Ang pulang alak ay dumadaloy sa mga lansangan ng bayan matapos na ang tangke ng distillery ay nabasag at naglabas ng higit sa kalahating milyong galon

Ang maliit na bayan ng Levira, Portugal ay halos nasa gilid ng isang kapaligiran kalamidad noong Lunes pagkatapos sumabog ang dalawang taguan ng tangke na naglalaman ng halos 600,000 galon ng pulang alak, na nagpadala ng isang mapulang daluyong ng pinermentong grape juice sa mga lansangan at papunta sa isang daanan ng tubig.

Ipinalilibot sa online ang mga video na nagpapakita ng alak na dumadaloy sa mga lansangan ng Levira at pababa sa isang matarik na burol sa São Lorenco de Bairro, isang maliit na bayan ng humigit-kumulang 2,000 residente.

Ayon sa New York Post, ang dami ng alak na tumakas ay maaaring napuno ang isang Olympic-sized swimming pool, at inilunsad ng pagtapon ang isang babala sa kapaligiran.

Pag-aari ng Levira Distillery ang dalawang tangke, na nagpaumanhin sa kanyang mga kapitbahay para sa insidente.

“Lubos naming pinagsisisihan ang insidente na nangyari ngayong umaga na kinasasangkutan ng pagsabog ng 2 angkop na yunit ng imbakan ng alak na naaangkop sa pagkonsumo na nagmumula sa kakaibang hakbang ng pamahalaan upang suportahan ang mga producer at bodega ng Distillation Crisis 2023, na ginugulan ng sobrang alak sa bansa,” basahin sa isang isinalin na bersyon ng post ng kompanya sa Facebook. “Bagaman hindi nagdulot ng anumang pinsala ang insidente, nais naming ipahayag ang aming tunay na pag-aalala para sa pinsalang idinulot sa pangkalahatan sa Levira, at partikular, sa mga tahanan.”

Sinabi ng kompanya na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng insidente.

Sa isang mas naunang post, nagpasalamat ang Levira Distillery sa Konseho ng Munisipalidad ng Anadia, Proteksyon Sibil, Mga Boluntaryong Bumbero ng Anadia at GNR SEPNA, o ang kapulisan sa kapaligiran, para sa mabilis na pagsagip at pagbawas sa mga epekto hangga’t maaari.

Tinukoy din ng Levira Distillery na alam nito ang mahalagang interbensyon upang kolektahin ang alak at mga produktong nabuo nito, at habang alam nilang nasa gitna sila ng panganib, ginagawa nila ang “bawat pagsisikap” upang matiyak na hindi maaapektuhan ng pagtapon ang mga bodega at producer na pinagtrabahuhan nila sa mga nakaraang taon.

“Tinatanggap namin nang buong-buo ang responsibilidad para sa mga gastos na may kaugnayan sa paglilinis ng pinsala at pagkumpuni, na may mga crew na available upang gawin ito kaagad,” sabi ng mga opisyal ng distillery. “Nakatuon kami sa pagresolba sa sitwasyong ito sa lalong madaling panahon.”

Hiniling ng kompanya sa mga residente na panatilihin ang mga larawan at tala ng mga pinsala, upang maipag-usap at maikoordina kung paano lulutasin ang isyu.