Dalawang Karagdagang K5 Security Robot Contracts mula sa Hotel at Pre-K School

MOUNTAIN VIEW, Calif.– Oktubre 12, 2023 —Knightscope, Inc. [NASDAQ:KSCP] (“Knightscope” o ang “Kompanya”), isang nangungunang developer ng autonomous security robots at mga sistema ng komunikasyon ng asul na ilaw na pang-emergency, ay nag-aanunsyo ngayon ng dalawang bagong benta para sa K5 Autonomous Security Robots (“ASRs”) sa isang hotel sa Athens, Georgia, at isang Pre-K na paaralan sa Vancouver, Washington.

ISANG IBANG HOTEL

Gaya ng ibinahagi kahapon, ang hospitality market ay lumalaki para sa Knightscope habang ang mga hotel, resort at convention center ay nagsisimulang maunawaan ang maraming benepisyo na dala ng mga ASR sa industriya. Ang karanasan ng bisita ay pangunahing tagapagpahiwatig ng magandang serbisyo sa hospitality business, kaya mahalaga na magbigay ng kumpletong encounter upang akayin ang mga bagong bisita na subukan ang isang hotel at hikayatin ang mga customer na bumalik muli at muli. Nagdadagdag ang Knightscope ng branded at kaakit-akit na elemento sa karanasang iyon habang pinapanatiling ligtas ang mga bisita, empleyado at panauhin.

PAGPROTEKTA SA ATING PINAKAMAHALAGANG MGA ARI-ARIAN

Ang mga paaralan ay pundasyon ng pagkakaroon ng Knightscope. Itinatag ang Kompanya bilang resulta ng nakapangingilabot na mga pangyayari na naganap sa Sandy Hook Elementary. Ito ang dahilan kung bakit bawat kontrata sa sistema ng edukasyon ay napakahalaga sa buong organisasyon. Isang Pre-K na paaralan sa Vancouver, Washington, ang pumili sa Knightscope upang protektahan ang hinaharap ng Amerika. Sisilipin ng K5 ASR ang perimeter ng paaralan upang pahintulutan ang mga masasama at kumilos bilang isang teknolohikal na inspirasyon sa mga napakaimpluwensiyableng mga bata. Ito ay isang karangalan na hindi maipapahayag ng Knightscope sa mga salita.

MATUTO NG HIGIT PA

Ang mga serbisyo ng ASR ng Knightscope at mga nangungunang produkto ng komunikasyon sa emergency sa industriya ay nakakatulong na mas maigi na protektahan ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at dumadalaw ang mga tao. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Mga Sistema ng Komunikasyon ng Asul na Ilaw sa Emergency ng Knightscope o Mga Autonomous Security Robot – ngayon na may opsyon ng Private LTE – mag-book ng discovery call o demonstration ngayon sa www.knightscope.com/discover.

Tungkol sa Knightscope

Ang Knightscope ay isang advanced na kompanya ng teknolohiya ng pampublikong kaligtasan na bumubuo ng ganap na autonomous na mga security robot at mga sistema ng komunikasyon ng asul na ilaw na pang-emergency na tumutulong na protektahan ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at dumadalaw ang mga tao. Ang pangmatagalang hangarin ng Knightscope ay gawing ang Estados Unidos ng Amerika ang pinakamaligtas na bansa sa mundo. Matuto nang higit pa tungkol sa amin sa www.knightscope.com. Sundan ang Knightscope sa Facebook, X (dating Twitter), LinkedIn at Instagram.

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Maaaring maglaman ang press release na ito ng “mga pahayag na tumitingin sa hinaharap” tungkol sa mga hinaharap na inaasahan, plano, pananaw, proyeksyon at prospect ng Knightscope. Maaaring makilala ang mga naturang pahayag na tumitingin sa hinaharap sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita tulad ng “dapat,” “maaaring,” “naglalayong,” “inaasahan,” “sinusuri,” “proyekto,” “pagtataya,” “inaasahan,” “mga plano,” “mungkahi” at katulad na mga pahayag. Kasama sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na nilalaman sa press release na ito at iba pang komunikasyon ang, ngunit hindi limitado sa, mga pahayag tungkol sa kita at paglago ng Kompanya. Bagaman naniniwala ang Knightscope na ang mga inaasahan na ipinahiwatig sa mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay batay sa makatuwirang mga palagay, mayroong bilang ng mga panganib at kawalang-katiyakan na maaaring magresulta sa materyal na pagkakaiba sa ganitong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Kasama sa mga panganib at kawalang-katiyakang ito, bukod sa iba pa, ang panganib na ang mga gastos at singil sa restructuring ay maaaring mas malaki kaysa inaasahan; ang panganib na ang mga pagsisikap sa restructuring ng Kompanya ay maaaring makaapekto nang masama sa mga panloob na programa ng Kompanya at sa kakayahan ng Kompanya na kumuha at panatilihin ang mga mahusay at motibadong tauhan, at maaaring maging nakakaabala sa mga empleyado at pamunuan; ang panganib na ang mga pagsisikap sa restructuring ng Kompanya ay maaaring negatibong maapektuhan ang mga operasyon sa negosyo at reputasyon ng Kompanya o kakayahang maglingkod sa mga customer; ang panganib na ang mga pagsisikap sa restructuring ng Kompanya ay hindi maaaring makagenera ng kanilang layunin na benepisyo sa lawak o bilis na inaasahan. Hinihikayat ang mga mambabasa na masusing suriin at isaalang-alang anumang babala at iba pang pagbubunyag, kabilang ang mga pahayag na ginawa sa ilalim ng pamagat na “Mga Salik ng Panganib” sa Annual Report sa Form 10-K ng Knightscope para sa taong natapos noong Disyembre 31, 2022. Nauukol lamang ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa petsa ng dokumento kung saan sila nakapaloob.