Mga Stock ng Eli Lilly Sumurge habang Pinapakita ng Maagang Pag-aaral sa Bato ni Novo Nordisk’s Ozempic ang Tagumpay

Eli Lilly Stock

Naranasan ng Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) ang halos 5% na pagtaas sa kanilang stock noong Miyerkules kasunod ng anunsyo ng kanilang kakompetensya, ang Novo Nordisk (NYSE:NVO), tungkol sa tagumpay ng pag-aaral sa bato para sa kanilang gamot sa diabetes, ang Ozempic (semaglutide). Ang pag-aaral ay naunang natapos kaysa sa orihinal na plano dahil sa kamangha-manghang kabisa nito.

Inirekomenda ng isang independiyenteng data monitoring committee (DMC) ang maagang pagtatapos ng pag-aaral sa bato, na kilala bilang FLOW, na sumusuri sa injectable na Ozempic na isang beses kada linggo. Ang desisyon ay batay sa interim analysis na nagpakita ng satisfaksyon ng tiyak na pre-defined criteria para sa maagang pagtatapos ng pag-aaral dahil sa kabisa nito.

Ang Ozempic, na ibinibigay nang subcutaneous na isang beses kada linggo, ay kasalukuyang aprubado sa Estados Unidos sa mga dosis na 0.5 mg, 1.0 mg, at 2.0 mg para sa paggamot ng uri II na diabetes. Ito rin ay aprubado para mabawasan ang panganib ng malubhang hindi magandang cardiovascular events sa mga nasa hustong gulang na may uri II na diabetes mellitus at naitatag na cardiovascular disease. Pinopokus ng FLOW study ng Novo Nordisk ang pagsusuri sa kabisa ng Ozempic sa pagpigil sa pag-unlad ng pagkasira ng bato sa mga indibidwal na may uri II na diabetes at chronic kidney disease (CKD), kumpara sa isang placebo.

Kabilang ang Ozempic sa klase ng GLP-1 receptor agonists. Mayroon ding dual GIP at GLP-1 receptor agonist (GIP/GLP-1 RA) ang Eli Lilly na nagngangalang Mounjaro (tirzepatide), na nasa kanilang product portfolio, na nakatanggap na ng approval para sa paggamot ng uri II na diabetes. Kasalukuyang nasa phase II study ang Mounjaro upang suriin ang kabisa nito para sa mga indibidwal na may labis na timbang o mataba at may CKD. Inaasahan ng mga investor ang katulad na positibong resulta para sa CKD study ng Mounjaro.

Naranasan ng stock ng Eli Lilly ang malaking pagtaas, na may 65.4% na pagtaas ngayong taon, na malaking pagkakaiba sa 6.3% na pagtaas ng industriya. Pinayagan ng FDA ang Mounjaro noong 2022, at nagsimula na itong magbigay ng kamangha-manghang sales figures, na pinapagana ng malakas na pangangailangan. Umabot sa $1.55 bilyon ang mga benta ng Mounjaro sa unang kalahati ng 2023. Ito ay nakahanda upang maging pangunahing tagapagpatakbo ng kita ng Eli Lilly sa matagal na panahon, dahil may potensyal ito para sa approval sa paggamot ng obesity at iba pang mga kondisyon na may kaugnayan sa diabetes.

Ipinakita ng Mounjaro ang mas mataas na resulta sa pagbawas ng timbang sa mga clinical trial para sa paggamot ng obesity. Naisumite na ang mga aplikasyon sa regulasyon para sa paggamot ng obesity ng Mounjaro sa Estados Unidos at European Union. Sa U.S., binigyan ng FDA ng priority review status ang regulatory filing, na may desisyon na inaasahan bago matapos ang taon. Kasalukuyang nasa phase III studies para sa obstructive sleep apnea at heart failure with preserved ejection fraction, habang nasa phase II trials para sa non-alcoholic steatohepatitis (NASH).