Cigna Healthcare Nag-anunsyo ng mga Plano sa Marketplace para sa 2024, Pinanatili ang Mahusay na Pangangalagang Pangkalusugan na Abot-kaya

  • Ang mga plano ng Cigna Healthcare ACA ay magiging available sa 350 na county sa 14 na estado, pinalawak ang coverage sa 15 na county sa Hilagang Carolina.
  • Ang mga customer ay may access sa 24/7 na virtual na medical at behavioral health care, incentives para sa malusog na behaviors, at abot-kayang prescription medications.

BLOOMFIELD, Conn., Aug. 28, 2023 — Iaalok ng Cigna HealthcareSM ang abot-kayang, comprehensive na mga plano sa kalusugan sa ACA Marketplace sa 14 na estado sa 2024.


Ang mga plano ng Cigna Healthcare ACA ay magiging available sa 350 na county sa 14 na estado, pinalawak ang coverage sa 15 na county sa Hilagang Carolina.

“May maingat at mahinahong approach kami sa aming heograpikong presensya upang matiyak na ang aming mga plano ay tumutugon sa mataas na pamantayan para sa abot-kayang presyo, kalidad ng network, at comprehensive na coverage,” sabi ni Chris DeRosa, presidente, U.S. Government business, Cigna Healthcare. “Patuloy na pinanatili ng Cigna ang aming presensya sa ACA Marketplace sa nakalipas na sampung taon, at proud kami na patuloy na gamitin ang aming kasanayan upang matulungan ang mga customer na magkaroon ng mas malusog na hinaharap.”

Ang mga plano ng Cigna Healthcare ACA Marketplace ay magiging newly available sa 15 na county sa Hilagang Carolina na sumasaklaw sa mas malaking lugar ng Charlotte at Winston-Salem, na may potensyal na maabot ang karagdagang 200,000 na customer ng ACA Marketplace. Sa panahon ng Open Enrollment period, na magsisimula sa Nobyembre 1, ang mga indibidwal at pamilya sa 350 na county sa Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Mississippi, Hilagang Carolina, Pennsylvania, Timog Carolina, Tennessee, Texas, Utah, at Virginia ay magkakaroon ng access sa de-kalidad na coverage sa kalusugan ng Cigna Healthcare.

Ang mga customer ng Cigna Healthcare ACA ay nakikinabang mula sa:

  • 24/7 na virtual na pangangalaga: Ang mga customer ay may access anumang oras sa 24/7 sa virtual na medical at behavioral care ng MDLIVE para sa mga karaniwang pagbisita sa pamamagitan ng video o telepono. Ang mga miyembro ay may access din sa virtual na primary care, dermatology, at $0 na urgent care, pati na rin ang $0 na wellness screenings.*
  • $0 na mga benepisyo: Lahat ng mga plano ng Cigna Healthcare ay nag-aalok ng $0 na preventive care. Ang ilang mga plano ay nag-aalok ng $0 na medical deductible o $0 na copay sa iba’t ibang mga benepisyo.**
  • Madaling ma-access, abot-kayang pangangalaga: Karamihan sa mga plano ay may mga copay para sa primary care provider na nagrerange mula sa $0–$70 at mga copay para sa pagbisita sa urgent care na nagrerange mula sa $30–$110 para sa hindi emergency na pangangalaga.
  • Mga incentive para sa malusog na mga gawi: Ang mga customer na 18 taong gulang pataas ay maaaring kumita ng hanggang $325 sa mga punto na maaaring i-redeem para sa debit card o merchandise sa pamamagitan ng aming Take Control Rewards® Program.***
  • Cost-effective na mga prescription drug: Ang mga plano ay may mga copay na nagsisimula sa $0 para sa preferred na mga generic at access sa Cigna’s Patient Assurance Program,**** na naglilimita sa mga gastos sa preferred na insulin sa $25 kada buwan para sa 30-day na supply.
  • First-dollar coverage para sa mga outpatient lab exam: Ang mga customer sa ilang mga plano ay magkakaroon ng predictable na copay para sa mga outpatient lab exam, anuman ang kanilang deductible.
  • Pambansang pharmacy network: Sa karamihan ng mga market, ang mga customer ay maaaring makatanggap ng 30-day na mga retail prescription sa pamamagitan ng isang convenient na pambansang network na may higit sa 67,000 na mga parmasya.
  • Personalized na mga digital na tool: Ang mga customer ay maaaring gamitin ang myCigna® mobile app at Cigna One Guide® para sa proactive at personalized na suporta upang hanapin ang mga de-kalidad na provider sa network, mga paraan upang makatipid, mag-order at mag-refill ng mga prescription at marami pang iba.

“Ang kalusugan at kagalingan ay susi sa kabuuan ng vitalidad ng isang tao, kaya’t ibinibigay namin ang comprehensive na medical, behavioral, at pharmacy benefits at iba pang mga feature na nagpapadali sa mga customer na ma-access ang abot-kayang pangangalaga kapag at kung saan nila ito kailangan,” dagdag pa ni DeRosa.

Ang mga indibidwal at pamilya na interesado sa pag-enroll sa isang plano ng Cigna Healthcare sa pambansang palitan ng indibidwal o sa state-based na palitan ay maaaring gawin ito sa panahon ng 2024 Open Enrollment Period mula Nobyembre 1, 2023 hanggang Enero 15, 2024. Ang mga plano sa kalusugan na binili bago ang Disyembre 15, 2023, sa panahon ng Open Enrollment Period, ay epektibo sa Enero 1, 2024.

*Ang $0 na virtual care (walang bayad) para sa eligible na preventive care at Dedicated Virtual Urgent Care para sa minor na mga acute medical condition. Hindi available para sa lahat ng mga plano. Ang mga plano ng HSA at di-minor na mga acute medical care ay maaaring maglagay ng copay, coinsurance o deductible. Nagbibigay ang Cigna Healthcare ng access sa Dedicated Virtual Care sa pamamagitan ng isang pambansang provider ng telehealth, MDLIVE na matatagpuan sa myCigna, bilang bahagi ng plano sa kalusugan ng customer. Ang mga provider lamang ang responsable para sa anumang paggamot na ibinigay sa kanilang mga pasyente.

**Ang $0 na deductible at $0 na copay ay available sa ilang mga plano sa kalusugan ng indibidwal at pamilya ng Cigna Healthcare. Tingnan ang mga dokumento ng plano para sa karagdagang impormasyon.

***Ang Cigna Healthcare Take Control Rewards® Program ay available sa lahat ng estado sa lahat ng pangunahing subscriber na aktibong mga policy holder ng Cigna Healthcare Individual and Family Plan at 18 taong gulang pataas. Lahat ng mga reward ay maaaring ituring na taxable na kita. Makipag-ugnay sa iyong personal na tax advisor para sa mga detalye. Ang pakikilahok sa programa pati na rin ang pag-redeem ng mga reward ay nakasalalay sa pagiging kasalukuyang buo at nabayaran ng kwalipikadong mga premium.

****Ang mga diskwento ay available sa Cigna Healthcare Patient Assurance Program. Ang $25 ang maximum na out-of-pocket na gastos para sa 30-day na supply ng saklaw, eligible na insulin.

Tungkol sa Cigna Healthcare

Ang Cigna Healthcare ay isang provider ng mga benepisyo sa kalusugan na nagtataguyod ng mas mahusay na kalusugan sa bawat yugto ng buhay. Pinapatnubayan namin ang aming mga customer sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan, pinapalakas sila sa impormasyon at pang-unawa na kailangan nila upang gumawa ng pinakamahusay na pagpipilian para sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at vitalidad. Ang mga produkto at serbisyo ay ibinibigay eksklusibo lamang sa pamamagitan ng mga subsidiary na pagmamay-ari at pinapatakbo ng The Cigna Group (NYSE:CI), kabilang ang Cigna Health and Life Insurance Company o ang kanilang mga affiliate, Connecticut General Life Insurance Company, Evernorth Health companies o kanilang mga affiliate at Express Scripts companies o kanilang mga affiliate. Ang mga naturang produkto at serbisyo ay kabilang ang isang integrated na suite ng mga serbisyo sa kalusugan, tulad ng medical, dental, behavioral health, pharmacy, vision, supplemental benefits at iba pa. Ang pangalan, logo, at iba pang marka ng Cigna Healthcare ay pag-aari ng Cigna Intellectual Property, Inc. Matuto nang higit pa sa cignahealthcare.com.

Media Contact:

Kelly Mathews
kelly.mathews@cigna.com
(423) 260-9267


Cigna Healthcare logo (PRNewsfoto/Cigna Healthcare)

SOU