Sinabi ni Netanyahu na kung maglunsad ang Hezbollah ng digmaan laban sa Israel at mag-imbak, ‘itotong mali ng buhay nito’

Sinabi ni Pangulong Benjamin Netanyahu ng Israel na kung ang Hezbollah ay magsisimula ng digmaan laban sa Israel at makapasok, “ito ay gagawin ang malaking pagkakamali ng buhay nito.”

Habang bumibisita sa mga tropa sa hilagang Israel noong Linggo, sinabi ni Netanyahu na kung ang Hezbollah ay magsisimula ng digmaan at makapasok sa Israel, “ito ay gagawin ang malaking pagkakamali ng buhay nito. Lulutasin namin ito ng lakas na hindi nito magagamit, at ang mga kahihinatnan nito at ng estado ng Lebanon ay magiging nakasisira.”

Ang Hezbollah, na mayroong desididong sandatahang mga rocket, ay nagpapakita ng agresyon laban sa Israel, kahit na pumaputok ng mga anti-tank na missile sa hilagang Israel at pinupuntirya ang mga poste ng militar. Inilikas ng Israel ang libu-libong sibilyan malapit sa hilagang border bilang pag-iingat.

Higit sa 1,400 katao sa Israel ang namatay. Karamihan sa bilang na ito ay mga sibilyan na pinatay noong pagsalakay ng Hamas. Ayon kay Yael Kuriel, mayroong 222 katao ang nahuli at dinala pabalik sa Gaza, kabilang ang mga dayuhan.

Lumalaki ang takot ng isang mas malawak na digmaan habang sinusulat ng mga eroplanong pangdigma ng Israel ang mga target sa okupadong West Bank, Syria at Lebanon sa nakalipas na mga araw.

Ayon kay Rear Adm. Daniel Hagari, nawasak ng mga puwersa ng Israel ang walong selula ng mga rebelde sa Lebanon sa nakalipas na 24 oras at higit sa 20 mula noong simula ng digmaan, nang walang paglalarawan.

Ang Hezbollah, na mayroong pulitikal at militanteng braso, ay bahagi ng hindi nagkakaisang pamahalaan ng Lebanon. Ngunit ang mga tauhan nito ay gumagana nang wala sa kontrol ng estado.

Ang pagpapakita ng lakas ng Israel laban sa Hezbollah ay samantalang sinusubukan ng militar ng Israel ang halos tuloy-tuloy na pagpapaputok ng mga airstrike sa Gaza bago ang inaasahang pagpasok sa lupa.

Nakahanda na ang mga tank at tropa sa border ng Gaza habang pinapataas ng Israel ang mga airstrike upang bawasan ang panganib sa mga tropa sa susunod na yugto.

Ayon sa militar ng Israel, 320 na target ng mga rebelde ang tinamaan ng mga eroplanong pangdigma nito sa nakalipas na 24 oras.

Sinabi ng militar na nawasak nila ang mga posisyon laban sa tank at iba pang mga target na maaaring magpalagim sa mga puwersa na naghahanda para sa isang “maniobra sa Gaza Strip,” isang malinaw na pagtukoy sa isang operasyon sa lupa.

Higit sa 4,600 katao ang namatay sa Gaza, ayon sa Ministry of Health na pinamumunuan ng Hamas.