Ang Akademya ng DTD Enterprises, LLC ay nag-aalok na ng higit sa 50 online na mga klase sa patuloy na edukasyon.

Towson, Maryland Sep 6, 2023 – Ang Academy of Workforce Development, Education & Business ng DTD Enterprises, LLC ay may programa na madaling kumuha ng abot-kayang, mataas na kalidad, online na mga kurso na pinamumunuan ng instructor.
Ang mga kalahok sa mga kursong ito ay maaaring magpatala para sa pag-ibig sa pagkatuto o upang matugunan ang mga kinakailangan sa patuloy na edukasyon. Nag-aalok ang mga kurso ng isang masayang, maginhawang at lubos na nakikipag-ugnayang paraan ng pagkatuto. Ipinupunto ang paglikha ng mainit, sumusuportang mga komunidad para sa mga nag-aaral sa bawat edad.
Ang mga pang-edukasyon, pangnegosyo, partikular sa workforce na mga kurso at mga programa sa sertipikasyon ng Academy of Workforce Development, Education & Business ng DTD Enterprises, LLC ay ilan lamang sa lumalaking katalogo ng higit sa 300 na mga online na kursong pinamumunuan ng instructor. Sa pamamagitan ng mabuting inihandang mga aralin, dalubhasang online na pagtuturo, at pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral, nakukuha ng mga kalahok sa mga kursong ito ang mahalagang kaalaman sa kanilang kaginhawahan. Mayroon silang flexibility na mag-aral sa kanilang sariling bilis na pinagsama sa sapat na istraktura at suporta upang makumpleto ang kurso. At maaari nilang ma-access ang silid-aralan 24/7 mula saanman may koneksyon sa Internet.
Nagsisimula ang bawat bagong sesyon ng kurso tuwing buwan. Tumatagal ito ng anim na linggo, na may dalawang bagong aralin na inilalabas kada linggo (para sa kabuuang 12). Ganap na naka-web ang mga kurso na may komprehensibong mga aralin, quiz, at mga takdang-aralin. Isang dedikadong propesyonal na instructor ang nagsusulong sa bawat kurso, tinutugma ang mga nag-aaral, sumasagot sa mga tanong, nagbibigay ng feedback, at pinapatakbo ang mga talakayan. Ang mga estudyanteng naghahanap ng mga kinakailangan sa patuloy na edukasyon ay dapat kumonsulta sa kanilang coordinator sa propesyonal na pagpapaunlad.
Upang matuto nang higit pa, tumawag sa DTD Enterprises, LLC sa 443-431-8943 o bisitahin sila online sa www.ed2go.com/theiabt.
Contact:Kaitlin Harrisinfo@dtdenterprises.com
1 Olympic Paza Suite 900Towson, MD 21204443-431-8943Media ContactDTD Enterprises, LLC / Kaitlin Harrisinfo@dtdenterprises.com44343189431 Olympic Place, Suite 900, Towson, MD 21051http://www.dtdenterprises.com Source :DTD Enterprises, LLC