Walmart, pinapalawak at pinapalakas ang online na mga benepisyo sa kalusugan para sa mga manggagawa sa US

Ipinahayag ng Walmart (NYSE: WMT), ang pinakamalaking pribadong employer sa Estados Unidos na may higit sa 2 milyong empleyado, ang plano nitong palawakin ang online na mga benepisyo sa pangunahing pangangalaga sa loob ng plano nito sa insurance sa kalusugan ng empleyado sa 28 estado sa US. Layunin nitong mapahusay ang suporta sa kalusugan na ibinibigay sa malawak na pwersa ng Walmart.

Nakipag-partner ang Walmart sa Included Health, isang tagapagbigay ng serbisyo sa virtual na pangangalagang pangkalusugan, upang palawakin ang mga serbisyo nito sa online na pangunahing pangangalaga. Nag-aalok na ng mga serbisyong ito ang kumpanya sa 21 estado, at bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na mapalakas ang presensya nito sa industriya ng pangangalagang pangkalusugan ang pagpapalawak.

Simula ngayong linggo, magbibigay-daan ang pagpapalawak sa mga empleyado ng access sa iba’t ibang opsyon sa virtual na pangangalaga, kabilang ang mga serbisyo na may kaugnayan sa kalusugan ng digestive system, physical therapy, at ilang diagnostic test na maaaring i-administer sa bahay, na nakatakda na magsimula sa susunod na taon.

Sa isang blog post, tinukoy ng Walmart na sa panahon ng pilot run para sa serbisyo nito sa virtual na pangunahing pangangalaga, napansin nitong bumaba ng 11% ang kabuuang gastos sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga empleyado at pamilya nito. Proaktibo ang kumpanya sa paghahatid ng mga solusyon sa pangangalagang pangkalusugan na cost-effective sa kanyang lakas-paggawa, at karamihan sa mga serbisyo sa online na kalusugan na inaalok bilang bahagi ng planong ito ay walang karagdagang bayad.

Pinapakita ng estratehikong pagtuon ng Walmart sa pagpapalawak ng mga serbisyo nito sa pangangalagang pangkalusugan ang pagtupad nito sa kapakanan ng mga empleyado nito, pagtugon sa mga pangangailangan nila sa pangangalagang pangkalusugan, at pagsasakatuparan ng mga inobatibong solusyon upang magbigay ng maginhawa at accessible na pangangalaga sa nagbabagong landscape ng pangangalagang pangkalusugan.