Nagtatayo ang Distrito ng Licang ng Isang Tulay para sa Internasyonal na Kultura Pagpapalitan

Qingdao's Licang District Builds a Bridge for International Culturral Exchange

QINGDAO, China, Nobyembre 9, 2023 — Ito ay isang ulat mula sa Licang District Convergence Media Center:LicangCulturalFestival Qingdao's Licang District Builds a Bridge for International Culturral Exchange

Noong Oktubre 23, isang pagkakaisa ng kultura ang nangyari nang magkasabay ang Chongyang Festival at ang ika-apat na Longevity Culture Festival sa Jiushui Sub-district, Licang District, Qingdao, Shandong Province. Dumalo ang mga kaibigan mula Iran, Bangladesh, Pakistan, at iba pang bansa upang makibahagi sa pagdiriwang na may temang “Paggalang sa Matatanda, Pag-ibig sa Matatanda, at Pagpapatuloy ng Mabubuting Tradisyong Pamilya.”

Nagbigay ang kultural na pagdiriwang na ito ng pagkakataong makapag-immers sa mga kaibigan sa yaman ng lokal na walang-hanggang kultural na pamana at tradisyonal na gawain. Nakaranas sila ng makapangyarihang pagtatanghal ng Lyu opera, natutunan ang likas na sining ng Pankou, at tinuklas ang kagandahan ng Chinese calligraphy. Hindi lamang naging daan ang mga karanasan na ito upang lalong maunawaan ang mga kaugalian na natatangi sa Qingdao kundi nagbigay din ito ng pagkakataon para sa pagpapalitan ng kultura, nagpapahayag ng pandaigdigang atraksyon ng tradisyonal na Chinese, lalo na ang nakapukaw na kaluluwa ng kultura ng Qingdao.

Ang pakikilahok ng mga kaibigan mula sa ibang bansa ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahalaga nila sa tradisyonal na kultura ng China. Sa mga nakaraang taon, nagpakita ang Licang District ng malakas na katungkulan upang palaguin ang pandaigdigang kultural na pagpapalitan. Palaging inimbitahan nito ang mga bisita mula sa ibang bansa upang makita ang progreso ng distrito at maranasan ang kagandahan ng eksepsyonal na tradisyonal na kultura ng China. Ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ay malaking nakabuti sa pagpapakilala at impluwensiya ng kultura ng China, nagbigay daan para mas mahalin ng maraming kaibigan mula sa ibang bansa ang Qingdao.

Bilang isang mahalagang rehiyong urbano sa Qingdao, palaging ginaganap ng Licang District ang mga gawain ng pandaigdigang pagpapalitan ng kultura na nakasentro sa tema ng walang-hanggang kultural na pamana. Naging daan ang inisyatibong ito upang lalong mapalakas ang pandaigdigang komunikasyon at pagpapalitan ng halaga, pagtataguyod ng sarili bilang batayan sa mga inisyatiba ng pandaigdigang pagpapalitan ng kultura ng Qingdao.

Nabubuhay ang kagandahan ng kultura sa pamamagitan ng pagpapalitan at umaangat sa pamamagitan ng paghahati ng natutunan. Nakapagbigay daan ang pagdiriwang upang lalong palawakin at patibayin ang mga gawain ng pandaigdigang pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng China at mga bansa sa ibang panig ng mundo, na nagsisilbing tulay para sa ugnayan sa pagtuklas ng tradisyonal na kaugalian. Sa hinaharap, patuloy na tututukan ng Licang District ang paggamit ng kanyang lakas sa kultura, pagsisimulan ng serye ng pagkakataong Chinese at pandaigdigang pagpapalitan ng kultura upang lalo pang palawakin ang pagkilala sa kultura ng Qingdao sa buong mundo.

SOURCE Licang District Convergence Media Center