Jess Caleb Bhuiyan Yliniemi Naglunsad ng Pandaigdigang Brand ng Bakuna “usa.healthcare” @Pinkyfinn na Nagtataguyod ng Kamalayan sa Pangangalagang Pangkalusugan

Shirt

Honolulu, Hawaii Oct 2, 2023 ¬†–¬†ALOHA

Ang pandaigdigang epekto ng pandemya ng COVID-19 ay nagpakita ng napakalaking kahalagahan ng kamalayan sa kalusugan at pagbabakuna at mga brand tulad ng usa.healthcare ay alam kung paano gawin iyon sa pamamagitan ng inobasyon. Bilang isang Global na Brand ng Pagbabakuna, ang mga produkto nito na @Pinkyfinn ay maaaring itaguyod ang kamalayan sa pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng mga produkto nito. Pinukaw ang mga indibidwal at komunidad sa buong mundo; inilalapit ng brand ang isang pagbabago sa larangan.

Tinitiyak ng brand na “usa.healthcare” na tanging mga taong may kahit isang pagbabakuna para sa COVID-19 ang maaaring bumili ng mga produkto ng @Pinkyfinn mula sa website. Ang pangunahing tao sa likod ng proyekto, si Jess Caleb Bhuiyan Yliniemi, ay nagsabi “Sa pamamagitan ng pagtiyak na tanging ang mga taong nakatanggap na ng kahit isang pagbabakuna laban sa COVID-19 ang maaaring bumili ng mga produkto ng @Pinkyfinn, ginagawa ng @usa.healthcare ang bahagi nito upang itaguyod ang kamalayan sa kalusugan ng publiko.” Sinulat ni Marufa Bhuiyan “Naniniwala ako na ang mga produkto, branding, at mga estratehiya sa Home Healthcare ay napakakapaki-pakinabang, nakapagpapamulat at makikinabang ang mas malaking komunidad kapag nagtagumpay si Jess Caleb.

Ayon sa World Health Organization (WHO), higit sa 8 bilyong dose ng bakuna laban sa COVID-19 ang naibigay sa buong mundo lamang ang mga bakunadong tao ang maaaring bumili ng mga produkto tulad ng damit, mask, apron, water bottles, at Art. Ang mga produkto ng @Pinkyfinn pati na rin sa kaligtasan at pangangalaga ng kalusugan. https://usa.healthcare/. anotherjesscaleb@gmail.com

SunglassesArt

Media Contact

Pinkyfinn LLC

partner@usa.healthcare

http://usa.healthcare

Pinagmulan: Pinkyfinn LLC