Ang 24-puntong mga alituntunin para sa pag-akit ng dayuhang pamumuhunan: Bagong recipe ng Tsina para sa pagpapalakas ng ekonomiya

BEIJING, Agosto 25, 2023 — Isang ulat mula sa China.org.cn tungkol sa mga hakbang ng Tsina upang akayin ang dayuhang pamumuhunan:

Sa kasalukuyan, ang Tsina, na may lakas ng isang malaking merkado, ay binubuksan nang mas maluwag ang pintuan nito, nagpapadala ng malinaw na mga signal upang akayin ang higit pang dayuhang pamumuhunan. Ngayong pagkakataon, ginagamit ng Tsina ang mga hakbang sa isang hindi pangkaraniwang matatag na postura.

Kamakailan lamang ay naglabas ng pahayag ang Estado ng Tsina na nagsasaad ng mga gabay nito tungkol sa pagsisikap na paigtingin ang pag-akit ng dayuhang pamumuhunan. Sa pahayag, 24 partikular na hakbang sa anim na aspeto ang inilatag, kabilang ang pagpapabuti sa kalidad ng paggamit sa dayuhang kapital, pagtitiyak sa pambansang pagtrato sa mga dayuhang pinuhunang enterprise, pagsisiguro sa proteksyon ng dayuhang pamumuhunan, at pagdaragdag ng suportang fiscal at buwis. Ito ay “hindi pangkaraniwang matatag” dahil ang karamihan sa mga hakbang na nakalista sa dokumento ay bago kumpara sa mga nakaraan.

Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Sa nakaraan, hindi pinapayagan ang equity investment mula sa mga dayuhang mamumuhunan sa Tsina. Ngunit ngayon, tinutukoy ng pahayag na hinihikayat ang mga kwalipikadong dayuhang mamumuhunan na magtayo ng mga investment company at rehiyonal na himpilan. Ang mga enterprise na pinuhunan at itinatag ng mga kaugnay na investment company ay maaaring makinabang sa magandang pakikitungo alinsunod sa mga kaugnay na regulasyon. Ang mga investment company na ito ay maaaring magbigay ng mga serbisyo sa kalakalan, mga serbisyo sa consultancy at ilang mga serbisyo sa pinansyal para sa mga kaugnay na enterprise, na magbubukas ng daan para sa mga dayuhang mamumuhunan sa pamamahagi ng kanilang pamumuhunan sa pamamagitan ng paglalaan ng mga elemento tulad ng kapital sa mas malaking saklaw.

Narito ang isa pang halimbawa. Ang pananaliksik at pagpapaunlad pati na rin ang mga pandaigdigang operasyon ng mga enterprise ay magdudulot ng mga cross-border na daloy ng data. Binibigyang-diin ng dokumento ang pagsisiyasat ng isang maginhawa at ligtas na mekanismo sa pamamahala ng mga cross-border na daloy ng data, kabilang ang pagtatatag ng green channel para sa mga kwalipikadong dayuhang pinuhunang enterprise upang mabilis na isagawa ang mga pagsusuri sa seguridad para sa pagluwas ng mahahalagang data at personal na impormasyon, at mapadali ang ligtas, maayos, at malayang daloy ng data.

Hindi mahirap makita na ang lahat ng mga hakbang na ito ay nakatuon sa paglutas sa mga pangunahing alalahanin at mga pag-aalala ng mga dayuhang mamumuhunan, na lalo’t higit na makabuluhan para mapadali ang mga dayuhang pamumuhunan.

Simula noong simula ng taong ito, dalawang pagpupulong na pinangunahan ng Political Bureau ng Central Committee ng CPC ang nagpunto sa pagsisikap na paigtingin ang pag-akit at paggamit ng dayuhang pamumuhunan. Ginawa ng Tsina ang mga pagsisikap na ito batay sa mga pagbabago sa ekonomikong tanawin sa loob at labas ng Tsina. Noong 2022, ang pandaigdigang Foreign Direct Investment (FDI) ay nakitaan ng malubhang pagbaba ng 12%, at patuloy na nakakaranas ng pababang presyon ang taong 2023. Ayon sa isang institusyon, ang porsyento ng pandaigdigang pagbaba ng FDI sa unang quarter ng 2023 ay nananatiling double digit, at naapektuhan nito, ang tunay na paggamit ng FDI ng Tsina sa unang kalahati ng taon ay bumaba ng 2.7%. Na ang Tsina ay naglabas ng 24 na punto na gabay upang i-optimize ang kapaligiran ng dayuhang pamumuhunan, ay maaaring sa isang banda magdala ng higit pang mga pagkakataon sa pamumuhunan para sa mga cross-border na pondo laban sa backdrop ng mabagal na pandaigdigang paglago ng ekonomiya. Sa kabilang banda, kumakatawan ito sa isang bisyon para sa dayuhang pamumuhunan upang magkaroon ng mahalagang papel sa pagpapalawak ng panloob na pangangailangan ng Tsina at pagdaragdag ng mga kinabukasang supply.

Matagal nang binibigyan ng malaking pansin ng pandaigdig na komunidad ang pagbawi at pag-unlad ng ekonomiya ng Tsina. Sa totoo lang, ang pangkalahatang ekonomiya ng Tsina ay kasalukuyang nahaharap sa ilang mga hamon. Sa katunayan, naapektuhan ng mga kadahilanang kabilang ang COVID-19 pandemic at mga rehiyonal na salungatan, ang pandaigdig na kapaligiran sa ekonomiya ay nasa isang yugto ng kumplikado at madilim, at ang mga hamon ay pinagsasaluhan ng lahat ng mga bansa. Isang tiyak na bagay na, sa ilalim ng konteksto ng pang-ekonomiyang globalisasyon, ang mga gawaing “decoupling”, paghahati-hati sa mga industriyal at supply chain, at mga blockade sa teknolohiya ay hindi ang solusyon sa mga problema, habang harapin ang mga kahirapan, gamutin sila sa tamang mga lunas, at isagawa ang mas mahusay na pandaigdig na kooperasyon ang mga tamang paraan palabas.

Ang paglabas ng mga patakaran na may kaugnayan sa pagsusulong ng dayuhang pamumuhunan sa Tsina ay sumasalamin sa determinasyon ng pamahalaang Tsino na lalo pang buksan sa mundo. Sa pagkilos ng higit pang mga patakaran at hakbang na ito, tiyak na magkakaroon ng mga dibidendo ng pag-unlad at lalago nang sama-sama sa ekonomiya ng Tsina ang mga kumpanya mula sa buong mundo.

(Ni Zhang Yongjun, Deputy Chief Economist ng China Center for International Economic Exchanges)

China Mosaic

http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm

Ang 24 na punto na gabay para sa pag-akit ng dayuhang pamumuhunan: Bagong recipe ng Tsina para palakasin ang ekonomiya

http://www.china.org.cn/video/2023-08/25/content_107590866.htm

PINAGMULAN China.org.cn