan na ito. Bilang patotoo sa katapatan at obhetibidad ng datos ng FAIR Health, isinama na ang mga datos sa mga estatuto at regulasyon sa buong bansa at itinalaga bilang opisyal at neutral na mapagkukunan ng datos para sa iba’t ibang mga programa ng kalusugan ng estado, kabilang ang mga programa sa kompensasyon ng manggagawa at personal na proteksyon laban sa pinsala (PIP). Ginagamit din ng FAIR Health ang kanyang database upang patakbuhin ang isang libreng website ng konsumer na magagamit sa Ingles at Espanyol, na nagbibigay sa mga konsumer ng pagtatantya at pagpaplano para sa kanilang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan at nag-aalok ng isang mayamang plataporma sa edukasyon tungkol sa insurance sa kalusugan. May kaparehong platapormang edukatibo sa mas maikling format at mga kawing sa mga tool ng pagtatantya ng gastos ang aplikasyon sa Ingles/Espanyol. Kinilala ng Putiang Libingan ng Smart Disclosure, ng Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), URAC, ng eHealthcare Leadership Awards, ng appPicker, ng Employee Benefit News at ng Kiplinger’s Personal Finance ang website. Kinikilala rin bilang isang pangunahing mapagkukunan para sa mga pasyente sa aklat ni Dr. Elisabeth Rosenthal na may pamagat na An American Sickness: