Iminumungkahi ng UK ang unti-unting pagtaas sa legal na edad sa paninigarilyo upang mawala ang paninigarilyo ng mga kabataan

U.K. Prime Minister Rishi Sunak noong Miyerkules ay iminungkahi na itaas ang legal na edad na maaaring bumili ng sigarilyo ng mga tao sa England ng isang taon, taon-taon hanggang sa sa wakas ay ilegal na para sa buong populasyon at ang paninigarilyo ay sana’y mawawala na sa mga kabataan.

Ipinahayag niya ang kanyang plano sa taunang kumperensya ng Conservative Party, sinabi ni Sunak na nais niyang “pigilan ang mga teenager na magsimulang manigarilyo.”

Ilegal na sa kasalukuyan para sa sinuman na magbenta ng sigarilyo o mga produktong tabako sa mga taong wala pang 18 taong gulang sa buong U.K.

Sinabi ng opisina ni Sunak na ang unti-unting mga pagbabago ay pipigil sa mga bata na magiging 14 taong gulang ngayong taon at mas bata pa sa kanila ngayon mula sa legal na pagbebenta ng sigarilyo sa England.

Kung aprubahan ng Parlamento ang panukala, ang legal na pagbabago ay magiging naaangkop lamang sa England – hindi sa Northern Ireland, Scotland at Wales.

“Tinatanggap ng mga tao ang mga sigarilyo kapag bata pa sila. Apat sa limang naninigarilyo ay nagsimula bago maging 20,” sabi niya. “Mamaya, sinubukan ng napakaraming umalis… kung maaari nating putulin ang siklo na iyon, kung maaari nating pigilan ang simula, pagkatapos ay nasa daan tayo sa pagwawakas sa pinakamalaking sanhi ng pagkamatay at sakit na maiiwasan sa ating bansa.”

Sinabi ng pamahalaan na ang paninigarilyo ay hindi ikukriminalisa, at ang unti-unting mga pagbabago ay nangangahulugan na sinumang legal na makakabili ng sigarilyo ngayon ay hindi pipigilan sa hinaharap.

Ang bilang ng mga taong naninigarilyo sa U.K. ay bumaba ng dalawang-katlo simula noong 1970s, ngunit humigit-kumulang 6.4 milyong tao sa bansa – o humigit-kumulang 13% ng populasyon – ay naninigarilyo pa rin, ayon sa opisyal na mga figure.

Itinaas ng pamahalaan ng Britanya ang legal na edad ng pagbebenta para sa tabako mula 16 hanggang 18 noong 2007. Matagumpay itong nakapagbawas ng pagkalat ng paninigarilyo sa mga 16 at 17 taong gulang ng 30%, sabi ng opisina ni Sunak.

Pinuri ng mga dalubhasa sa kalusugan ang plano ng punong ministro na unti-unting itaas ang legal na edad ng paninigarilyo. Isang katulad na hakbang ay inaprubahan sa New Zealand noong nakaraang taon.

“Ang plano ng pamahalaang ito na magpasa ng ‘smoke-free generation’ na batas ay maaaring maging pinakamahalagang pamana nito, itinama ang isang daang taong mali, na may mga produktong tabako bilang tanging legal na magagamit na kalakal na, kung gagamitin ayon sa layunin, ay papatayin ang higit sa kalahati ng mga gumagamit nito habambuhay,” sabi ni Lion Shahab, isang akademiko na pinamumunuan ang pananaliksik sa tabako at alkohol sa University College London.

Sinabi rin ni Sunak na magpapakilala ang kanyang pamahalaan ng mga hakbang upang limitahan ang pagiging available ng mga vapes, o e-sigarilyo, sa mga bata. Sa kasalukuyan ay ilegal na ibenta ang mga vapes sa mga bata na wala pang 18 taong gulang sa U.K., ngunit sinasabi ng mga opisyal na ang paninigarilyo ng mga kabataan ay tumaas ng tatlong beses sa nakalipas na tatlong taon at mas maraming bata ang naninigarilyo kaysa naninigarilyo.

Titingnan ng mga opisyal ang mga pagpipilian, kabilang ang paghihigpit sa mga may lasang vapes at pagreregulate ng packaging at mga display sa tindahan upang gawing mas hindi kaakit-akit ang mga produkto sa mga kabataan.

Bumaba ang mga presyo ng mga share sa mga kompanya ng tabako pagkatapos ng anunsyo noong Miyerkules. Nakita ang mga share ng may-ari ng Dunhill at Lucky Strike na si British American Tobacco na bumaba mula halos patag hanggang 1% pagkatapos ng anunsyo, habang nakita ang mga share ng Imperial Brands na bumaba ng 2.4% pagkatapos ng talumpati ni Sunak.