Magbobotohan ang Nagkakaisang Bansa ng resolusyon na kokondena ang pag-atake ng Hamas at lahat ng karahasan laban sa mga sibilyan

Ang United Nations Security Council ay inaasahang bumoto sa isang resolusyon Huwebes na kokondena ang “masamang pag-atake ng Hamas” sa Israel pati na rin ang lahat ng karahasan laban sa mga sibilyan. Tinatawag din ng resolusyon ang “mga pagpapahinga ng tao” upang magdala ng nagmamadaling kailangang tulong sa milyong tao na nawalan ng tirahan sa Gaza.

Ang Brazil ang naghahawak ng Security Council presidency ngayong buwan at nagsponsor sa resolusyong kokondena ang Hamas. Patuloy ang pagbabago sa resolusyon hanggang Martes ng gabi.

Ang botohan ay darating matapos tanggihan ng konseho ang isang resolusyon na isinulat ng Russia Lunes ng gabi na kokondena ang karahasan at terorismo laban sa mga sibilyan at tumatawag sa isang “humanitarian ceasefire” na walang espesipikong pagbanggit sa Hamas.

Sinusubukan ng Russia na baguhin ang resolusyon ng Brazil at inihain dalawang pagbabago na bobotohan muna: Isa ay tumatawag sa isang “humanitarian ceasefire” at ang iba ay kokondena ang walang pinipiling pag-atake sa mga sibilyan at pag-atake sa “mga bagay na sibilyan” sa Gaza tulad ng mga ospital at paaralan.

Sinabi ng Brazil na susundan ang botohan Huwebes ng isang emergency na pagpupulong upang talakayin ang pagsabog at sunog Martes sa isang ospital sa Lungsod ng Gaza na naging sanhi ng daan-daang kamatayan. Tinawag ng Russia, United Arab Emirates at Tsina para sa emergency session.

Ayon sa Hamas-run health ministry, umabot sa 500 katao ang namatay at inaakusahan ng Hamas ang Israel, na sinasabi na isang Israeli airstrike ang tumama sa ospital. Pinagdududahan naman ito ng Israel, na sinasabi ng kanilang imbestigasyon na isang misfired na rocket mula sa Palestinian militant group na Islamic Jihad ang tumama sa ospital. Pinagdududahan naman ito ng Islamic Jihad.

Huwebes, sinabi ni President Biden sa Israel na hindi responsable ang military ng Israel sa pag-atake.

Nananatiling nahahati ang Security Council simula noong inbisahin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022, at kung susuportahan ng limang permanenteng kasapi nito na may karapatan ng veto – ang United States, Russia, China, Britain at France – ang resolusyon ng Brazil o mag-aabstain sa botohan.

Upang maipasa, kailangan ng hindi bababa sa siyam sa labinglimang kasapi ng konseho na bumoto ng “oo” at walang veto mula sa isang permanenteng kasapi.

Mangyayari ang botohan ng konseho sa gitna ng mabilis na diplomatic efforts upang pigilan ang konflikto sa pagitan ng Israel at Hamas na kumalat sa kalapit na bansa.