/ULITIN – Abiso sa Media – Gagawin ni Ministro Wilkinson ang isang Anunsyo sa Impraestruktura ng Sasakyang de-Kuryente para sa Quebec/

QUEBEC, Agosto 29, 2023 /CNW/ – Magbibigay ng anunsyo ang Kagalang-galang na Jonathan Wilkinson, Ministro ng Enerhiya at Likas na Yaman, tungkol sa mga bagong pederal na pamumuhunan sa ekonomiya ng sasakyang de-kuryente. Kasama niya ang mga nangungunang tagapagpaganap mula sa mga sektor ng kuryente at teknolohiya. Magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa media pagkatapos.

Petsa: Miyerkules, Agosto 30, 2023

Oras: 2 p.m. ET

Lokasyon: FLO Headquarters
2800 Rue Louis Lumière
Quebec, Quebec G1P 0A4

Sundan kami sa Twitter: @NRCan (http://twitter.com/nrcan)

PINAGMULAN Natural Resources Canada