Ontario Lottery and Gaming Corporation – GABING BILANG PANALO SA LOTERIYA – Oktubre 12, 2023

Travel 3 Megapixl Jlvdream Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 12, 2023

TORONTO, Okt. 12, 2023 /CNW/ –

Huwebes 12/10/2023

Araw-araw na Regular na Draw
02, 05, 21, 30, 46 Grand No 07

POKER LOTTO
Mananalo na Kamay: 5-C, A-H, 2-H, 2-C, K-S.

Alamat:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 2, 5, 14, 27 & 32 Bonus 37.

PICK-2: 3 4

PICK-3: 8 5 0

PICK-4: 7 5 2 2

ENCORE: 4990642

ARAW-ARAW NA KENO
2, 9, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 29,
31, 32, 38, 40, 44, 47, 50, 56, 57, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 1 6

PICK-3: 0 7 0

PICK-4: 2 8 2 1

ENCORE: 2529575

ARAW-ARAW NA KENO

4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 23, 29, 33,
34, 36, 41, 42, 43, 46, 51, 65, 68, 70.

MGA RESULTA NG WHEEL OF FORTUNE® LOTTO

KATEGORIYA:
MGA BAGAY NA KANADIANO

COTTAGE

USIKA

NORTH

SALMON

PALAPA

SKATES

© 2023 Califon Productions, Inc. “Wheel of Fortune” ay isang rehistradong tatak ng Califon Productions, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

PINAGMULAN NG OLG Winners