Ang National Grid Project C Commitment ay nagsisimula ng ikatlong taon nito na may higit sa 2,000 boluntaryong empleyado na nagbibigay pabalik sa mga komunidad sa buong New York

Ang mga inisyatiba sa Linggo ng Serbisyo ay sumusuporta sa patuloy na pangako ng kompanya sa mga customer at komunidad
NEW YORK, Sept. 8, 2023 — Ang Project C community commitment initiative ng National Grid ay nagsisimula ng ikatlong taon nito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng taunang araw ng serbisyo ng kompanya sa isang linggo ng serbisyo na may higit sa 2,000 boluntaryong empleyado na nakikibahagi sa 200 kaganapan na nagaganap sa mga kapitbahayan sa buong New York. Ang tema ngayong taon – Magsama. Lumago nang sama-sama. – ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng paglikha ng makabuluhang pagbabago at pangmatagalang mga tali.

“Masaya akong samahan ang aking mga kasamahan sa ating mga lokal na kapitbahayan kasama ang ating kahanga-hangang mga kasosyo sa komunidad upang pasimulan ang ating ikatlong taon ng Project C sa isang buong linggo ng serbisyo sa buong New York,” sabi ni Rudy Wynter, Pangulo, National Grid New York. “Napakaganda ng epekto na nagawa natin sa nakalipas na dalawang taon – mula sa pagtulong na magpaganda ng mga parke hanggang sa pagbibigay ng access sa teknolohiya hanggang sa pagpapakilala sa mga mag-aaral at kabataan sa STEM at mga karera sa malinis na enerhiya hanggang sa pagkonekta ng maliliit na negosyo sa mga mapagkukunan. Lahat ng aming gawain ay nakaugat sa aming malalim na pangako sa New York, at naghihintay kaming gumawa ng higit pa.”

Ang Project C, na pinopondohan ng mga stockholder ng National Grid, ay sumusuporta sa mga tao at komunidad sa pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga kapitbahayan, pamumuhunan sa mga programa sa pagpapaganda para sa mga nonprofit, pananampalatayang batay sa pananampalataya, sining at kultural na institusyon; suportahan ang katarungan sa klima at programa sa panlipunang pagkakapantay-pantay; at sa pamamagitan ng pagtulong sa maliliit na negosyo at lokal na pamilya. Ang taong ito ay nagmarka ng ikatlong anibersaryo ng kung ano ang dating isang araw ng serbisyo. Dahil sa positibong pagtanggap nito sa mga komunidad sa buong estado, at overwhelming na suporta mula sa mga kasosyo at pakikibahagi ng mga boluntaryong empleyado ng National Grid, pinalawak ang programa sa isang linggo ng serbisyo.

Ang mga dedikadong grupo ng mga empleyado ng National Grid ay naglaan ng ilang buwan sa pagpaplano at pakikipag-partner sa mga nonprofit, paaralan, sentro ng komunidad, parke at iba pang grupo upang ihatid ang mga gawain na nakatakda para sa Sept. 11 hanggang Sept. 15. Bukod pa rito, nangangako ang mga empleyado na kumpletuhin ang Mga Gawa ng Kagandahang-loob sa buong Linggo ng Serbisyo, kabilang ang pagtitipon at pagdo-donate ng mga aklat, pagkain at damit sa lokal na kawanggawa, at pagdo-donate ng dugo sa blood bank.

Sa New York City: Pagpapatuloy sa pakikipagtulungan sa CityParks Foundation “It’s My Park,” naglilinis ang mga boluntaryo, nag-aalaga ng mga flower bed, nagtatanim ng mga puno, nagpipintura ng mga fence at bench, at nagpapanatili ng mga handball court sa iba’t ibang parke, kabilang ang Brooklyn’s Nehemiah Park sa Brownsville at Lenape Playground, sa Marine Park, at sa Queens Flushing Meadows Corona Park. Sasali rin ang mga boluntaryo sa kawani ng Staten Island Zoo sa mga proyekto sa pagpapabuti at pagpapanatili para sa Children’s Center.

Bukod pa rito, magsusumikap ang mga empleyado bilang boluntaryo sa paghahanda, pagluluto, at paghahatid ng mga pagkain sa pakikipagtulungan sa Florence E. Smith Senior Services Center sa Astoria, Queens, at sa Brooklyn Community Food Distribution Center for Campaign Against Hunger, NYC. Kabilang sa iba pang mga gawain ang pakikipagtulungan sa NYC Administration of Children’s Services, Family Enrichment Centers upang i-organisa ang imbentaryo sa mga community pantry at tumulong sa pagpapanatili ng hardin bilang paghahanda para sa mga aktibidad na pinlano ng komunidad. Gayundin, sa Brooklyn Central Public Library, bubatiin ng mga boluntaryo ang mga patron, tutulong sa suporta sa programa at mga giveaway ng handout, at, NIA Brooklyn ay magho-host ng mga boluntaryo ng National Grid upang magbahagi ng mga backpack at school supplies upang suportahan ang 110 lokal na mag-aaral at kanilang mga pamilya.

Sa Long Island: Tutulong ang mga empleyado sa United Veterans Beacon House, na nagbibigay ng mahabaging pangangalaga, malinis at ligtas na pabahay, at makabuluhang mga serbisyo para sa mga beterano at pamilya ng beterano na may mga kapansanan sa katawan, PTSD, traumatic brain injury, mga isyu sa kalusugan ng isip, at adiksyon. Papagandahin ng mga boluntaryo ang panlabas ng bahay ng isang beterano sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga bulaklak, pagtitipon ng mga puno, pag-aalis ng mga halaman, at pagpapressure-wash ng bahay. Tutulong din ang mga empleyado na linisin at hugasan ang mga aso ng serbisyo kasama ang America’s VetDogs. Pinapatren ng organisasyon ang mga aso upang magbigay ng pinaigting na mobility at kalayaan para sa mga beterano.

Tutulong ang mga boluntaryo sa ‘Paghugas ng Sasakyan para sa Kadahilanan’ upang makinabang ang