US muling nagbibigay ng tulong na pagkain sa Ethiopia pagkatapos ng ilang buwang moratorium

Inihayag ng United States Agency for International Development noong Huwebes na muling nagpapatuloy ito sa paghahatid ng pagkain sa daan-daang libong mga refugee sa Ethiopia, apat na buwan matapos itigil ang tulong dahil sa malawakang iskema upang nakawin ang mga supply.

Ang desisyon ay ginawa matapos pumayag ang pamahalaan ng Ethiopia na alisin ang sarili nito mula sa pagpapadala, imbakan at pamamahagi ng mga supply ng pagkain para sa mga refugee, sabi ng isang tagapagsalita ng USAID. Ibabalik ang tulong sa pagkain sa humigit-kumulang 1 milyong mga refugee mula sa Sudan, South Sudan, Somalia, Eritrea, at sa iba pang lugar.

Gayunpaman, hindi pa muling nagsimula ang tulong sa pagkain para sa 20.1 milyong mga Ethiopian na umaasa dito habang hinaharap ng bansa ang panloob na kaguluhan at tagtuyot.

Sinabi rin ng ahensiya na ipinatupad nito ang mga hakbang kabilang ang mga biometric test at GPS tracking sa buong mundo upang makatulong na harapin ang mga panganib ng paglihis at upang “matulungan na matiyak na nakakarating ang tulong sa pagkain sa mga pinaka nangangailangan nito.”

“Patuloy kaming nakikipagtrabaho sa pamahalaan ng Ethiopia sa mga karagdagang reporma na makakatulong na matiyak na ibinibigay ang tulong batay sa nakitang kahinaan at pangangailangan, alinsunod sa pinakamahusay na pandaigdigang kasanayan,” sabi ng tagapagsalita ng USAID.

Noong Hunyo ay itinigil ng USAID at ng United Nations World Food Program ang lahat ng tulong sa pagkain sa Ethiopia matapos isang panloob na imbestigasyon na natuklasan na ang ipinadalang pagkain para sa milyon-milyong mga nagugutom na tao roon ay malawakang nalihis. Pareho nang itinigil ng dalawang ahensiya ang tulong sa pagkain sa lalawigan ng Tigray na nasasalakay ng digmaan noong Marso.

Noong panahong iyon, sinabi ng mga opisyal ng USAID sa The Associated Press na ang iskema ng paglihis ay maaaring ang pinakamalaking pagnanakaw ng tulong sa pagkain sa kasaysayan. Mula noon, libo-libong kamatayan na naiugnay sa paghinto ng pagkain ang iniulat sa Tigray.

Muling nagsimula ang WFP ng maliit na pagpapamahagi sa ilang lugar ng Tigray noong Hulyo 31 habang sinubukan nito ang “pinalakas na mga kontrol at hakbang.” Noong nakaraang buwan, sinabi ng pinuno ng rehiyon ng Tigray na 480 katao ang inaresto doon dahil sa pagnanakaw.