Chindata Group, Nag-uulat ng Hindi Audited na Mga Resulta sa Pananalapi para sa Ikalawang Quarter at Kalahating Taon ng Pananalapi 2023

BEIJING, Agosto 31, 2023 – Inihayag ngayon ng Chindata Group Holdings Limited (“Chindata Group” o “Kompanya”) (Nasdaq: CD), isang nangungunang carrier-neutral na tagapagbigay ng solusyon sa hyperscale data center sa mga emerging market sa Asia-Pacific, ang hindi pa na-audit na mga resulta ng pananalapi para sa ikalawang quarter at kalahating taon ng 2023 na nagtatapos noong Hunyo 30, 2023. Upang makatulong sa mga konsolidadong resulta ng pananalapi ng Kompanya na ipinresenta alinsunod sa U.S. GAAP, ginagamit ng Chindata Group ang adjusted EBITDA, adjusted EBITDA margin, adjusted net income, at adjusted net income margin bilang mga panukat ng hindi-GAAP na pananalapi, na higit pang inilalarawan sa ibaba.

Mga Kamakailang Pinansyal at Operasyonal na Pinakamahusay na Paksa

 • Patuloy na solidong paglago at momentum ng kita, ang quarterly na kita ay naitala na may 49.7% taunang paglago, at muling pinagtibay ang gabay para sa buong taon ng 2023. Ang kita sa ikalawang quarter ng 2023 ay RMB1,553.8 milyon, na kumakatawan sa 49.7% taunang paglago (“YoY”). Ang netong kita sa ikalawang quarter ng 2023 ay RMB219.2 milyon, na kumakatawan sa 9.8% YoY na paglago, na may netong margin na 14.1%. Ang na-adjust na EBITDA sa ikalawang quarter ng 2023 ay tumaas ng 49.9% YoY sa RMB816.1 milyon, na may margin na 52.5%. Muling pinagtibay ng Kompanya ang gabay nito sa kita para sa 2023 sa pagitan ng RMB5,880 milyon hanggang RMB6,080 milyon, at gabay sa na-adjust na EBITDA para sa 2023 sa pagitan ng RMB3,100 milyon hanggang RMB3,220 milyon.
 • Idinagdag ang dalawang bagong proyektong ipinatayo, pinalawak ang kapasidad ng isang umiiral na proyekto, at tumaas ang kabuuang kapasidad ng 47MW sa 945MW sa ikalawang quarter ng 2023. Idinagdag ang dalawang bagong mga proyektong hyperscale na ipinatatayo sa Johor, Malaysia at Zhangjiakou, Hebei, Tsina na may kabuuang kapasidad na 38MW sa portfolio ng asset ng Kompanya. Pinalawak ang isang umiiral na proyektong hyperscale sa campus ng Kompanya sa Johor, Malaysia, na nagdagdag ng kapasidad na 10MW. Dalawang mga proyektong hyperscale na may kabuuang kapasidad na 91MW ang ipinatupad, na sumusuporta sa negosyo ng mga anchor na kliyente sa Tsina at Timog Silangang Asya. Umabot sa 945MW ang quarter-end na kabuuang kapasidad, na kumakatawan sa 21.8% YoY na pagtaas kumpara sa 776MW sa parehong quarter ng 2022. Ang kapasidad sa Tsina at mga emerging market sa Asia-Pacific (maliban sa Tsina) ay bumuo ng 81% at 19% ng kabuuang kapasidad, ayon sa pagtatapos ng ikalawang quarter.
 • Patuloy na nasa tamang landas ang ramp-up na may overseas bilang pangunahing contributor. Tumataas ang ginagamit na kapasidad ng 48MW upang maabot ang 585MW, isang 45.9% YoY na paglago. Humantong ang malakas na momentum ng negosyo mula sa base ng kliyente ng Kompanya sa pagtaas ng 48MW na ginagamit na kapasidad sa ikalawang quarter ng 2023, na naiambag ng mga proyekto sa hilagang Tsina, Malaysia, at India. Umabot sa 585MW ang quarter-end na ginagamit na kapasidad, na kumakatawan sa 45.9% YoY na paglago. Ang pangkalahatang ratio ng paggamit ay 80% sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa 84% sa pagtatapos ng FY23Q1 at 78% sa pagtatapos ng FY22Q2.
 • Natanggap ang 34MW na bagong pangako mula sa mga umiiral na pangunahing kliyente para sa mga proyekto sa Tsina at Malaysia. Tumataas ang kabuuang pangako ng kliyente (nakontratang at “Indication of Interest” (IOI) na kapasidad) ng 34MW sa ikalawang quarter, pangunahing naiambag ng 22MW na bagong IOI at nakontratang kapasidad na natanggap mula sa anchor na kliyente para sa pagpapalawak ng negosyo nito sa ibang bansa, at 12MW na bagong pangangailangan na natanggap mula sa isa sa mga pangunahing pandaigdigang kliyente. Umabot sa 850MW ang kabuuang nakontrata at IOI na kapasidad sa ikalawang quarter, na kumakatawan sa 30.8% YoY na pagtaas. Ang ratio ng pangako ng kabuuang kapasidad ay 90% sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023.

Quote ng Pamamahala

Sinabi ni G. Huapeng Wu, Punong Opisyal na Tagapamahala ng Chindata Group, “Sa ikalawang quarter ng 2023, patuloy na pinanatili ng Chindata ang isang masiglang momentum ng paglago. Malalim kaming lumahok sa pagpapaunlad ng digital na ekonomiya ng Tsina at ng mga emerging market sa Asia-Pacific, na bumubuo ng dalawang pangunahing makina ng paglago sa bansa at sa ibang bansa, at in-serivce at ginagamit na kapasidad sa overseas market ay higit sa 5 beses kumpara noong nakaraang taon. Sa parehong panahon, unti-unti kaming nagtipon ng inobasyon sa teknolohiya, sinuportahan ang sustainable na paglago sa pamamagitan ng teknolohiya, at pinaunlad ang mataas na kalidad na pag-upgrade ng negosyo. Sa pagtatapos ng ikalawang quarter, ang bilang ng mga patent na nakuha at inaplayan ng grupo ay umabot sa 493, na 1.37 beses kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Matagumpay naming nabuo ang isang sistematiko at full-stack na solusyon ng AI Generated Content (“AIGC”) data center, na humahawak ng mga bagong pagkakataon na dala ng bagong pag-ikot ng rebolusyon sa teknolohiya sa industriya.”

Sinabi ni G. Dongning Wang, Punong Opisyal na Pinansyal ng Chindata Group, “Patuloy kaming naghahatid ng patuloy at solidong mga resulta sa pananalapi sa ikalawang quarter ng taong 2023. Tumataas ang kita ng 49.7% YoY sa RMB1,553.8 milyon, at tumaas ang na-adjust na EBITDA ng 49.9% sa RMB816.1 milyon. Patuloy na naghahatid ng malusog na margin performance ang ekonomiya ng scale ng aming modelo ng hyperscale at aming pagsisikap sa pagkontrol ng gastos. Patuloy na nanatiling nasa itaas ng 50% na antas ang na-adjust na EBITDA margin sa ikalawang quarter, sa 52.5%. Patuloy na nananatili sa loob ng 10 magkakasunod na quarter ang performance ng netong kita, na may netong kita sa ikalawang quarter na tumaas ng 9.8%, na may netong margin na 14.1%. Patuloy na pumapabuti ang return bilang resulta, na may pre-tax na ROIC ng kompanya sa antas na 19.3% sa ikalawang quarter, kumpara sa 18.7% sa pagtatapos ng unang quarter ng 2023. Sa pagsasaalang-alang ng gayong momentum, muling pinapatibay namin ang aming gabay sa kita at na-adjust na EBITDA para sa 2023 na dati nang ibinigay.”

Mga Pinakamahusay na Paksa sa Negosyo

Pangkalahatang-tanaw sa Asset

 • Kabuuang Kapasidad.
  • Patuloy na lumalago nang steady ang kabuuang kapasidad. Tumataas ang kabuuang kapasidad ng 47MW sa 945MW sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023, na kumakatawan sa 21.8% YoY na paglago. (vs. 898MW sa FY23Q1, 776MW sa FY22Q2).
  • Kapasidad na nasa serbisyo. Tumataas ang kapasidad na nasa serbisyo ng 91MW sa 730MW sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023, na kumakatawan sa 42.9% YoY na paglago (vs. 639MW sa FY23Q1, 511MW sa FY22Q2), pangunahing naiambag ng CN20 at MY06-2, na matatagpuan sa campus ng Datong ng Kompanya sa Lalawigan ng Shanxi at sa kampus nito sa Johor sa Malaysia, ayon sa pagkakabanggit, na sumusuporta sa negosyo ng anchor na kliyente. Nagkaroon ang Kompanya ng 27 proyektong nasa serbisyo sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023.
  • Kapasidad na ipinatatayo. Ang kapasidad na ipinatatayo ay 214MW sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023 (vs.258MW sa FY23Q1, 265MW sa FY22Q2). Idinagdag ang dalawang bagong mga proyektong hyperscale na ipinatatayo sa portfolio ng asset ng Kompanya, kabilang ang MY06-4, isang proyektong 12MW na matatagpuan sa kampus ng Johor sa Malaysia na nakatakdang ihatid simula sa 2024Q1 at CN23, isang proyektong 26MW na matatagpuan sa Hebei, Tsina na nakatakdang ihatid simula sa 2025Q1. Pinalawak ang isang umiiral na proyektong hyperscale, na matatagpuan sa kampus ng Johor sa Malaysia, sa 53MW, na nagdagdag ng kapasidad na 10MW.
  • Sa pagtatapos ng ikalawang quarter, ang kabuuang kapasidad ng Kompanya (nasa serbisyo at ipinatatayo) ayon sa rehiyon ay ang mga sumusunod: Greater Beijing Area: 722MW (76%), Yangtze River Delta Area: 36MW (4%), Greater Bay Area: 5MW (1%), Malaysia at India: 182MW (19%).
 • Nakontrata at IOI na kapasidad.
  • Patuloy na pinaglilingkuran ng Kompanya ang mga umiiral nitong kliyente at sinusuportahan ang kanilang malusog na paglago bilang isang pinagkakatiwalaang katuwang, nananatiling malusog ang momentum sa kabuuan ng pangangailangan mula sa natatanging base ng kliyente nito. Ang negosyo sa ibang bansa ang pangunahing nag-ambag sa bagong pangangailangan sa ikalawang quarter.
  • Tumataas ang kabuuang nakontratang at IOI na kapasidad ng 34MW sa ikalawang quarter ng 2023 upang maabot ang 850MW sa pagtatapos ng quarter, na kumakatawan sa 30.8% YoY na paglago (vs. 816MW sa FY23Q1, 650MW sa FY22Q2). Natanggap ng Kompanya ang 10MW na nakontratang at IOI na kapasidad sa umiiral na proyektong MY06-3 dahil sa pagpapalawak, at 12MW IOI na kapasidad sa bagong proyektong MY06-4 sa kampus ng Johor sa Malaysia, upang suportahan ang anchor na kliyente. Bukod pa rito, natanggap ng Kompanya ang 12 MW na bagong pangangailangan sa bagong proyektong CN23 upang suportahan ang isa sa mga pangunahing pandaigdigang kliyente. Tumataas ang nakontratang kapasidad ng 60MW sa ikalawang quarter, pangunahin na naiambag ng paglipat ng 16MW IOI sa mga proyektong CE02, CN12, at CN23 upang suportahan ang isa sa mga pangunahing pandaigdigang kliyente at 45MW na paglipat ng IOI at bagong nakontratang kapasidad sa proyektong MY06-3 upang suportahan ang anchor na kliyente.
  • Nanatiling malusog ang ratio ng pangako para sa portfolio ng asset ng Kompanya. Ang ratio ng Kontrata at IOI para sa kapasidad na nasa serbisyo ay 95% sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023 (vs. 95% sa pagtatapos ng FY23Q1, 95% sa pagtatapos ng FY22Q2). Ang ratio ng Kontrata at IOI para sa kabuuang kapasidad ay 90% sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023 (vs. 91% sa pagtatapos ng FY23Q1, 84% sa pagtatapos ng FY22Q2).
 • Ginagamit na kapasidad. Ang konsistensya ng Kompanya sa mataas na kalidad at mabilis na paghahatid, kasama ang malusog nitong pangangailangan at momentum ng paglago, ay humantong sa pagtaas ng 48MW na ginagamit na kapasidad sa ikalawang quarter ng 2023, na nagresulta sa 585MW na ginagamit na kapasidad sa pagtatapos ng quarter, na kumakatawan sa 45.9% YoY na paglago. (vs. 537MW sa FY23Q1, 401MW sa FY22Q2). Ang pangkalahatang ratio ng paggamit ay 80% sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng 2023 (vs. 84% sa pagtatapos ng FY23Q1, 78% sa pagtatapos ng FY22Q2).