Relvas v. Auxly Cannabis Group Inc. – Pagdinig sa Pag-apruba ng Kasunduan na gaganapin sa Nobyembre 14, 2023

TORONTO, Agosto 30, 2023 /CNW/ – Inanunsyo ngayon ng abogadong si Berger Montague (Canada) na nakatakda ang Korte ng Superior ng Ontario (ang “Korte”) na magsagawa ng pagdinig sa Nobyembre 14, 2023 nang 10 am sa pamamagitan ng video conference (ang “Settlement Approval Hearing”) upang aprubahan ang kasunduan sa pagitan ng lahat ng partido sa class proceeding na may pamagat na Daniel Relvas v. Auxly Cannabis Group Inc., may Court File No. CV-19-00617136-00CP (ang “Action”).

Background

Isinampa ang Action sa ngalan ng mga taong nakabili o nag-acquire ng karaniwang stock ng Auxly Cannabis Group Inc. (“Auxly”) (TSX: XLY) at (FRA: 3KF) sa pangalawang merkado, sa o pagkatapos ng Nobyembre 12, 2018, at nag-iwan ng ilan o lahat ng mga titulong iyon hanggang sa pagtatapos ng trading sa Pebrero 6, 2019. Sa Action, inakusahan na sa panahon ng Class Period, ang Defendant ay gumawa ng maling pahayag tungkol sa mahahalagang katotohanan hinggil sa katayuan ng proyekto nito kasama ang FSD Pharma Inc. upang magtayo ng 220,000 square feet na lugar para sa pag-aani ng cannabis sa Cobourg, Ontario. Tinatanggihan ng Defendant ang mga paratang at walang inamin na pananagutan kaugnay sa Settlement.

Sa pagtatapos ng buong araw na mediation noong Hulyo 2023, sumang-ayon ang mga partido na ayusin ang Action upang lubos, tiyak at permanenteng lutasin ang lahat ng mga reklamo laban sa Auxly, na nakasalalay sa pag-apruba ng nasusulat na Settlement Agreement ng Korte sa Settlement Approval Hearing.

Ang Settlement

Kabilang sa mga tuntunin ng settlement (“Settlement”) ang pagbabayad ng $4 milyong CAD sa ngalan ng Defendant, isang buong at pinal na paglaya sa lahat ng mga reklamo na iginiit o maaaring igiit laban sa Defendant ng mga miyembro ng klase sa Action, at ang malinaw na pagtanggi ng Defendant sa anumang pananagutan kaugnay sa mga reklamong inakusahan sa Action at anumang uri pa. Maaaring tingnan ang iminungkahing Settlement Agreement sa https://bergermontague.ca/cases/auxly-cannabis-group-inc/.

Kung maaaprubahan ang Settlement sa Settlement Approval Hearing, isang karagdagang abiso ang ilalathala na maglalaman ng mga tagubilin kung paano maaaring mag-file ng Claim Forms online ang mga Miyembro ng Klase upang lumahok sa pamamahagi ng net settlement funds at ang deadline para rito.

Ang Klase

Kung nakabili ka ng karaniwang stock ng Auxly, sa o pagkatapos ng Nobyembre 12, 2018, at nag-iwan ng ilan o lahat ng mga stock na iyon hanggang sa hindi bababa sa Pebrero 6, 2019, malamang na karapat-dapat kang lumahok sa settlement pagkatapos aprubahan ito ng Korte.

Mga Pagtutol

Sa Settlement Approval Hearing, titingnan ng Korte ang anumang pagtutol sa iminungkahing Settlement ng mga Miyembro ng Klase kung ang mga pagtutol ay isinumite nang nakasulat bago ang Oktubre 20, 2023 sa paraang inilarawan sa Abiso ng Iminungkahing Settlement ng Auxly Securities Class Action sa https://bergermontague.ca/cases/auxly-cannabis-group-inc/.

Pagdalo sa Settlement Approval Hearing

Maaaring dumalo ang mga Miyembro ng Klase sa Settlement Approval Hearing sa kabila ng hindi pagsumite ng pagtutol. Maaaring pahintulutan ng Korte ang mga Miyembro ng Klase na lumahok sa Settlement Approval Hearing sa kabila ng hindi pagsumite ng pagtutol. Ang mga Miyembro ng Klase na nais na magsalita ang isang abogado sa kanilang ngalan sa Approval Hearing ay maaaring kumuha ng isa upang gawin ito sa kanilang sariling gastos.

Mga Tanong

Berger Montague (Canada) PC ay isang abogadong imbestigador, litigador at nagreresolba ng mga alitan sa ekonomiya at pinansya. Maaari kayong matuto nang higit pa sa www.bergermontague.ca.

PINAGMULAN Berger Montague (Canada) PC