Ipinagkumpara ni Orbán ang kasapihan ng Hungary sa EU sa pag-okupa ng Soviet sa isang mainit na talumpati

Si Pangulong Viktor Orbán ay kumumpara sa kasapihan ng Hungary sa European Union sa higit sa apat na dekada ng okupasyon ng Soviet sa kanyang bansa sa isang talumpati noong Lunes na nagdiriwang ng anibersaryo ng 1956 anti-Soviet rebolusyon ng Hungary.

Nagsalita sa isang napiling grupo ng mga bisita sa lungsod ng Veszprem, si Orbán ay inakusahan ang EU na naghahanap na alisin ang kakanyahan ng Hungary sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang modelo ng liberal na demokrasya na sinasabi niyang tinatanggihan ng mga Hunggaryo. Ang Brussels, ang de facto na kabisera ng EU, ay gumagamit ng mga pamamaraan laban sa Hungary na nagpapakita ng mga araw ng dominasyon ng Moscow sa Soviet, aniya.

“Ngayon, lumilitaw ang mga bagay na nagpapaalala sa amin ng mga panahon ng Soviet. Oo, nangyayari na muling isinasalaysay ng kasaysayan,” ani Orbán sa pagdiriwang, kung saan pinagbawalan ang lahat ng midya maliban sa tagabaybay ng estado ng Hungary. “Sa kasawiang palad, ang dati ay trahedya ay ngayon ay komedya sa pinakamahusay. Sa kasawiang palad, ang Brussels ay hindi Moscow. Ang Moscow ay isang trahedya. Ang Brussels ay isang masamang kasalukuyang parodi.”

Ang Oktubre 23 na pambansang holiday ay nagpapamalala sa simula ng isang 1956 popular na pag-aalsa laban sa represyon ng Soviet na nagsimula sa kabisera ng Hungary, ang Budapest, at kumalat sa buong bansa.

Pagkatapos maalis ng matagumpay ang pinuno ng Stalinismo ng Hungary at napilitang umalis ang mga tropa ng Soviet mula sa kabisera, isang direktiba mula sa Moscow ay nagpadala muli ng Hukbong Pula sa Budapest at brutal na pinatigil ang rebolusyon, nagtamo ng hanggang 3,000 sibilyan at winasak ang karamihan sa lungsod.

Si Orbán, isang tagasuporta ng isang alternatibong anyo ng popular na pamamahala na tinatawag niyang “hindi liberal na demokrasya,” ay matagal nang ginagamit ang pagdiriwang upang i-rally ang kanyang mga tagasuporta. Sa mga nakaraang taon, ginamit niya ang pagkakataon upang iugnay ang pagtatangka ng EU na ipatupad sa Hungary ang kanyang mga alituntunin sa katiwalian at demokrasya, at ang represyon na kinaharap ng bansa sa ilalim ng okupasyon ng Soviet noong ika-20 siglo.

“Kailangan naming sumayaw sa tugtugin na tinutugtog ng Moscow,” ani Orbán tungkol sa mga araw ng Hungary sa Eastern Bloc. “Nagpapatugtog din ang Brussels, ngunit sumasayaw kami kung paano namin gusto, at kung ayaw namin, hindi kami sumasayaw!”

Ang holiday, na malaking bahagi ng alaala ng kasaysayan ng Hungary bilang isang laban sa kalayaan laban sa represyon ng Russia, ay dumarating habang nagaganap ang digmaan sa karatig na Ukraine, kung saan okupado ng Moscow ang malalaking bahagi ng bansa at ilegal na inaneksiyon ang apat na rehiyon.

Si Orbán, malawak na itinuturing na isa sa mga kaalyado lamang ni Pangulong Vladimir Putin sa EU, ay matapang na nangangampanya laban sa paglilipat ng bloke ng mga sanksiyon sa Moscow, bagamat bumoto ang nasyonalistang lider sa lahat ng mga pakete ng sanksiyon.

Nitong nakaraang linggo, nakipagkita si Orbán kay Putin bago isang forum internasyonal sa Beijing, isang pagpupulong na nakatuon sa pagkakaroon ng Hungary sa enerhiya mula sa Russia. Ipinahayag ng mga lider ng Europa, gayundin ng iba pang miyembro ng militaryang alliance ng NATO tulad ng Estados Unidos, ang pag-aalala na nakipagkita si Orbán kay Putin kahit may inilabas nang international na warrant para sa pagkakakulong laban sa kanya dahil sa mga kinakaharap na kasong paglabag sa karapatang pantao sa Ukraine.

Nitong Lunes ng gabi, ilang libong demonstrante ang lumakad sa isang pangunahing avenue sa Budapest upang labanan ang mga patakaran sa edukasyon ni Orbán — na sinasabi nilang hindi nagbibigay-halaga sa mga guro sa pampublikong paaralan at nagtutulak sa kakulangan ng mga guro — pati na rin ang patuloy na ugnayan ng Hungary sa Russia sa gitna ng pag-atake nito sa Ukraine.

“Noong panahon, ang Unyong Sobyet ay nag-imbas sa Hungary, at ngayon ay nagpapakita rin ng katulad na pagsusumikap sa pag-agaw ang Russia, at gusto naming ipahayag ang aming pagkakaisa sa Ukraine,” ani ng demonstranteng si Katalin Beke. “Talagang nagdudulot ng pinsala sa interes ng aming mga kasapi na (si Orbán) ay lubos na kaibigan kay (Putin). Nakakadulot ito ng labis na pinsala.”

Huminto sa harap ng Embahada ng Russia, ang mga demonstrante ay sumigaw ng “Umalis kayo mga Ruso!”, isang pariralang pinopopularize noong 1956 anti-Soviet na pag-aalsa. Sabi ng isa pang demonstranteng si Istvan Muzsa, naramdaman niya ang “kahihiyan” sa pagkikita ni Orbán kay Putin sa Beijing.

“Ang kahihiyan ng bansa at ng bawat mabuting tao, hindi bababa sa partidong pinili at kanino bumoto,” ani niya.