Nagbenta ang Knightscope ng 10 Makina sa Pamamagitan ng Dalawang Bagong Kontrata

8BLT 2K1H KSCP Knightscope Sells 10 Machines With 2 New Contracts
Robot Roadshow Heads to Savannah, Georgia

MOUNTAIN VIEW, Calif.–October 18, 2023–Knightscope, Inc. [NASDAQ:KSCP] (“Knightscope” o ang “Kompanya,”) isang nangungunang tagagawa ng awtonomong robot na pangseguridad at blue light na emergency communication systems na tumutulong na protektahan ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at bumibisita ang mga tao, ay nag-aanunsyo ng dalawang bagong kontrata na kabuuang sampung bagong makina ang ibinebenta. Isang ospital sa Colorado at isang online retailer sa Georgia ang pinakahuling mga kompanya na nagdagdag ng mga teknolohiya ng Knightscope sa kanilang mga programa ng seguridad.

Ang pinakabagong produkto ng Knightscope, ang K1 Hemisphere (“Hemisphere”), ay ideal na pinapayakan para sa pagseseguridad ng mga lugar kung saan hindi kinakailangan ang kakayahan ng mga Autonomous Security Robots (“ASRs”) na maglakbay. Isang online retailer na may 4 warehouse sa Estados Unidos na nag-aalok ng higit sa 40,000 tunay na pangalan ng mga brand na pabango, skincare, makeup, haircare, aromatherapy at kandila ay naglagda ng isang kasunduan para sa 2 Hemispheres para sa kanyang pasilidad sa Georgia upang tiyakin ang kaligtasan ng mga empleyado at pigilan ang pagnanakaw at kriminal na pagpasok sa kanyang mga loading docks. Ang dalawang makina ay magagamit din upang bantayan ang daan patungo sa ari-arian. Idinagdag ang serbisyo ng Knightscope+ sa kontrata upang tiyakin na lahat ng alert ay tutukuyin at maayos na haharapin, na nag-aalis ng pasanin mula sa personnel ng ospital. Inaasahang matagumpay ang pagpapatupad nito sa unang lokasyon, humiling na agad at natanggap na ang mga proposal para sa kanyang mga lokasyon sa New York at Nevada ang kliyente.

Ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan ay nakaranas na ng maraming pagkapanalo sa paglaban sa krimen sa mga ASRs ng Knightscope. Isang sistemang pangkalusugan sa Florida na may 51 kampus ng ospital at daan-daang lugar ng pag-aalaga sa iba’t ibang merkado sa loob ng siyam na estado ay nagsisimula ng pagdaragdag ng mga sistema ng emergency communication upang itaas ang kanilang profil sa publikong kaligtasan. 8 ng K1 Blue Light Towers ng Knightscope ang inorder para sa isang ospital sa Colorado upang payagan ang walang kabang komunikasyon sa mga nangangailangan ng tulong. Ang mga torre ay gumagana araw-araw, 365 araw sa isang taon sa itinalagang mga lokasyon, handa upang magbigay ng tulong sa pag-push ng isang button. Ang mga torre ay madaling makikilala, gumagamit ng walang kabang solar technology, at may self-monitoring na software na agad na nagsasabi sa pulisya at mga opisyal ng emergency ng anumang isyu na maaaring mangyari sa mga torre.

MATUTO PA

Ang mga serbisyo ng ASR ng Knightscope at industry-leading na mga produkto sa emergency communications ay tumutulong na maprotektahan nang mas maayos ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at bumibisita ang mga tao. Upang matuto pa tungkol sa Mga Sistema ng Komunikasyon sa Emergency ng Blue Light o Autonomous Security Robots ng Knightscope – ngayon na may opsyon ng Private LTE – mag-book ng discovery call o demonstration ngayon sa www.knightscope.com/discover.

ANG ROBOT ROADSHOW NG KNIGHTSCOPE AY LALAPAG SA SAVANNAH, GEORGIA

Ang Robot Roadshow ng Knightscope ay lalapag sa Savannah, GA, sa Nobyembre 7, 2023, sa Savannah Technical College, 5717 White Bluff Rd, Savannah, GA 31405, mula 10a – 2p ET.

Ang Robot Roadshow ay isang engaging na experiential event na pinapahintulutan ang lahat na lumahok sa mga demonstration na pinamumunuan ng eksperto sa isang climate-controlled, space-age na “Pod.” Idinidemustrate ng Knightscope ang mga tampok at kakayahan ng mga AI-equipped, self-driving na robots na tumutulong nang protektahan ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at bumibisita ang mga tao sa buong Estados Unidos. Pinapahintulutan ang mga bisita na mag-interact nang direkta sa mga Autonomous Security Robots, subukan ang isang blue light na emergency phone, at makita ang user interface ng Knightscope Security Operations Center (KSOC) sa aksyon.

Panoorin ang maikling video ng Robot Roadshow sa Tesla Takeover dito.

Libre ang pagdalo sa Robot Roadshow para sa lahat. Ang mga gustong mag-schedule ng oras para makakuha ng one-on-one na atensyon ay maaaring mag-book ng pagbisita sa Pod dito.

Tungkol sa Knightscope

Ang Knightscope ay isang advanced na kompanya sa teknolohiya para sa kaligtasan publiko na nagtatayo ng buong awtonomong mga robot na pangseguridad at mga sistema ng blue light na emergency communications na tumutulong na protektahan ang mga lugar kung saan nabubuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at bumibisita ang mga tao. Ang matagalang ambisyon ng Knightscope ay upang gawing ang Estados Unidos ng Amerika ang pinakamaligtas na bansa sa mundo. Matuto pa tungkol sa amin sa www.knightscope.com. Sundan ang Knightscope sa Facebook,