Sa base ng hukbong nagsisilbi sa pagkilala sa mga patay sa Israel: ‘Sila’y pumunta mula bahay-bahay sunog ang pamilya pagkatapos ng pamilya’

Babala: Ang artikulong ito ay naglalaman ng mga detalyeng grapiko na maaaring maging nakakabahala sa ilang mambabasa.

BASE NG HUKBO SA SHURA, Israel – Tatlong linggo matapos ang nakamamatay na pagpaslang ng Hamas sa maraming base ng hukbong Israeli, komunidad na sibilyan at isang festival ng musika, patuloy pa ring nahihirapan ng Israel na matukoy ang kanilang mga patay, hindi lamang dahil sa laki at lawak ng kaguluhang multi-pronged na pag-atake ng terorismo, kundi dahil sa kasukdulan ng karahasan na isinagawa ng libu-libong teroristang Palestinian, ayon sa mga nagtatrabaho upang matukoy ang mga patay.

Sa Base ng Hukbo sa Shura, sa labas ng sentral na lungsod ng Ramle ng Israel, patuloy na dumadami ang mga bangkay at pinutol na bahagi ng katawan, nakarating pa rin mula sa timog ng bansa sa mga truck na may refriherasyon.

Sa base, ang mga tauhan ng hukbo at bolunter, pati na rin ang mga awtoridad na relihiyoso na namamahala sa delikadong proseso, nagsalaysay ng nakikita nilang kasukdulan na nagpapaalala sa Holocaust – imaheng hindi madalas gamitin sa isang bansa na nabuo mula sa paglaban sa henyo ng mga Hudyo ng Nazi sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

“Sa panahon ng digmaan, bawat panig ay nagtatangkang magpakita ng makatwirang argumento na sila ang tama ngunit hindi namin nakikita ang mga ganitong kasukdulan mula noong mga araw ng mga Nazi,” sabi ni Col. Rabbi Haim Weisberg, pinuno ng dibisyon ng rabbiniko ng hukbo, sa isang panayam.

“Sila ay pumunta mula bahay tungo sa bahay na sinunog ang bawat pamilya,” ani niya. “Nakikita namin ang mga truck na patuloy pang dumarating na puno ng body bags na naglalaman ng buong pamilya – lolo at lola, mga ina, ama, at kahit mga maliliit na bata ay dala pababa mula sa mga truck.”

“Sa normal na panahon, ang mga rabbino sa base na ito ay nakatuon sa mga patay na sundalo, ngunit ngayon ay hindi normal,” ani ni Weisberg tungkol sa base na isa lamang sa maraming sangkot sa proseso ng pagtukoy.

“Dito na-identify na namin ang daan-daang mga bangkay at marami pang iba ang hinihintay na suriin,” ani niya.

Inilarawan ni Weisberg kung paano ang ilang mga bangkay ay napakalubha ng sunog na walang silbi ang karaniwang pagsusuri ng DNA. Sa maraming kaso, tinawag ang mga pangkat ng pagtukoy sa pamamagitan ng ngipin at pinilit na hanapin ang personal na mga rekord ng ngipin ng mga biktima. Sa ilang mga napakalubhang kaso, kahit ang mga paraan na iyon ay hindi epektibo.

Kasabay ng higit sa 1,400 tao na pinaslang sa pag-atake at karagdagang 239 na kumpirmadong ngayon ng hukbong Israeli na nakakulong pa rin sa enklaveng Palestinian, isa pang 100 tao pa ang nawawala pa rin.

Mula noong Oktubre 7, ang espesyal na pwersa ng IDF ay nakikipag-engkwentro sa loob ng Gaza Strip upang makuha ang mga bangkay at bahagi ng katawan. Sa loob ng mga komunidad na sinalanta na nakatayo sa hangganan ng Gaza, tinawag ang mga arkeolohistang forensiko upang maghanap ng mga natitirang bahagi ng tao. Nitong nakaraang linggo, isang pang-ibabang tao ang natagpuan sa isang nasunog na silid-ligtas.

Ang mga pamilya, kabilang ang mga nag-asang maaaring buhay pa ang kanilang mahal sa buhay kahit na nakakulong sa Hamas, patuloy na natutukoy na kabilang pala sa mga patay ang kanilang mga mahal sa buhay.

Nagsalita sa Base ng Shura, inilarawan ni Weisberg sa grapikong detalye kung paano isang malubhang sunog na bangkay ay naging dalawang biktima – isang ina at sanggol na nakayakap. Isang biktima pa, ani niya, ay isang buntis, ang tiyan ay binuksan, ang sanggol ay binunot at pinutol ang ulo. Ang umbilical cord ay nakakabit pa rin.

“Kapag iniisip mo ang kasamaan, nakikita mo na lampas sa pag-unawa kapag nakikita mo ang ginawa ng organisasyong teroristang ito,” ani ng rabbino.

Ang mapangahas na gawain sa Base ng Shura ay nangyayari sa loob ng isang malaking puting tolda na nakapalibot ng mga hanay ng mga refriheradong container. Sa loob ng bawat alikabok na kahon ay desiyosong nakabalot na mga bangkay at mas maliit na mga sako na naglalaman ng mga sanggol at maliliit na bata o mga bahagi ng katawan. Ang amoy ay lubos.

Bukod sa tauhan ng hukbo at mga relihiyosong tao sa lugar, may isang pangkat ng mga bolunterang babae na tinutukoy sa paglilinis ng mga bangkay ng pinaslang na kababaihan. Ang pangkat ay bahagi ng natatanging hukbong reserva na itinatag sa loob ng mahigit isang dekada upang harapin ang mga babae na sundalong nakikipaglaban na maaaring mamatay sa aksyon.

“Gusto nilang may mga babae na makakasagot sa paglilibing at proseso ng pagtukoy upang hindi ito bumagsak sa mga batang lalaking sundalo at upang protektahan ang privacy ng mga batang babae,” ani ni Shari, isa sa mga bolunter na hindi maaaring pangalanan dahil sa mga patakaran ng hukbo.

Ani ni Shari, ang pangkat ay espesyal na natinong ng hukbo para sa isang malaking insidente ng kaswalti, ngunit hindi hanggang Oktubre 7 sila tinawag para sa serbisyo. Mula noon, ani niya, patuloy ang pangkat sa pagtatrabaho nang hindi tumitigil.

“Nakita ko ang mga bagay na hindi dapat makita ng sinumang tao,” ani ni Shari, inilalarawan kung paano marami sa mga patay na kababaihan ay dumating na nakasuot pa rin ng kanilang pajama, ang ulo ay nabasag at ilang may bomba.

“Nakita namin ang ebidensya ng panggagahasa,” ani ni Shari. “Nabasag ang pelbis, at malamang kailangan ng maraming lakas upang mabasag ang pelbis… at ito ay nangyari pati sa mga lola hanggang sa mga maliliit na bata. Ito ang mga bagay na nakita namin ng aming mga mata.”