Nagalit si Israel ambassador sa ‘katahimikan’ ng UN sa mga karumal-dumal na gawa ng Hamas; magdadala ng dilaw na bituin hanggang hindi kinokondena ang mga terorista

Si Israel ambassador sa United Nations ay nagbigay ng isang malupit na talumpati sa mundo na katawan noong Lunes, tinutuligsa ang Security Council para hindi kondenahin ang mga teroristang Hamas para sa sinadya at pagpatay sa mga sibilyang Israeli noong Oktubre 7, at nanatiling tahimik katulad ng “mundo” na ginawa nang pinatay ng mga Nazi ang inosenteng mga Hudyo sa Auschwitz.

Sinabihan ni Ambassador Gilad Erdan ang emergency meeting tungkol sa digmaan ng Israel-Hamas, na hiniling ng United Arab Emirates.

Sa kanyang talumpati, sinugatan niya ang katahimikan ng Security Council tungkol sa masasamang mga gawa na ginawa ng mga teroristang Hamas, tinawag ito sa kung kailan ang kanyang lolo na si Chaim at ang kanyang mga anak ay pinadala sa Auschwitz.

“Nang ang kanyang mga baby ay pinadala sa gas chambers, ang mundo ay nanatiling tahimik. Nang ang kanilang mga katawan ay sinunog kasama ng milyong iba pang mga Hudyong bata, ang mundo ay tahimik,” ani Erdan. “Ngayon, pagkatapos ang mga inosenteng Hudyong mga baby ay sinunog nang buhay, ang Konseho ay nananatiling tahimik. Ilan sa inyo ay walang natutunan sa nakaraang 80 taon. Ilan sa inyo ay nakalimutan kung bakit itong katawan ay itinatag.”

Pinapaalala niya sa kanila na bawat araw pagkatapos ng araw na iyon, gusto niyang bawat miyembro ng Security Council ay maalala ang sinabi niya habang sila lahat ay nananatiling tahimik sa harap ng kasamaan.

“Katulad ng aking mga lolo at lola ng milyong mga Hudyo, mula ngayon, ang aking team at ako ay magsusuot ng mga Yellow Stars. Magsusuot kami nito hanggang sa gisingin ninyo at kondenahin ang mga kasamaan ng Hamas,” ani Erdan. “Lalakaran namin ang yellow star bilang isang simbolo ng pagkampi. Paalala na sinumpa naming labanan pabalik upang ipagtanggol ang aming mga sarili.”

HAMAS LAUNCHES MASSIVE ROCKET BARRAGE AS ISRAEL DELAYS INVASION

Sinabi rin ng ambassador ang paghahambing sa pagitan ni Hitler at ni Iran’s Ayatollah Khamenei, na ang huli ay rehimeng Nazi. Ang hukbo ng Ayatollah ay kinabibilangan ng “Hamas, Palestinian Islamic Jihad, Hezbollah, ang Houthis, ang Revolutionary Guard at iba pang salvagistang Jihadists.”

“Sa halip na manigaw ng ‘Sieg Heil,’ ang mga radikal na Nazi Islamists ay sumisigaw, ‘Kamatayan sa Israel! Kamatayan sa Amerika! Kamatayan sa Inglatera!’” ani Erdan. “Tinambangan kami ng mga Hamas Nazis. Pinakita sa amin na ang pagbubunyi ng genocidal na pagbubunyi sa Hudyo ay hindi namatay kasama ni Hitler, ito ay bumuga at lumago, hanggang sa pumasok sa ating tahanan.”

Sinabi niya ang pagkakaiba, gayunpaman, ay may “malakas na estado at makapangyarihang hukbo” ang mga Hudyo ngayon.

Inakusahan ni Erdan ang Ayatollah ng pagkalat ng “nakalalasong genocidal na ideolohiya sa buong mundo” sa mga araw bago Oktubre 7, at pagtweet tungkol sa katapusan ng Israel, na nag-aakusa na ang Israel ay namatay.

“Sa araw ng pagpatay, tinawag niya para sa pagwawasak ng Israel kasama ng isang video ng mga Israeli na tumatakbo para sa kanilang mga buhay habang ang kanyang Hamas Einsatzgruppen ay nagpaputok sa kanila gamit ang mga machine gun,” ani ang ambassador. “Kung may Twitter account si Hitler, magiging eksakto ang pareho sa account ni Khameini.”

Sinugatan niya ang U.N. para hindi kondenahin ang “Nazi murderers,” inaakusahan sila ng pagbibigay ng mga terorista ng pagkain para sa kanilang mga pagsusumikap nang makita ang UN General Assembly na “tumatanggap ng mga pagsusumikap upang pigilan ang mga Hudyo” mula sa pagtatanggol sa kanilang mga sarili.

“Narinig nila ang Secretary-General na naglarawan ng pag-unawa para sa pagpatay ng Nazi. At ito ang tumpak na dahilan kung bakit nakita natin ang pinakamalaking pagtaas ng pagbubunyi sa Hudyo mula nang Nuremburg laws at ang kahihinatnan nito. Ang mga antisemita ay nakapagpakawala,” ani Erdan. “Alam na nila na pagpatay sa mga Hudyo sa kanilang mga kama, ay kaharap ng katahimikan. Sila ay napakagalvanisado ng walang aksyon ng organisasyong ito na hindi na makapaghintay upang magpatay ng mga Hudyo mismo.”

Idinagdag niya na ngayon, ang mga tawag para “pagpapagas ng mga Hudyo” ay maaaring marinig sa Sydney, Australia; ang mga sigaw para sa isang Judenrein Palestine, “Mula sa Ilog hanggang sa Dagat” ay maaaring marinig sa buong Estados Unidos; at ang mga sigaw ng labanan laban sa mga Hudyo ay sinisigaw sa Paris, Brussels at London.

Pagkatapos noong Linggo, isang airport sa Russia ay sinakop ng mga tagasuporta ng terorismong Islam na naghahanap ng mga Hudyo upang linlangin.

“Ito ay tumpak na kung saan nakatayo ang mundo habang sinimulan ng mga Nazis ang kanilang pag-atake,” ani Erdan. “Tumpak na parehong sandali! At pagkatapos – ang mundo ay tahimik.”

Sinabi niya sa konseho kung ito ay umiiral noong Hunyo 6, 1944, malamang ay pinag-uusapan nito ang halaga ng fuel at kuryente ng mga mamamayan ng Munich noong D-Day habang ang mga Allies ay pumapasok sa mga baybayin ng Normandy o magiging nakatutok sa bilang ng kamatayan ng mga Aleman laban sa pagpatay ng mga sibilyang Briton.

“Tatawagin ng Konsehong ito para sa pagtigil-putukan bago muling makuha ng mga Ruso ang Stalingrad,” ani Erdan.

Ngunit sinabi niya sa lakas ng kanyang mga tao, inilalarawan ang mga Hudyo bilang “hindi mabubuwag.”

“Marami ang nagpakita ng pagtatangka upang kami ay wasakin…ngunit wala sa kanila ang naging matagumpay,” ani Erdan. “Ang Iranian Reich ay hindi magiging iba! Mananalo ang Israel. Iuuwi namin ang aming mga hostages. At ang mga mamamayan ng Estado ng Hudyo ay mabubuhay sa kapayapaan at kalayaan.”