LEVIATHAN GOLD NAGPAHAYAG NG PAGKONSOLIDA NG MGA SHARE

VANCOUVER, BC, Sept. 8, 2023 /CNW/ – Leviathan Gold Ltd. (“Leviathan“, the “Company“) (TSXV: LVX) (Germany: 0GP) ay nag-anunsyo na pinahintulutan ng Board of Directors ng Kompanya ang pagpapatupad ng isang consolidation ng mga inilabas at outstanding na karaniwang share ng Kompanya sa batayan ng isang (1) post-consolidation karaniwang share para sa bawat limang (5) pre-consolidation karaniwang share (ang “Consolidation”). Sa kasalukuyan, ang Kompanya ay may 99,783,831 karaniwang share na inilabas at outstanding, at sa pagconsolidate, magkakaroon ng humigit-kumulang 19,956,766 karaniwang share na inilabas at outstanding.

Ang Consolidation ay napapailalim sa pag-apruba ng TSX Venture Exchange. Ang epektibong petsa at karagdagang detalye ng Consolidation ay ibabahagi sa isang magkasunod na balita pagkatapos makatanggap ng lahat ng kinakailangang pag-apruba.

Sa ngalan ng Kompanya,

Luke Norman, Chief Executive Officer at Director

Hindi tumatanggap ng responsibilidad para sa pagiging sapat o kawastuhan ng paglalathala na ito ang TSX Venture Exchange o ang Regulation Services Provider nito (gaya ng tinutukoy sa mga patakaran ng TSX Venture Exchange). Walang awtoridad sa securities regulation ang nag-apruba o tumanggi sa mga nilalaman ng press release na ito.

Ang balitang ito ay hindi bumubuo ng alok na magbenta o imbitasyon na bumili ng alinman sa mga securities sa Estados Unidos. Ang mga securities ay hindi nakarehistro at hindi makakapagparehistro sa ilalim ng United States Securities Act of 1933, gaya ng binago (ang “U.S. Securities Act“) o anumang mga batas sa estado sa securities at maaaring hindi ialok o ibenta sa loob ng Estados Unidos maliban kung nakarehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act at naaangkop na mga batas sa estado sa securities o isang exempsyon mula sa naturang pagpaparehistro ay magagamit.

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Ang impormasyon na nakalagay sa balitang ito ay naglalaman ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na batay sa mga palagay sa petsa ng balitang ito, kabilang ang may kinalaman sa heolohikal na prospect ng mga mineral project ng Leviathan, planadong mga aktibidad sa pagsisiyasat, tagumpay ng mga aktibidad sa pagsisiyasat, kaugnayan ng makasaysayang impormasyon, pagpapatuloy ng mineralisasyon, kaugnayan ng katulad na mga proyekto, oras ng mga aktibidad sa pagsisiyasat, pangkalahatang kalagayan sa negosyo at ekonomiya; na ang naaangkop na mga pag-apruba ay nakuha; na ang kuwalipikadong mga manggagawa, financing, permit, pag-apruba, at kagamitan ay nakuha sa tamang panahon; na ang mga kondisyon sa merkado ay magpapatuloy; na isinagawa ng mga kasunduang katapat ang kanilang mga obligasyon gaya ng kinakailangan; at na mahanap ng Leviathan ang sapat na financing para sa magandang patuloy na operasyon. Pinapahiwatig ng mga pahayag na ito ang mga kasalukuyang pagtatantya, paniniwala, layunin at inaasahan ng pamunuan. Hindi sila mga garantiya ng magandang pagganap sa hinaharap. Pinapaalalahanan ng Leviathan na lahat ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay likas na hindi tiyak at maaaring maapektuhan ng maraming mahahalagang bagay, na marami sa mga ito ay nasa labas ng kontrol ng Leviathan. Kabilang sa mga bagay na ito, bukod sa iba pa: mga panganib at kawalang katiyakan may kaugnayan kung ang mga aktibidad sa pagsisiyasat ay magreresulta sa mga komersyal na magagamit na dami ng mineralized na materyales; ang posibilidad ng mga pagbabago sa mga parametro ng proyekto habang patuloy na pinapainam ang mga plano; ang kakayahang isagawa ang planadong pagsisiyasat at mga magaganap na pag-drill na programa; COVID-19; ang kakayahang makakuha ng kuwalipikadong mga manggagawa, financing, permit, pag-apruba, at kagamitan sa tamang panahon o sa lahat at sa makatwirang mga tuntunin; mga pagbabago sa commodity at securities na mga merkado; hindi pagganap ng mga kasunduang katapat; at pangkalahatang kalagayan sa negosyo at ekonomiya, Samakatuwid, maaaring magkaiba sa mga pagtatantya, paniniwala, layunin at inaasahan sa hinaharap na nakasaad sa impormasyong tumitingin sa hinaharap ang mga aktuwal at magaganap na pangyayari, kondisyon at resulta. Bagaman sinubukan ng Leviathan na tukuyin ang mahahalagang panganib at bagay na maaaring maging sanhi ng aktuwal na mga aksyon, pangyayari o resulta na magkaiba sa mga inilarawan sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, maaaring may iba pang mga bagay at panganib na maging sanhi ng mga aksyon, pangyayari o resulta na hindi gaya ng inaasahan, tinatayang halaga o balak. Bilang resulta, hindi dapat labis na asahan ang mga gayong mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Bukod dito, lahat ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa press release na ito ay ibinigay sa petsa dito. Tinatanggihan ng Leviathan ang anumang intensyon o obligasyon na i-update o baguhin ang anumang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap, maging dahil sa bagong impormasyon, mga magaganap na pangyayari o sa iba pang dahilan, maliban sa maaaring hinihingi ng naaangkop na mga batas sa securities. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap na nilalaman dito ay hayagang pinapailalim sa disclaimer na ito.

SOURCE Leviathan Gold Ltd