Inatasan ng Kagawaran ng Estado ang pag-alis mula sa Iraq ng mga hindi pang-emergency na tauhan ng gobyerno

Inilabas ng Kagawaran ng Estado noong Linggo ang bagong babala sa paglalakbay para sa Iraq na kasama ang utos ng pag-alis ng lahat ng hindi pang-emergency na mga tauhan ng pamahalaan ng Estados Unidos at mga karapat-dapat na kasapi ng pamilya.

Inaalisarado ng mga Amerikano na “huwag maglakbay sa Iraq dahil sa terorismo, pagkakidnap, armadong alitan, hindi pagkakasundo sa loob, at limitadong kakayahan ng Misyon ng Iraq na magbigay ng suporta sa mga mamamayan ng Estados Unidos.”

Noong Oktubre 20, nauna nang inutos ng Kagawaran ng Estado ang pag-alis ng mga karapat-dapat na kasapi ng pamilya at hindi pang-emergency na mga tauhan ng pamahalaan ng Estados Unidos mula sa Embahada ng Estados Unidos sa Baghdad at Konsulado Heneral ng Estados Unidos sa Erbil “dahil sa lumalaking banta sa seguridad laban sa mga tauhan at interes ng pamahalaan ng Estados Unidos.”

Sa nakaraang araw, sinugod ng mga milisya na sumusuporta sa Iran ang mga baseng pangmilitar ng Estados Unidos sa Iraq. Nagbabala ang Iran na maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon ang isang pagpasok sa lupa ng Israel sa Gaza na maaaring magresulta sa isang digmaang rehiyonal. Lumikom ng daan-daang demonstrante sa Trebil border crossing na malapit sa Jordan noong Biyernes sa isang pagprotesta na inorganisa ng Coordination Framework, isang alliance ng mga pangkat pampolitika at milisya sa Iraq na sumusuporta sa Iran.

Tinawag din ng koalisyon na pro-Iran ang isang protesta sa Baghdad malapit sa pangunahing gate ng highly fortified international zone kung saan matatagpuan ang Embahada ng Estados Unidos upang kondenahin ang pag-endorso nito sa Israel sa kasalukuyang digmaan laban sa Hamas, ayon sa The Associated Press.

“Nakahaharap ng mataas na panganib sa kaligtasan at seguridad ang mga mamamayan ng Estados Unidos sa Iraq, kabilang ang potensyal na karahasan at pagkakidnap. Regular na nagsasagawa ng pag-atake ang mga grupo ng terorismo at mga rebelde sa mga puwersa ng seguridad ng Iraq at sibilyan. Bumabanta ang mga milisya na anti-Estados Unidos sa mga mamamayan at kompanya sa buong Iraq,” ayon sa babala ng Kagawaran ng Estado para sa Iraq. “Nangyayari ang mga pag-atake gamit ang improvised explosive devices, indirect fire, at unmanned aerial vehicles sa maraming lugar ng bansa, kabilang ang Baghdad at iba pang malalaking siyudad. Sa isang emergency, limitado ang mga serbisyo ng konsulado sa mga mamamayan ng Estados Unidos sa Iraq dahil sa malalaking paghihigpit sa paggalaw ng mga tauhan ng pamahalaan ng Estados Unidos.”

Babala rin ng Kagawaran ng Estado na madalas mangyari ang mga demonstrasyon, protesta at mga strike sa buong bansa, madalas na pinapatigil ang trapiko, transportasyon at iba pang serbisyo, at minsan ay lumalagablab sa karahasan.

“Huwag maglakbay malapit sa hilagang hangganan ng Iraq dahil sa patuloy na banta ng mga pag-atake ng mga grupo ng terorismo, armadong alitan, aerial bombardment at hindi pagkakasundo sa loob,” ayon sa babala. “Espesyal na iwasan ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga lugar malapit sa mga armadong pangkat sa hilagang Iraq na tinarget ng mga aerial strikes ng mga hukbong panghimpapawid ng karatig na bansa.”

Dahil sa mga alalahanin sa seguridad, inaatasan ang mga tauhan ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Baghdad na huwag gamitin ang Paliparang Pandaigdig ng Baghdad, ayon sa babala.

Dahil sa mga panganib sa pangkaligtasan ng sibilyang panghimpapawid na nagpapatakbo sa Rehiyong Impormasyon sa Paglipad ng Baghdad, nagpalawig ng karagdagang dalawang taon ang Administrasyon sa Panghimpapawid (FAA) ng espesyal na regulasyon sa panghimpapawid (SFAR) na nagbabawal ng ilang mga paglipad sa mga taas na mas mababa sa 32,000 talampakan.

Payo sa mga Amerikano na hindi susunod sa babala ng Kagawaran ng Estado at maglakbay pa rin sa Iraq na gumawa ng will at talakayin ang mga ari-arian kasama ang mga kasapi ng pamilya bago.