J INTS BIO, WCLC 2023 – Presentasyon ng Phase 1/2 pag-aaral ng ‘JIN-A02’, isang Bagong Oral na 4th Generation EGFR TKI

SEOUL, Timog Korea, Setyembre 13, 2023 — Inanunsyo ng J INTS BIO na ang pag-aaral sa Phase 1/2 ng bagong oral na iniinom na 4th generation EGFR-TKI na ‘JIN-A02’ ay iniharap sa 2023 IASLC World Conference sa Lung Cancer na ginanap sa Singapore mula ika-9 hanggang ika-12 ng Setyembre, sa opisyal na sesyon na pinamagatang “Metastatic Non-small Cell Lung Cancer – Targeted Therapy – EGFR/HER2”.

Professor Cho, Byoung Chul, poster presentation ng Phase 12 pag-aaral ng Bagong Oral na 4th Generation EGFR-TKI ‘JIN-A02’ sa WorldConference sa Lung Cancer sa Singapore (IASLC 2023 WCLC)

Ang JIN-A02, isang 4th generation EGFR TKI, ay selektibo at pabalik-balik na nagdudugtong sa mga mutasyon ng EGFR, partikular ang mutasyon ng C797S na humantong sa paglaban sa therapy ng Osimertinib. Sa mga preklinikal na pag-aaral, ipinakita ng JIN-A02 na malakas na aktibidad bilang monotherapy sa mga modelo na may mga mutasyon ng EGFR na tumututol sa Osimertinib.

Ang global na pag-aaral sa phase 1/2 na ito ay naglalayong suriin ang kaligtasan, pharmacokinetics, at aktibidad laban sa tumor ng “JIN-A02” sa mga pasyenteng may advanced na NSCLC na nagdadala ng mga mutasyon ng EGFR.

Ang pag-aaral na ito ay nahahati sa tatlong bahagi na may dose escalation (Bahagi A), dose exploration (Bahagi B), at dose expansion (Bahagi C). Tinutuklas ng Bahagi A ang mga tumataas na dosis ng oral na monotherapy ng JIN-A02 sa 28-araw na cycle upang masuri ang maximum tolerated dose sa mga pasyente na may advanced na NSCLC na nagdadala ng mutasyon na C797S o T790M. Batay sa mga resultang nakuha sa Bahagi A, pipiliin ng isang komite sa pagsusuri ng kaligtasan ang 2 dosis upang masurihin pa sa Bahagi B sa pamamagitan ng pagtukoy sa kaligtasan, pharmacokinetics, at bisa sa parehong paraan gaya ng Bahagi A kahit na sa mas malaking cohort ng mga pasyente. Kapag natukoy na ang inirerekomendang Phase 2 dose (RP2D), magsisimula ang Bahagi C, ang pag-aaral sa pagpapalawak ng dosis, na may limang cohort ng mga pasyente batay sa mga mutasyon ng EGFR at katayuan ng metastasis sa utak.

Ang unang pagbibigay ng dosis ng JIN-A02 ay nakamit noong Hulyo 2023 at hanggang ika-11 ng Setyembre 2023, tatlong paksa ang nakakumpleto ng panahon ng pagsusuri ng MTD para sa Antas ng Dosis Isa ng Bahagi A. Walang DLT, walang nauugnay sa paggamot na AE, at walang naitalang pag-usad ng klinikal na sakit.

Photo – https://seatickers.com/wp-content/uploads/2023/09/ee35aa38-professor_cho__byoung_chul__poster_presentation_of_phase_12_study_of_its_novel_oral_4th_generation_e.jpg