Crayfish BidCo Oy nagdagdag ng dokumento ng alok na pagbili noong ika-7 ng Marso 2023 tungkol sa kusang-loob nitong pampublikong alok na pagbili ng pera para sa lahat ng mga share sa Caverion Corporation

67 Crayfish BidCo Oy supplements the tender offer document dated 7 March 2023 regarding its voluntary public cash tender offer for all shares in Caverion Corporation

Caverion Corporation Tender Offer 4 October 2023 sa 12:50 (EEST)

HINDI PARA SA PAGLABAS, PAGLATHALA O PAGKAKALAT, SA BUONG O BAHAGI, DIREKTA O HINDI DIREKTA, SA O SA AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND O SOUTH AFRICA O ANUMANG IBANG HURISDIKSYON KUNG SAAN IPINAGBABAWAL NG BATAS ANG TENDER OFFER. PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, MANGYARING TINGNAN ANG SEKSYON NA PINAMAGATANG “MAHALAGANG IMPORMASYON” SA IBABA.

HELSINKI, Oct. 4, 2023 — Noong 10 January 2023, nag-anunsyo ang Crayfish BidCo Oy (ang “Offeror“), isang Finnish private limited liability company na hindi direktang kontrolado ng mga entity na binubuo ng Triton Fund V (magkakasama na “Triton“), ng isang boluntaryong pampublikong cash tender offer para sa lahat ng inilabas at nakalutang mga share sa Caverion Corporation (“Caverion” o ang “Company“) na hindi hawak ng Caverion o anuman sa mga subsidiary nito (ang “Tender Offer“). Naglabas ang Offeror ng isang dokumento ng tender offer, petsa 7 March 2023, tungkol sa Tender Offer at mga supplement sa dokumento ng tender offer, petsa 14 March 2023, 4 April 2023, 13 April 2023, 9 May 2023, 25 May 2023, 16 June 2023, 27 July 2023, 7 August 2023 at 5 September 2023 (ang dokumento ng tender offer bilang suplemento sa nabanggit na mga dokumento ng supplement, ang “Tender Offer Document“). Nagsimula ang panahon ng pagtanggap sa ilalim ng Tender Offer (ang “Offer Period“) noong 8 March 2023 sa 9:30 a.m. (oras sa Finland) at kasalukuyang nakatakda na magwawakas sa 1 November 2023 sa 4:00 p.m. (oras sa Finland).

Pinayagan ngayong araw ng Finnish Financial Supervisory Authority ang ikasampung supplement sa Dokumento ng Tender Offer (ang “Ikasampung Dokumento ng Supplement“). Ang Ikasampung Dokumento ng Supplement ay may kaugnayan sa pahayag sa stock exchange na inilabas ng Offeror noong 29 September 2023 kung saan ipinahayag ng Offeror na nagpasya itong palawigin ang Panahon ng Alok sa ilalim ng Tender Offer hanggang 1 November 2023 pati na rin nagbigay ng update sa patuloy na proseso ng pagsang-ayon sa pagsasanib ng kontrol ng Finnish Competition and Consumer Authority kaugnay sa Tender Offer.

Nakalakip bilang Appendix 1 sa release na ito ang Ikasampung Dokumento ng Supplement.

Ang bersyon sa wikang Finnish ng Ikasampung Dokumento ng Supplement ay magiging available sa internet sa www.triton-offer.com/fi at www.danskebank.fi/caverion simula 4 October 2023. Ang salin sa Ingles ng Ikasampung Dokumento ng Supplement ay magiging available sa internet sa www.triton-offer.com at www.danskebank.fi/caverion-en simula 4 October 2023. Sa kaganapan ng anumang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang wika ng Ikasampung Dokumento ng Supplement, mananaig ang bersyon sa wikang Finnish.

Distribution:

Nasdaq Helsinki, pangunahing media, www.caverion.com

TUNGKOL SA CAVERION

Ang Caverion ay isang public limited liability company na itinatag sa ilalim ng mga batas ng Finland na may mga share na nakalista sa opisyal na listahan ng Nasdaq Helsinki. Ang Caverion ay isang eksperto sa Northern & Central European-based para sa matalino at sustainable na mga built environment, na nagpapahintulot ng performance at kapakanan ng mga tao. Nag-aalok ang Caverion ng mahusay na gabay sa buong buhay ng mga gusali, imprastraktura o mga industrial site at proseso: mula sa design & build hanggang sa mga proyekto, teknikal at industriyal na pagpapanatili, pamamahala sa pasilidad pati na rin mga advisory service. Noong katapusan ng December 2022, halos 14,500 na mga propesyonal ang naglilingkod sa mga customer sa serbisyo ng Caverion Group sa 10 bansa.

TUNGKOL SA TRITON

Ang Triton ay isa sa mga nangungunang Northern European investment firm na naghahangad na makapag-ambag sa pagbuo ng mas mahusay na mga negosyo para sa mas matagal na panahon. Nagsusumikap ang Triton at ang mga executive nito na maging mga ahente ng positibong pagbabago patungo sa mapagkakasundong mga pagpapahusay sa operasyon at paglago. Ang mga pondo ng Triton ay namumuhunan at sumusuporta sa positibong pag-unlad ng mga negosyo na pangunahing nakabase sa Northern Europe. Ang Triton ay may matagal nang track record ng pamumuhunan sa mga negosyong serbisyo, tulad ng Caverion, sa buong rehiyon ng Nordic at DACH.

MAHALAGANG IMPORMASYON

MAARING HINDI ITO STOCK EXCHANGE RELEASE NA ITO AY HINDI MAI-RELEASE O KUNG HINDI MAN AY IPINAMAMAHAGI, SA BUO O SA BAHAGI, NANG DIREKTA O HINDI DIREKTA, SA O SA AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND O SOUTH AFRICA O ANUMANG IBANG HURISDIKSYON KUNG SAAN IPINAGBABAWAL NG BATAS ANG TENDER OFFER.

ITO AY HINDI ISANG DOKUMENTO NG TENDER OFFER AT BILANG GAYON AY HINDI KUMAKATAWAN NG ALOK O IMBITASYON UPANG GUMAWA NG ALOK NA PAGBILI. SA PARTikular, ito ay hindi isang alok upang ipagbili o hikayatin ang alok na bumili ng anumang mga security na inilarawan dito, at hindi isang extension ng tender offer, sa, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND o SOUTH AFRICA. DAPAT TANGGAPIN NG MGA INBESTOR ANG TENDER OFFER PARA SA MGA SHARE LAMANG SA BATAYAN NG IMPORMASYONG IBINIGAY SA ISANG DOKUMENTO NG TENDER OFFER. ANG MGA ALOK AY HINDI GAGAWING DIREKTA O HINDI DIREKTA SA ANUMANG HURISDIKSYON KUNG SAAN ANG ALOK O PAGLALAH