Nagsalita ang nakalaya Israeli hostage tungkol sa nakatatakot na pagkakahuli ng Hamas, inilarawan ang ‘spiderweb’ ng mga tunnel

Isa sa dalawang nakalaya mula sa Hamas na Israeli ay ngayon ay nagsasalita tungkol sa kanyang oras bilang hostage ng Palestinian terrorist group, inilalarawan ang isang “spiderweb” ng mga tunnel sa ilalim ng Gaza Strip kung saan siya ay binigyan lamang ng isang pagkain kada araw.

Si Yocheved Lifshitz, 85 taong gulang, ay kinuha mula sa Israel noong Oktubre 7 kasama ang kanyang 83 taong gulang na asawa na si Oded, na nananatili pa ring nakakulong sa loob ng Gaza Strip. Ayon kay Lifshitz, sinalakay siya ng mga sibilyan pagkatapos siyang dalhin papasok sa Gaza bago siya ilipat sa malawak na sistema ng tunnel kung saan ang Hamas ay nagbigay ng ilang gamot at mga suplay para sa paglilinis sa mga hostage, ayon kay Foreign Correspondent na si Trey Yingst.

“Sinasabi ng aking ina ang nakapanlait na kuwento. Sinasabi niya na maraming, maraming tao — isang alon ng mga tao ay dumaan sa bakod,” ani ng anak niya na si Sharone Lifschitz sa mga reporter sa Tel Aviv noong Martes, inilalarawan ang mga sandaling nakita ni Yocheved ang mga militanteng Hamas na lumalapit.

“Sinasabi ng aking ina na siya ay dinampot sa likod ng motorbike na may kanyang katawan sa isang tabi at ang kanyang ulo sa kabilang tabi,” dagdag pa ni Sharone Lifschitz. “Na siya ay dinala sa pamamagitan ng mga bukid na pinaplough ng mga lalake sa isang tabi at mga lalake sa likod niya.”

LIVE UPDATES: ISRAEL AT WAR WITH HAMAS

Sinabi rin niya kung paano siya dinala sa isang “malaking network ng mga tunnel sa ilalim ng Gaza na tila isang spiderweb,” ayon sa BBC.

Sinabi rin ni Yocheved mismo na sinabi ng mga taong itinalaga upang bantayan siya na “sila ay mga tao na naniniwala sa Quran at hindi sasaktan kami,” dinagdag rin niya kung paano siya at iba pang mga hostage ay binibigyan ng isang pagkain kada araw ng keso at kucumber, ayon sa Associated Press.

ISRAEL FIRES 400 AIRSTRIKES INTO GAZA AS IDF IDENTIFIES TERRORISTS SAID TO BE RESPONSIBLE FOR OCT 7 ATTACK

Bago ang kanilang pagkuha mula sa kanilang tahanan sa Nir Oz kibbutz malapit sa border ng Israel-Gaza, sina Yocheved at ang kanyang asawa ay mga aktibista na tumutulong sa mga may sakit na Gazans upang makatanggap ng medikal na pangangalaga sa Israel, ayon kay Daniel Lifshitz na apo ni Yocheved ayon sa Reuters.

“Sila ay mga aktibista para sa karapatang pantao, mga aktibista para sa kapayapaan sa buong buhay nila,” ani ni Daniel Lifshitz ayon sa Reuters.

LIVE UPDATES: ISRAEL AT WAR WITH HAMAS

“Sa higit sa isang dekada, sila ay dinala… mga may sakit na Palestinians mula sa Gaza Strip, hindi mula sa West Bank, mula sa Gaza Strip bawat linggo mula sa border ng Erez sa mga ospital sa Israel upang makakuha ng paggamot para sa kanilang sakit, para sa kanser, para sa anumang bagay,” dagdag pa niya.

‘Chris Pandolfo contributed to this report.