Prologis Nagdedeklara ng Quarterly Dividend

SAN FRANCISCO, Sept. 6, 2023 — Inihayag ng Lupon ng mga Direktor ng Prologis, Inc. (NYSE: PLD) ang regular na cash dividend para sa quarter na nagtatapos sa September 30, 2023, sa mga sumusunod na securities:

Isang dividend na $0.87 kada share ng karaniwang stock ng kompanya, babayaran sa September 29, 2023, sa mga karaniwang stockholders ng record sa pagtatapos ng negosyo sa September 18, 2023; at
Isang dividend na $1.0675 kada share ng 8.54% Series Q Cumulative Redeemable Preferred Stock ng kompanya, babayaran sa October 2, 2023, sa mga Series Q stockholders ng record sa pagtatapos ng negosyo sa September 18, 2023.

TUNGKOL SA PROLOGISAng Prologis, Inc. ay ang global na lider sa logistics real estate na nakatuon sa mga merkado na mataas ang hadlang at mataas ang paglago. Sa June 30, 2023, pagmamay-ari ng kompanya o may mga pamumuhunan ito, sa ganap na pagmamay-ari o sa pamamagitan ng co-investment ventures, mga ari-arian at proyektong pangunahin na inaasahang umabot sa humigit-kumulang 1.2 bilyong square feet (114 milyong square meters) sa 19 na bansa. Inuupahan ng Prologis ang mga modernong pasilidad sa logistics sa isang iba’t ibang base ng humigit-kumulang 6,700 na customer na pangunahin sa dalawang pangunahing kategorya: business-to-business at retail/online fulfillment.

PAHAYAG UKOL SA HINAHARAPAng mga pahayag sa dokumentong ito na hindi pangkasaysayan ay mga pahayag ukol sa hinaharap sa ilalim ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, na binago, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, na binago. Ang mga pahayag ukol sa hinaharap na ito ay batay sa kasalukuyang inaasahan, mga pagtatantya at proyeksyon tungkol sa industriya at mga merkado kung saan kami nagpapatakbo pati na rin ang mga paniniwala at palagay ng pamunuan. Ang mga pahayag na ito ay may mga hindi tiyak na maaaring makaapekto nang malaki sa aming mga resulta sa pananalapi. Ang mga salitang tulad ng “inaasahan,” “inaasahang,” “naglalayong,” “naniniwala,” “humahanap,” at “tinatayang” kabilang ang iba’t ibang bariasyon ng mga salitang ito at katulad na mga ekspresyon ay nilalayong tukuyin ang mga pahayag ukol sa hinaharap na sa pangkalahatan ay hindi pangkasaysayan. Lahat ng pahayag na tumutukoy sa pagganap sa operasyon, mga pangyayari o pag-unlad na inaasahan o inaasahang mangyayari sa hinaharap—kabilang ang mga pahayag tungkol sa paglago sa renta at occupancy, aktibidad sa pagkuha at pagpapaunlad, kontribusyon at disposisyon ng aktibidad, pangkalahatang kondisyon sa heograpikong lugar kung saan kami nagpapatakbo, ating utang, istraktura ng kapital at pananalapi na kalagayan, ating kakayahang kumita ng kita mula sa co-investment ventures, bumuo ng mga bagong co-investment venture at pagiging available ng kapital sa umiiral o bagong co-investment ventures—ay mga pahayag ukol sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay hindi mga garantiya ng pagganap sa hinaharap at kinasasangkutan ng ilang mga panganib, hindi tiyak at palagay na mahirap hulaan. Bagaman naniniwala kami na ang anumang inaasahan na nakareflekta sa anumang mga pahayag ukol sa hinaharap ay batay sa makatuwirang mga palagay, hindi namin maibibigay ang anumang garantiya na aming maaabot ang aming mga inaasahan at, samakatuwid, ang aktuwal na mga resulta at kalalabasan ay maaaring magkaiba nang malaki sa ipinahayag o nakaprodyek sa gayong mga pahayag ukol sa hinaharap. Ang ilan sa mga salik na maaaring makaapekto sa mga resulta at kalalabasan ay kinabibilangan ngunit hindi limitado sa: (i) pandaigdigan, pambansa, rehiyunal at lokal na mga kalagayan at kondisyon sa pulitika at ekonomiya; (ii) mga pagbabago sa pandaigdigang mga merkado sa pananalapi, mga rate ng interes at palitan ng dayuhan; (iii) dagdag o hindi inaasahang kumpetisyon para sa aming mga ari-arian; (iv) mga panganib na may kaugnayan sa mga pagkuha, disposisyon at pagpapaunlad ng mga ari-arian, kabilang ang pagsasama ng mga operasyon ng malalaking portfolio ng real estate; (v) pagpapanatili ng Katayuan bilang Real Estate Investment Trust, pagkukwenta sa buwis at mga pagbabago sa mga batas at rate sa buwis sa kita; (vi) pagiging available ng financing at kapital, antas ng utang na aming pinapanatili at aming mga credit rating; (vii) mga panganib na may kaugnayan sa aming mga pamumuhunan sa aming mga co-investment ventures, kabilang ang aming kakayahang magtatag ng mga bagong co-investment venture; (viii) mga panganib ng paggawa ng negosyo sa internasyonal, kabilang ang mga panganib sa palitan; (ix) hindi tiyak sa kapaligiran, kabilang ang mga panganib ng likas na kalamidad; (x) mga panganib na may kaugnayan sa pandaigdigang salot; at (xi) karagdagang mga salik na binanggit sa mga ulat na isinumite sa Securities and Exchange Commission sa amin sa ilalim ng pamagat na “Mga Salik ng Panganib.” Hindi kami sumasailalim sa anumang tungkulin upang i-update ang anumang mga pahayag ukol sa hinaharap na lumilitaw sa dokumentong ito maliban kung hinihingi ng batas.

SOURCE Prologis, Inc.