Defence Nag-anunsyo ng Peer-reviewed na Paglalathala ng Kanilang Preclinical na Data sa Accum(R) bilang isang Anti-Cancer Molecule sa Journal ng Cancer Science

Pagbubunyag:

1) Ang may-akda ng Artikulo, o mga miyembro ng agarang sambahayan o pamilya ng may-akda, ay walang pagmamay-ari ng anumang mga sekuridad ng mga kumpanya na nakasaad sa Artikulong ito. Tinukoy ng may-akda kung aling mga kumpanya ang isasama sa artikulong ito batay sa pananaliksik at pag-unawa sa sektor.

2) Inilabas ang Artikulo sa ngalan at pinondohan ng, Defence Therapeutics Inc. Inaasahan ng Market Jar Media Inc. na tatanggap mula sa Digital Marketing Agency ng Defence Therapeutics Inc. ng R

Tungkol sa Pagtatanggol:

Ang Pagtatanggol Therapeutics ay isang publicly-traded na kumpanya ng biotechnology na nagtatrabaho sa engineering ng susunod na henerasyon ng mga bakuna at produkto ng ADC na gumagamit ng sarili nitong platforma. Ang core ng platforma ng Pagtatanggol Therapeutics ay ang teknolohiya ng ACCUM®, na nagbibigay-daan sa tumpak na paghahatid ng mga antigen ng bakuna o mga ADC sa kanilang buong anyo sa mga target na selula. Bilang resulta, mas mataas na kahusayan at lakas ay maaabot laban sa nakamamatay na sakit tulad ng kanser at mga nakakahawang sakit.

Para sa karagdagang impormasyon:

Sebastien Plouffe, Pangulo, CEO at Director
P: (514) 947-2272
Splouffe@defencetherapeutics.com
www.defencetherapeutics.com

Babala ukol sa “Forward-Looking” na Impormasyon

Kasama sa paglabas na ito ang ilang mga pahayag na maaaring ituring na “forward-looking statements”. Lahat ng mga pahayag sa paglabas na ito, maliban sa mga pahayag ng mga historical na katotohanan, na tumutukoy sa mga kaganapan o pag-unlad na inaasahan ng Kompanya na mangyayari, ay mga forward-looking statement. Ang mga forward-looking statement ay mga pahayag na hindi mga katotohanang historical at sa pangkalahatan, ngunit hindi palaging, ay nakilala sa pamamagitan ng mga salita na “inaasahan”, “mga plano”, “hinihintay”, “naniniwala”, “tinatayang halaga”, “mga proyekto”, “maaaring” at katulad na mga ekspresyon, o na mga kaganapan o kondisyon ay “magiging”, “gagawin”, “maaaring”, “magagawa” o “dapat” mangyari. Bagaman naniniwala ang Kompanya na ang mga inaasahang ipinahayag sa mga forward-looking na pahayag ay batay sa makatuwirang mga palagay, ang mga pahayag ay hindi mga garantiya ng hinaharap na pagganap at ang aktuwal na mga resulta ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa mga nasa forward-looking na pahayag. Ang mga kadahilanan na ang aktuwal na mga resulta ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa mga nasa forward-looking na pahayag ay kinabibilangan ng mga regulasyon ng pamahalaan, mga presyo sa merkado, at patuloy na pagiging available ng kapital at pagpopondo, at pangkalahatang pang-ekonomiya, pamilihan o mga kondisyon sa negosyo. Pinapayuhan ang mga mamumuhunan na anumang mga pahayag ay hindi mga garantiya ng hinaharap na pagganap at ang aktuwal na mga resulta o pag-unlad ay maaaring magkaiba nang malaki mula sa mga nakaprodyekto sa mga forward-looking na pahayag. Ang mga forward-looking na pahayag ay batay sa mga paniniwala, mga pagtatantya at mga opinyon ng pamunuan ng Kompanya sa petsa ng mga pahayag. Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na mga batas sa securities, walang obligasyon ang Kompanya na i-update ang mga forward-looking na pahayag na ito kung sakaling magbago ang mga paniniwala, mga pagtatantya o mga opinyon ng pamunuan, o iba pang mga kadahilanan.

Hindi tinatanggap ng CSE o ng tagaregula nito sa merkado, gaya ng tinukoy sa mga patakaran ng CSE, ang responsibilidad para sa kahusayan o kawastuhan ng paglabas na ito.