Si Ostin Technology Group Co., Ltd. ay Magkakaroon ng Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Shareholder sa Setyembre 28, 2023

Nanjing, Tsina, Agosto 30, 2023 – Inanunsyo ng Ostin Technology Group Co., Ltd. (ang “Kompanya”) (Nasdaq: OST), isang tagapagkaloob ng mga display module at polarizer sa Tsina, na inaasahan nitong magsasagawa ng taunang pangkalahatang pagpupulong ng mga stockholder nito sa Setyembre 28, 2023 ng 8:00 ng gabi, Oras ng Beijing (Setyembre 28, 2023, 8:00 ng umaga, Eastern Time), sa executive office nito sa Gusali 2, 101/201, 1 Kechuang Road, Distrito ng Qixia, Nanjing, Lalawigan ng Jiangsu, Tsina 210046.

Tulad ng lubos na talakayin sa proxy statement na inilarawan sa ibaba, hihilingin sa mga stockholder na isaalang-alang at bumoto sa mga sumusunod na mga panukala sa taunang pagpupulong:

(1) Muling ihalal at magtalaga ng limang direktor na nakapangalan sa proxy statement, bawat isa upang maglingkod ng isang termino na magtatapos sa susunod na taunang pagpupulong ng mga stockholder sa 2024 o hanggang sa ang kanilang mga kapalit ay nahalal nang naaayon at kuwalipikado; at

(2) Aprubahan, pagtibayin at kumpirmahin ang muling paghirang ng TPS Thayer, LLC bilang independiyenteng rehistradong pampublikong accounting firm ng Kompanya para sa fiscal year na magtatapos sa Setyembre 30, 2023.

Ang mga stockholder na nakatala sa pagtatapos ng negosyo sa Agosto 18, 2023 ay may karapatan na tumanggap ng abiso at bumoto sa taunang pagpupulong at anumang pagpapaliban o pagpapaliban nito. Lahat ng mga stockholder ay malugod na inaanyayahang dumalo sa pagpupulong nang personal. Kung magplaplano kang dumalo o hindi sa taunang pagpupulong, hinihikayat ka naming bumoto at isumite ang iyong proxy sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng Internet o sa pamamagitan ng koreo. Para sa karagdagang mga tagubilin, pagboto sa pamamagitan ng telepono o sa pamamagitan ng Internet, mangyaring sumangguni sa proxy card. Upang bumoto at isumite ang iyong proxy sa pamamagitan ng koreo, mangyaring kumpletuhin, lagdaan at petsahan ang nakalakip na proxy card at ibalik ito sa nakalakip na sobre. Kung hawak mo ang iyong mga share sa pamamagitan ng account sa isang brokerage firm, bank o iba pang nominee, mangyaring sundin ang mga tagubilin na natatanggap mo mula sa kanila upang bumoto ng iyong mga share.

Karagdagang Impormasyon

Kaugnay ng taunang pagpupulong, isa-file ng Kompanya sa Securities and Exchange Commission (ang “SEC”) sa Agosto 30, 2023, isang proxy statement, na publikong available, at magme-mail ng gayong proxy statement sa mga stockholder sa o mga Agosto 31, 2023. HINIIMOK ANG MGA INBESTOR AT MGA STOCKHOLDER NA MABUTING AT LUBOS NA BASAHIN ANG PROXY STATEMENT AT IBA PANG MATERYAL NA NA-FILE SA SEC KAUGNAY NG TAUNANG PAGPUPULONG, DAHIL NAGLALAMAN SILA NG MAHALAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA KOMPANYA AT SA MGA PANUKALA. Maa-access ng mga stockholder ang proxy statement ng Kompanya, nang walang bayad, sa website ng SEC sa www.sec.gov. Sa pag-email o nakasulat na kahilingan sa ir@austinelec.com o, Ostin Technology Group Co., Ltd., Gusali 2, 101/201, 1 Kechuang Road, Distrito ng Qixia, Nanjing, Lalawigan ng Jiangsu, Tsina 210046, magkakaloob kami nang walang bayad sa bawat taong humihiling, ng isang kopya ng aming taunang ulat sa Form 20-F para sa taong nagtatapos sa Setyembre 30, 2022 (ang “2022 Taunang Ulat”), kabilang ang mga financial statement na naka-file dito. Magkakaloob kami ng humihiling na stockholder ng anumang exhibit na hindi kasama dito kapag hiniling nang partikular. Bukod pa rito, ang proxy statement, gayundin ang aming 2022 Taunang Ulat, ay available sa aming website sa Internet sa http://ostin-technology.com/download-65-63-50.html.

Tungkol sa Ostin Technology Group Co., Ltd.

Itinatag noong 2010, ang Kompanya ay isang tagapagkaloob ng mga display module at polarizer sa Tsina. Dinisenyo, binuo, at ginagawa ng Kompanya ang mga TFT-LCD display module sa isang malawak na hanay ng mga sukat at customized na mga sukat na pangunahing ginagamit sa mga consumer electronics, panlabas na mga LCD na display, at mga display ng sasakyan. Gumagawa rin ang Kompanya ng mga polarizer na ginagamit sa mga TFT-LCD display module.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang http://www.austinelec.com/

Pahayag Ukol sa Hinaharap

Naglalaman ang press release na ito ng mga pahayag ukol sa hinaharap ayon sa kahulugan ng Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Kasama sa mga pahayag ukol sa hinaharap ang mga pahayag tungkol sa mga plano, layunin, mga tuntunin, mga pamamaraan, mga darating na pangyayari o pagganap, batayang mga palagay, at iba pang mga pahayag maliban sa mga pahayag ng mga katotohanang pangkasaysayan. Kapag ginamit ng Kompanya ang mga salitang tulad ng “maaaring,” “magiging,” “maglalayon,” “dapat,” “naniniwala,” “inaasahan,” “hinihikayat,” “proyekto,” “tantiya” o katulad na mga pahayag na hindi nauugnay lamang sa mga bagay na pangkasaysayan, ito ay gumagawa ng mga pahayag ukol sa hinaharap. Ang mga pahayag ukol sa hinaharap ay hindi mga garantiya ng mga resulta sa hinaharap at naglalaman ng mga panganib at hindi tiyak na mga bagay na maaaring magresulta sa mga aktuwal na resulta na magkaiba sa mga inaasahan ng Kompanya na binanggit sa mga pahayag ukol sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay sakop ng mga hindi tiyak at panganib kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: ang mga layunin at pamamaraan ng Kompanya; ang forecast ng Kompanya sa mga trend sa merkado; ang hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo ng Kompanya; ang pangangailangan at pagtanggap sa merkado para sa mga bagong produkto; inaasahan na tatanggap ng mga order mula sa customer para sa mga bagong produkto; ang inaasahang oras para sa marketing at pagbebenta ng mga bagong produkto; mga pagbabago sa teknolohiya; kakayahan ng Kompanya na makakuha at makapanatili ng mga propesyonal na may kasanayan; konsentrasyon ng kliyente; at pangkalahatang mga kondisyon ng ekonomiya na nakaaapekto sa industriya ng Kompanya at mga palagay na nakapaloob o may kaugnayan sa alinman sa mga naunang nabanggit at iba pang mga panganib na nakasaad sa mga ulat na naisumite ng Kompanya sa SEC. Para sa mga dahilang ito, bukod sa iba pa, pinapaalalahanan ang mga investor na huwag maglagay ng labis na pagtitiwala sa anumang mga pahayag ukol sa hinaharap sa press release na ito. Idinadagdag ang mga karagdagang salik sa mga filing ng Kompanya sa SEC, na available para sa pagsusuri sa www.sec.gov. Hindi umiiral ang anumang obligasyon ng Kompanya na muling bumuo ng mga pahayag ukol sa hinaharap na ito upang isaalang-alang ang mga pangyayari o mga pangyayaring nagaganap pagkatapos ng petsa dito.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa:
Ostin Technology Group Co., Ltd.
ir@austinelec.com

Mga Relasyon sa Investor:
Janice Wang
Wealth Financial Services LLC
Telepono: +86 13811768599 +1 628 283 9214
Email: services@wealthfsllc.com