Nagsara na ang imbestigasyon ng mga prosekutor sa malaking pagbagsak ng aquarium sa Berlin

Sinabi ng mga prokurador sa Berlin Martes na nakapagpatupad na sila ng kanilang imbestigasyon sa espektakular na pagbagsak ng isang malaking akuwaryum noong Disyembre matapos ang isang ulat ng eksperto na hindi nakapagpahayag ng dahilan kung bakit nabasag ang tangke.

Ang AquaDom akuwaryum, na nakatayo sa lobi ng isang hotel sa gitna ng kabisera ng Aleman, ay nabasag sa maagang oras ng Disyembre 16, na nagpadala ng 264,000 galon ng tubig na dumaloy sa gusali at kalye sa labas. Dalawang tao ang nabigyan ng kaunting pinsala.

Sinabi ng mga prokurador na nakapagpatupad na sila ng isang imbestigasyon ng mga di kilalang tao sa ilalim ng pagdududa ng pagiging sanhi ng katawan ng pinsala dahil sa kapabayaan matapos suriin ang ulat ng eksperto, na inatasan ng may-ari ng gusali, na natanggap nila noong Oktubre 6.

Ang may-akda nito, inhinyerong si Christian Bonten, ay nagpresenta ng tatlong teoriya ngunit sinabi na walang malinaw na ebidensya upang patunayan ang alinman sa mga ito.

Ang mga hipotesis ay ang pagkabigo ng pang-adhesibong sintas na nagsasama ng silindro; na maaaring madamaged ang tangke ng isang butas sa base nito nang modernihin ang akuwaryum noong 2020; o maaaring masyadong huli ang pag-refill ng tangke pagkatapos ng modernisasyon na nagpatuyo nang sobra sa mga pader ng acrylic glass.

Sinabi ng mga prokurador sa isang pahayag na dahil hindi maipinunto ang sanhi, wala silang lead upang sundan sa kung sino ang maaaring may pananagutan. Sinabi nila na walang kahit anong pagdududa ng isang sinadya na gawa.

Unang binuksan ang akuwaryum noong 2003. Walang planong muling itayo ito.

Sinabi ng mga awtoridad na halos lahat ng 1,500 isda na nasa loob nang magbagsak ang tangke ay namatay ngunit “ilang isda sa ilalim ng tangke” ay naisalba. Mula 400 hanggang 500 karamihan maliliit na isda mula sa hiwalay na set ng mga akuwaryum na nakatira sa ilalim ng lobi ng hotel ay inilipat sa iba pang mga tangke sa isang katabing akuwaryum na hindi apektado.