Prologis sasali sa mga kumperensya sa industriya sa Lungsod ng New York

SAN FRANCISCO, Sept. 8, 2023 — Prologis, Inc. (NYSE: PLD), ang global na lider sa real estate logistics, ay inihayag ngayon na ang Tim Arndt, chief financial officer, ay lalahok sa dalawang conference sa New York City:

Barclays 2023 Global Financial Services Conference sa New York Hilton Midtown sa Lunes, Sept. 11, sa 11:15 a.m. ET.
BofA Securities 2023 Global Real Estate Conference sa Westin New York sa Times Square sa Martes, Sept. 12, sa 2:10 p.m. ET.

Ang mga presentasyon ng Prologis ay live na ibe-broadcast sa pamamagitan ng audio webcast at maa-access sa https://ir.prologis.com/events-and-presentations.

TUNGKOL SA PROLOGISAng Prologis, Inc. ay ang global na lider sa real estate logistics na nakatuon sa mga merkado na mataas ang hadlang at mabilis ang paglago. Noong Hunyo 30, 2023, pag-aari ng kompanya o may mga pamumuhunan ito, sa ganap na pagmamay-ari o sa pamamagitan ng mga joint venture sa pagpapapuhunan, mga ari-arian at proyekto sa pagpapaunlad na inaasahang kabuuang 1.2 bilyong square feet (114 milyong square meters) sa 19 na bansa. Inuupahan ng Prologis ang mga modernong pasilidad sa logistics sa isang iba’t ibang base ng humigit-kumulang 6,700 na customer na pangunahin sa dalawang pangunahing kategorya: negosyo-sa-negosyo at retail/online fulfillment.

MGA PAHAYAG NA TUMUTUKOY SA HINAHARAPAng mga pahayag sa dokumentong ito na hindi pangkasaysayan ay mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa ilalim ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, na binago, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, na binago. Ang mga pahayag na ito na tumutukoy sa hinaharap ay batay sa kasalukuyang inaasahan, mga pagtatantya at proyeksyon tungkol sa industriya at mga merkado kung saan kami nagpapatakbo pati na rin ang mga paniniwala at palagay ng pamunuan. Ang mga pahayag na ito na tumutukoy sa hinaharap ay may mga hindi tiyak na bagay na maaaring makaapekto nang malaki sa aming mga resulta sa pananalapi. Ang mga salitang tulad ng “inaasahan,” “hinihintay,” “layunin,” “plano,” “pinaniniwalaan,” “hinahanap,” at “tinatayang” kabilang ang mga bariasyon ng mga gayong salita at katulad na mga pahayag ay nais na tukuyin ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap, na sa pangkalahatan ay hindi pangkasaysayan. Lahat ng pahayag na tumutukoy sa pagganap sa operasyon, mga kaganapan o pag-unlad na inaasahan o hinihintay namin na mangyayari sa hinaharap – kabilang ang mga pahayag tungkol sa paglago ng upa at occupancy, aktibidad sa pagkuha at pagpapaunlad, kontribusyon at aktibidad sa paglikha – ay mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay hindi mga garantiya ng pagganap sa hinaharap at kinasasangkutan ng ilang mga panganib, hindi tiyak na bagay at palagay na mahirap hulaan. Bagaman naniniwala kami na ang mga inaasahan na ipinahiwatig sa anumang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay batay sa makatuwirang mga palagay, hindi namin maibibigay ang anumang garantiya na ang ating mga inaasahan ay matutupad at, samakatuwid, ang mga aktuwal na resulta at pangyayari ay maaaring magkaiba sa ipinahayag o hinihintay sa gayong mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap. Ang ilan sa mga salik na maaaring makaapekto sa mga resulta at pangyayari ay kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa: (i) pandaigdigan, pambansa, rehiyonal at lokal na mga kalagayan at kondisyon sa ekonomiya at politika; (ii) mga pagbabago sa pandaigdigang mga merkado sa pinansyal, mga rate ng interes at palitan ng banyaga; (iii) dagdag o hindi inaasahang kumpetisyon para sa aming mga ari-arian; (iv) mga panganib na may kaugnayan sa mga pagkuha, paglikha at pagpapaunlad ng mga ari-arian, kabilang ang pagsasama ng mga operasyon ng mga malalaking portfolio ng real estate; (v) pagpapanatili ng Real Estate Investment Trust status, istruktura sa buwis at mga pagbabago sa mga batas at rate sa buwis sa kita; (vi) availability ng financing at capital, ang antas ng utang na pinapanatili namin at ang aming mga credit rating; (vii) mga panganib na may kaugnayan sa aming mga pamumuhunan sa aming mga joint venture sa pagpapapuhunan, kabilang ang aming kakayahang magtatag ng mga bagong joint venture sa pagpapapuhunan; (viii) mga panganib ng paggawa ng negosyo sa ibang bansa, kabilang ang mga panganib sa palitan; (ix) hindi tiyak na bagay sa kapaligiran, kabilang ang mga panganib ng likas na kalamidad; (x) mga panganib na may kaugnayan sa pandaigdigang sakit; at (xi) ang mga karagdagang salik na binanggit sa mga ulat na isinumite sa Securities and Exchange Commission sa pamamagitan namin sa ilalim ng pamagat na “Mga Salik ng Panganib.” Wala kaming obligasyon na i-update ang anumang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap na lumilitaw sa dokumentong ito maliban kung kinakailangan ng batas.

SOURCE Prologis, Inc.