Ang Bagong Aklat ni Your Brother André na ‘Kalayaan Mula sa Kaos’ ay nagbibigay ng mahahalagang kaalaman sa pagnenegosyo sa mga negosyante upang magtagumpay

Pinakabagong gawa mula sa kilalang may-akda at eksperto sa pag-aari ng pag-iisip ay magagamit na ngayon

Grand Rapids, Michigan Nob. 9, 2023  – Ang iyong kapatid na si André, isang nagtagumpay na may-akda at negosyante, ay kamakailan lang ay inilabas ang kanyang malakas na inaasahang aklat, “Kalayaan Mula sa Kaos.”

Itong komprehensibong gabay ay nilayong tumulong sa mga tao na naghahangad na magsimula o palakasin ang kanilang mga negosyo at sa mga nagmamadaling matuto tungkol sa mga pundasyon ng pag-aari ng pag-iisip.

May malakas na pagtuon sa pagtulong sa mga tao na ibalandra ang kanilang mga pangarap sa negosyo sa realidad, ang pinakabagong gawa ni André ay inaasahan na maging mahalagang mapagkukunan para sa mga baguhan at umiiral na negosyante.

“Kalayaan Mula sa Kaos” ay resulta ng paglalakbay ni André mula sa mga mapagkumbaba ng umpisa upang maging matagumpay na negosyante.

Mula sa kanyang mga karanasan, kanyang kinumpila ang isang yaman ng kaalaman, kasama ang mga pananaw mula sa iba’t ibang e-aklat at iba pang mahahalagang impormasyon, upang lumikha ng isang gabay na nagbibigay ng malinaw na landas patungo sa kalayaan mula sa kaos ng mga hamon sa negosyo.

“Sa ‘Kalayaan Mula sa Kaos,’ ipinapahayag ko ang aking paglalakbay at ang mga mahirap na natutunan kong aral sa landas,” sabi ni André. “Gusto kong maging ilaw na gabay para sa mga tao na galing sa mapagkumbabang umpisa tulad ko. Ito ay magbibigay sa kanila ng mga kasangkapan upang magsimula at palakasin ang kanilang mga negosyo, hindi bababa sa kanilang pinagmulan.”

Ang aklat ay sumasaklaw sa mga mahalagang larangan ng pagnenegosyo, kabilang ang pagbuo ng entidad ng negosyo, pag-aari ng pag-iisip, pagkakataon sa kapital, espirituwal na pag-iinvest sa pagnenegosyo, at ang madalas na hindi pinag-uusapang paksa ng kalusugan ng may-ari ng maliit na negosyo.

“Ang mundo ng pagnenegosyo ay madalas na nararamdaman na isang kaotikong larangan ng labanan, ngunit ito ay hindi kailangang ganoon,” sabi ni André. “‘Kalayaan Mula sa Kaos’ ay nagbibigay ng landas upang masuri ang mga komppleksidad, makagawa ng naaayong desisyon, at lumikha ng matibay na pundasyon para sa iyong negosyo. Tungkol ito sa pagbabago ng mga pangarap sa realidad.”

Si André ay matatag na naniniwala na upang umunlad sa negosyo, ang mga negosyante ay dapat magkaroon ng malawak na pag-unawa sa mga mahalagang aspeto ng negosyo.

“Naniniwala ako na bawat negosyante ay dapat may malawak na pag-unawa sa mga legal na konsiderasyon, pag-aari ng pag-iisip, pagkakataon sa kapital, pagpapanatili ng iyong espiritu sa pagnenegosyo, at, lubos na mahalaga, pag-alaga sa iyong kalusugan. Ito ang mga haligi ng isang umunlad na negosyo,” sabi ni André.

Sa isang malakas na pagpapatotoo sa halaga ng aklat, si Dawud T. Muhammad, isang napakatalino at makapangyarihang tao, ay nagsulat ng paunang salita, na nagpapatunay na ang “Kalayaan Mula sa Kaos” ay isang dapat-may aklat para sa sinumang nasa kanilang paglalakbay sa pagnenegosyo.

“Ang pagkakaroon ng isang napakatalino at makapangyarihang kabataan, si Dawud T. Muhammad, na nagsulat ng paunang salita para sa ‘Kalayaan Mula sa Kaos’ ay isang patotoo sa kalidad ng aklat,” sabi ni André. “Nakikilala niya ang kahalagahan nito sa mundo ng pagnenegosyo, at napapahiya ako sa kanyang pag-endorso. Ito ay malinaw na senyales na ito ay isang dapat-may aklat.”

Ang pinagmulan ni André, na kasama ang isang termino sa Keiser University sa Fort Lauderdale, Fla., ay nagdadagdag ng layer ng awtoridad at kasanayan sa nilalaman ng aklat.

Bilang isang full-time na online na kaguruan sa Programang Legal Studies mula Oktubre 2013 hanggang Nobyembre 2017 at kasali sa Kolehiyo ng Batas ng Michigan State University sa East Lansing, MI, bilang Tagapagturo at Koordinador ng Proyekto sa Maliliit na Negosyo at Nonprofit Clinic mula Agosto 2011 hanggang Abril 2013, siya ay nagdadala ng yaman ng akademiko at praktikal na kaalaman sa kanyang mga mambabasa.

“Ang aking oras sa Keiser University at Kolehiyo ng Batas ng Michigan State University ay nagpasimuno sa aking pag-unawa sa akademiko at praktikal na aspeto ng negosyo,” sabi ni André. “Aking pinagsama ang kaalaman na ito sa aking karanasan sa batas upang lumikha ng isang aklat na nagpapaliwanag at nagbibigay kapangyarihan sa mga negosyante upang makagawa ng naaayong desisyon.”

Bukod pa rito, ang karanasan sa batas ni André sa Organic Intellectual Properties sa Grand Rapids, MI, bilang Eksperto sa Patente at Pag-aari ng Pag-iisip mula Oktubre 2020 ay nagpapalakas pa sa kanyang kredibilidad.

Sa papel na ito, siya ay kasali sa mga gawain tulad ng pagsasagawa ng mga paghahanap sa kabuuang pag-iiba, paghahanda at paghahain ng mga aplikasyon sa pansamantalang at hindi pansamantalang patente, mga paghahanap sa tatak, at tumutulong sa mga negosyante sa pagtatag ng negosyo at mga estratehiya sa paglago.

“Sa pagtatrabaho bilang Eksperto sa Patente at Pag-aari ng Pag-iisip sa Organic Intellectual Properties, nakita ko kung paano madalas na hindi pinag-uusapan ng mga negosyante ang pag-aari ng pag-iisip,” sabi ni André. “Sa ‘Kalayaan Mula sa Kaos,’ inihahayag ko ang kahalagahan nito at nagbibigay ng praktikal na gabay sa pagprotekta sa iyong mga ideya at inobasyon.”

Ang kanyang karanasan bilang Tagakonsulta sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya sa Tools For Change sa Miami, mula Marso 2020 hanggang Hunyo 2021, ipinapakita ang kanyang pagiging nakatuon sa pagpapaunlad ng mga maliit na negosyo.

Sa papel na ito, siya ay nagtrabaho bilang isang manunulat ng grant at tagapagtaguyod ng pagkakaloob ng pondo, na nakatuon sa pagkuha ng suporta para sa mga sertipikadong programa ng pagpapautang sa komunidad para sa pagpapaunlad ng pinansyal na institusyon (CDFI) ng maliit na negosyo.

Ang kanyang papel ay kasama rin ang paglilingkod bilang isang tagapangasiwa ng Microsoft Office Cloud, taga-develop ng teknikal na tulong sa virtual na isa-sa-isa, tagapagpayo sa negosyo, at paghawak ng pag-underwrite ng mga programa ng micro-loan.

“Ang aking karanasan bilang Tagakonsulta sa Pagpapaunlad ng Ekonomiya sa Tools For Change ay nagpatibay sa kahalagahan ng pagkakataon sa kapital at suporteng pang-ekonomiya para sa mga maliit na negosyo,” sabi ni André. “Naihambing ko ang mga pananaw sa aklat upang tulungan ang mga negosyante na makakuha ng pondo at mga grant, na nagpapahintulot sa aspetong pinansyal ng pagnenegosyo na maging mas hindi kaotiko.”

“Palagi kong pinaniniwalaan na ang mga negosyante ay dapat mag-invest sa kanilang espirituwal na kabutihan. Sa ‘Kalayaan Mula sa Kaos,’ talakayin ang papel ng espirituwal na pag-iinvest sa pagnenegosyo, na madalas na hindi pinag-uusapan ngunit maaaring malaki ang impluwensya sa paglalakbay patungo sa tagumpay.”

“Ang mga negosyante ay madalas na nakakalimutan na alagaan ang kanilang sarili sa gitna ng pagmamadali at kaguluhan ng pagpapatakbo ng negosyo. Sa aklat, binibigyang diin ko ang kahalagahan ng kalusugan ng may-ari ng maliit na negosyo. Ang iyong kabutihan ay isang walang-halagang kayamanan para sa iyong negosyo, at ito ay isang larangan na nangangailangan ng pansin.”

“Ang ‘Kalayaan Mula sa Kaos’ ay ngayon ay magagamit na para sa pagbili, at hinikayat ni André ang lahat ng baguhan at umiiral na negosyante na mag-order ng kanilang mga kopya ngayon.

Sa pamamagitan ng aklat na ito, ang mga mambabasa ay lubos na maeekwip ng kaalaman upang masuri ang mga komppleksidad ng negosyo at ibahagi ang kanilang mga pangarap sa negosyo sa umunlad na realidad.

“Iniimbitahan ko ang lahat ng baguhan at umiiral na negosyante na mag-order ng ‘Kalayaan Mula sa Kaos’ ngayon at kumuha ng unang hakbang patungo sa pagkakatupad ng kanilang mga pangarap sa negosyo. Ang aklat na ito ay isang komprehensibong gabay, isang mentor, at isang landas upang gabayan ka sa mahirap na paglalakbay sa pagnenegosyo. Panahon na upang makalaya mula sa kaos.”

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa “Kalayaan Mula sa Kaos” o upang mag-order ng isang kopya, bisitahin ang yourbrotherAndré.com o Amazon.

Tungkol kay André

Si André ay isang may-akda, negosyante, at ekspertong legal na may yaman ng karanasan sa negosyo at pag-aari ng pag-iisip.

Ang kanyang misyon ay upang magbigay kapangyarihan sa mga tao, lalo na sa mga galing sa mapagkumbabang umpisa, upang makamit ang tagumpay sa mundo ng pagnenegosyo.

Ang pinakabagong aklat ni André, ang “Kalayaan Mula sa Kaos,” ay isang komprehensibong gabay na nilayong bigyan ng kaalaman at mga pananaw ang mga negosyante upang malampasan ang mga hamon sa negosyo at umunlad sa kanilang mga gawain.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol kay André, bisitahin ang kanyang website, yourbrotherandre.com.

Media Contact

André Dandridge, may-akda

brotherandre@yourbrotherandre.com

616 315 0430

http://yourbrotherandre.com

Pinagmulan :André Dandridge