Plano ng Canada na payagan ang tulong sa pagpapatiwakal para sa mga taong may sakit sa isip ang MP nagbabala ng ‘kultura ng kamatayan’

Isang konserbatibong kasapi ng parlamento sa Canada ay nagbabala na ang pag-aapruba nito sa nakatulong na pagpapatiwakal para sa mga pasyente ng kalusugan ng isip ay nagtatag ng isang “kultura ng kamatayan.”

Sinubukan ni Conservative MP Ed Fast na ibawi ang “medikal na tulong sa pagpapatiwakal” (MAID) para sa mga nagdurusa lamang mula sa mga pag-aari ng kalusugan ng isip, na nalulungkot sa dumadaming pagtanggap ng nakatulong na pagpapatiwakal.

“Ang mga Konserbatibo ay patuloy na makikibaka para sa mga iniwan ng batas na ito, at hindi namin susuportahan ang pagpapalawak ng MAID upang isama ang karamdaman sa kalusugan ng isip,” sabi ni Fast ayon sa Toronto Star.

“Nakarating na ba tayo sa sobrang layo at mabilis sa programa ng nakatulong na pagpapatiwakal ng Canada?” Tanong ni Fast. “Mag-ebolb kami sa isang kultura ng kamatayan bilang ang pinaka-opsyon para sa mga nagdurusa mula sa karamdaman sa kalusugan ng isip o pipiliin natin ang buhay?”

Ang “medikal na tulong sa pagpapatiwakal” ay legal na magagamit sa Canada mula 2016 para sa “lehitimong kwalipikadong pasyente.”

Ang kwalipikadong pasyente ay 18 taong gulang pataas na nagdurusa mula sa seryosong hindi na makagagaling na sakit, sakit o kapansanan.

Ngunit ang mga Canadians na nagdurusa lamang mula sa karamdaman sa kalusugan ng isip ay hindi pa karapat-dapat para sa programa.

Ang mga indibidwal na may lamang isang kondisyon sa kalusugan ng isip ay magkakaroon ng access sa MAID sa Marso 2024, na nagpapahintulot sa kanila upang humiling ng mga proseso ng pagtatapos ng buhay mula sa mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ng gobyerno.

Inilatag ni Fast isang panukala upang bumuo ng isang komite sa usapin para sa karagdagang pag-iisip ngunit iyon ay tinanggihan noong Martes ng mga kasapi ng parlamento ng Liberal at Bloc Québécois.

Nang higit sa Canada, 10 estado ng U.S. at ang District of Columbia ay naglagay ng legal na nakatulong na pagpapatiwakal ng manggagamot. 10 iba pang estado ay naghahain ng katulad na mga batas sa 2023.

Ang mga estado ay kasama ang California, Montana, Vermont, Washington, New Jersey at Hawaii.

‘Nag-ambag si Lindsay Kornick sa ulat na ito.’