Inaasahang malinaw at walang pag-aalinlangan na pagkukundena mula sa Vaticano laban sa pag-atake ng Hamas: mga ulat

Israel’s foreign minister, Eli Cohen nagpahayag ng matigas na salita sa Vatican dahil hindi nag-isyu ng “malinaw at walang pag-aalinlangan” na pagkondena sa “mapanirang kriminal na mga gawa” ng mga teroristang Hamas na pumasok sa Israel nang nakaraang linggo at pinatay ang higit sa 1,300 Israelis sa isang malaking pag-atake, ayon sa mga ulat.

Inulat ng Times of Israel na sinabi ni Cohen kay Holy See Secretary for Relations with States Paul Gallagher na inaasahan ng mga tao ng Israel na “maglabas ng malinaw at walang pag-aalinlangan na pagkondena sa mapanirang kriminal na mga gawa.”

“Hindi tanggap na ilabas mo ang isang pahayag na nagpapahayag ng pag-aalala sa mga sibilyang Gazan habang Israel ay nagluluksa sa 1,300 na pinatay,” ani Cohen, ayon sa Foreign Ministry.

Noong Oktubre 7, pinangunahan ng Hamas-led forces ang pagdaan sa hangganan ng Israel at Gaza habang natutulog ang mga residente, hinila ang mga tao sa kalye, kinuha ang ilan bilang hostages habang pinapatay ang iba.

Higit sa 1,300 Israelis ang pinatay sa pag-atake, kasama ang libo-libong iba pang nasugatan at maraming kinuha bilang hostages ng Hamas, at ginahasa, tinortyur at pinatay.

Mula noong pag-atake, naglabas ng iba’t ibang reaksyon ang mga opisyal ng Simbahang Katoliko.

“Sinusundan ko nang may pag-aalala at kalungkutan ang nangyayari sa Israel at Palestine: maraming tao ang pinatay, iba pa ay nasugatan,” ani Pope Francis sa araw pagkatapos ng pag-atake. “Nagdarasal ako para sa mga pamilya na nakaranas ng isang araw ng pagdiriwang na naging araw ng pagluluksa, at hinihiling kong palayain agad ang mga hostages.”

Inilabas ng Latin Patriarchate sa Jerusalem ang isang pahayag habang patuloy ang labanan noong nakaraang Sabado.

“Ang operasyon mula sa Gaza at reaksyon ng Israeli Army ay muling nagbabalik sa pinakamasamang panahon sa ating kamakailang kasaysayan,” ani ng Latin Patriarchate. “Ang masyadong maraming biktima at trahedya, na kailangan harapin ng mga pamilyang Palestinians at Israelis, ay lilikha ng mas maraming pagkamuhi at paghahati, at lilipol pa ang anumang perspektibang katatagan.”

Bago magsimula ang labanan, planong bisitahin ni Gallagher ang Israel, na sana ang unang bilateral na pagbisita ng isang foreign minister ng Vatican.

Noong Miyerkules nakaraan, tinataguyod ni Pope Francis ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit tinanong kung ito’y magdudulot ng matatag na kapayapaan.

“Patuloy akong sinusundan ang nangyayari sa Israel at Palestine nang may luha at pag-aalala: maraming tao ang pinatay, iba pa ay nasugatan,” ani ng Papa. “Nagdarasal ako para sa mga pamilya na nakaranas ng isang araw ng pagdiriwang na naging araw ng pagluluksa, at hinihiling kong palayain agad ang mga hostages.”