JOYY Nag-uulat ng Hindi Audited na Mga Resulta ng Pananalapi para sa Ikalawang Quarter ng 2023

SINGAPORE, Aug. 30, 2023 — JOYY Inc. (NASDAQ: YY) (“JOYY” o ang “Kompanya,” dating kilala bilang YY Inc.), isang global na kompanya sa teknolohiya, ay nag-anunsyo ngayon ng hindi naa-audit na resulta sa pananalapi para sa ikalawang quarter ng 2023.

Mga Pinansyal na Highlight ng Ikalawang Quarter ng 20231

  • Mga netong kita ay US$547.3 milyon, kumpara sa US$596.1 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.
  • Netong kita na maaaring i-attribute sa namamahalang interes ng JOYY2 ay US$155.1 milyon, kumpara sa US$18.7 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.
  • Hindi Naa-audit na netong kita na maaaring i-attribute sa namamahalang interes at karaniwang mga stockholder ng JOYY3 ay US$97.3 milyon, kumpara sa US$51.5 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.

Mga Operasyonal na Highlight ng Ikalawang Quarter ng 2023

  • Average na mobile MAUs ng Bigo Live ay tumaas ng 18.0% sa 38.5 milyon mula 32.6 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.
  • Average na mobile MAUs ng Likee ay 43.2 milyon, kumpara sa 57.7 milyon sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa binawasang paggastos sa pagkuha ng user sa pamamagitan ng advertisement.
  • Average na mobile MAUs ng Hago ay 5.5 milyon, kumpara sa 8.5 milyon sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa binawasang paggastos sa pagkuha ng user sa pamamagitan ng advertisement.
  • Global average mobile MAUs4 ay tumaas ng 0.9% sa 275.6 milyon mula 273.1 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.
  • Kabuuang bilang ng mga nagbabayad na user ng BIGO (kasama ang Bigo Live, Likee at imo)5 ay tumaas ng 5.4% sa 1.53 milyon mula 1.45 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.
  • Average na kita kada nagbabayad na user ng BIGO (kasama ang Bigo Live, Likee at imo)6 ay US$248.0, kumpara sa US$285.0 sa katumbas na panahon ng 2022.

Sinabi ni Mr. David Xueling Li, Chairman at Chief Executive Officer ng JOYY, “Sa kabila ng patuloy na hindi siguradong pang-ekonomiya, ang aming matatag na pagpapatupad ay nagpayag sa amin na magbigay ng matatag na resulta sa pananalapi sa ikalawang quarter. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-improve sa produkto at mga pagpapahusay sa operasyon, matagumpay na nalagpasan ng BIGO ang mga balakid at pinaunlad ang GAAP at hindi Naa-audit na margin sa operasyon nito sa 12.8% at 16.0%, ayon sa pagkakabanggit. Habang patuloy kaming nagpapakilala ng mga inobatibong tampok, nagpapalago ng iba’t ibang nilalaman, at naglulunsad ng mga lokal na aktibidad sa operasyon, lalo pa naming pinaunlad ang mga karanasan ng user, pinalakas ang engagement at itinaguyod ang paglago ng user. Bilang resulta, ang aming global na MAUs ay nakamit ang positibong taunang paglago at paglago sa quarter-over-quarter. Mahalaga, ang Bigo Live ay pinaunlad ang kanilang MAUs ng 18.0% taun-taon sa 38.5 milyon sa ikalawang quarter, pinanatili ang double-digit na taunang paglago para sa ikalimang magkakasunod na quarter.”

“Sa ikalawang quarter ng 2023, muli naming binili ang US$214.3 milyon na halaga ng aming mga share. Sa kabuuan, bumalik kami ng US$299.7 milyon sa aming mga stockholder sa pamamagitan ng mga pagbili ng share at dividend sa unang kalahati ng taong ito. Ipinapakita nito ang aming tiwala sa mga prospecto sa paglago ng Kompanya at ang aming pangako na gantimpalaan ang pangmatagalang suporta ng aming mga stockholder. Paharap, patuloy naming bibigyang-prayoridad ang mga inisyatiba na naaayon sa aming pangmatagalang mga estratehiya. Sa aming napatunayan na mga kakayahan sa pagpapatupad, mahusay kaming posisyonado upang makuha ang mga pagkakataon sa paglago at lumikha ng halaga para sa aming mga stockholder.”

Mga Resulta sa Pananalapi ng Ikalawang Quarter ng 2023

MGA NETONG KITA

Ang mga netong kita ay US$547.3 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$596.1 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.

Ang mga kita sa live streaming ay US$477.0 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$565.2 milyon sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa pagbaba sa average na kita kada nagbabayad na user ng BIGO, habang ang mga hindi siguradong pang-ekonomiya sa buong mundo at ang pagtaas ng halaga ng dolyar ng US laban sa ilang iba pang mga lokal na salapi ay negatibong nakaapekto sa mga aktibidad sa pagbabayad ng mga user.

Ang iba pang mga kita ay tumaas ng 128.0% sa US$70.4 milyon sa ikalawang quarter ng 2023 mula US$30.9 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.

GASTOS SA KITA AT TUBONG KITA

Ang gastos sa kita ay bumaba ng 7.4% sa US$349.6 milyon sa ikalawang quarter ng 2023 mula US$377.7 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang mga bayarin sa paghahati ng kita at mga gastos sa nilalaman ay US$222.6 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$247.0 milyon sa katumbas na panahon ng 2022.

Ang tubong kita ay US$197.8 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$218.4 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang margin sa tubo ay 36.1% sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa margin sa tubo na 36.6% sa katumbas na panahon ng 2022.

MGA GASTOS SA OPERASYON AT KITA

Ang mga gastos sa operasyon ay US$191.7 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$185.0 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Sa mga gastos sa operasyon, ang mga gastos sa pagbebenta at marketing ay bumaba sa US$87.2 milyon sa ikalawang quarter ng 2023 mula US$98.4 milyon sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa epektibong kontrol ng Kompanya sa mga gastos sa marketing at pag-optimize ng kabuuang mga estratehiya sa pagbebenta at marketing, habang binawasan ng Kompanya ang paggastos sa pagkuha ng user sa pamamagitan ng advertisement at nakatuon sa monetisasyon para sa Likee at Hago. Ang mga gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad ay tumaas sa US$75.5 milyon sa ikalawang quarter ng 2023 mula US$62.9 milyon sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa pinaunlad na mga gastos na may kaugnayan sa tauhan.

Ang kita sa operasyon ay US$9.4 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa kita sa operasyon na US$38.7 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang margin sa kita sa operasyon ay 1.7% sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa margin sa kita sa operasyon na 6.5% sa katumbas na panahon ng 2022.

Ang hindi Naa-audit na kita sa operasyon7 ay US$34.4 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$59.9 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang hindi Naa-audit na margin sa kita sa operasyon8 ay 6.3% sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa 10.0% sa katumbas na panahon ng 2022.

NETONG KITA

Ang netong kita na maaaring i-attribute sa namamahalang interes ng JOYY ay US$155.1 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa netong kita na US$18.7 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang margin sa netong kita ay 28.3% sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa margin sa netong kita na 3.1% sa katumbas na panahon ng 2022, pangunahin dahil sa natupad na mga kita mula sa pagbenta ng ilang pamumuhunan sa kapital na inanunsyo noong Abril 28, 2023, pinaunlad na kita sa interes na hinikayat ng mas mataas na mga rate sa merkado, at mga kita sa palitan ng dayuhan.

Ang hindi Naa-audit na netong kita na maaaring i-attribute sa namamahalang interes at karaniwang mga stockholder ng JOYY ay US$97.3 milyon sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$51.5 milyon sa katumbas na panahon ng 2022. Ang hindi Naa-audit na margin sa netong kita9 ay 17.8% sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa hindi Naa-audit na margin sa netong kita na 8.6% sa katumbas na panahon ng 2022.

NETONG KITA KADA ADS

Ang diluted na netong kita kada ADS10 ay US$2.02 sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa diluted na netong kita kada ADS na US$0.23 sa katumbas na panahon ng 2022.

Ang hindi Naa-audit na diluted na netong kita kada ADS11 ay US$1.29 sa ikalawang quarter ng 2023, kumpara sa US$0.65 sa katumbas na panahon ng 2022.

BALANSE AT MGA DALOY NG SALAPI

Bilang ng Hunyo 30, 2023, ang Kompanya ay mayroong salapi at mga katumbas ng salapi, nakareserbang salapi at mga katumbas ng salapi, mga maikling-terminong deposito, nakareserbang maikling-terminong deposito at mga maikling-terminong pamumuhunan na US$3,803.4 milyon. Para sa ikalawang quarter ng 2023, ang netong salapi mula sa mga aktibidad sa operasyon ay US$61.8 milyon.

MGA NAKALABAS NA SHARE

Bilang ng Hunyo 30, 2023, ang Kompanya ay mayroong kabuuang 1,239.8 milyong karaniwang share na nakalabas, kumakatawan sa katumbas na 62.0 milyong ADS na ipinapalagay na konbersyon ng lahat ng karaniwang share sa ADS.

Pananaw sa Negosyo

Para sa ikatlong quarter ng 2023, inaasahan ng Kompanya na ang mga netong kita ay magiging sa pagitan ng US$537 milyon at US$567 milyon. Isinaalang-alang ng forecast na ito ang kasalukuyan at pansamantalang pananaw ng Kompanya sa merkado, mga kondisyon sa operasyon at mga estratehiya sa negosyo, kabilang ang mga inaasahang trend sa user engagement at aktibidad sa pagbabayad.