US nagpadala ng mahigit sa 1 milyong bala na nakumpiska mula sa Iran papunta sa Ukraine

Ipinahayag ng U.S. Central Command na higit sa isang milyong mga bala ng Iranian ammunition na nasamsam mula sa isang barko noong nakaraang taon ay ngayon nasa mga kamay ng militar ng Ukraine, sa isang paglipat na sinasabi ni Attorney General Merrick Garland na tutulong sa “laban ng mga tao laban sa isa pang awtoritaryanong rehimen.”

Naganap ang paglipat ng humigit-kumulang 1.1 milyong mga 7.62mm na bala noong Lunes, ayon sa CENTCOM.

“Orihinal na nasamsam ng mga pandagat na puwersa ng U.S. Central Command ang mga balang ito mula sa naglalayag na stateless dhow na MARWAN 1, Disyembre 9, 2022,” sabi nito. “Inililipat ang mga bala mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran patungo sa mga Houthi sa Yemen na lumalabag sa United Nations Security Council Resolution 2216.”

Sabi ni Garland sa isang pahayag na “Sa pamamagitan ng paglipat ng sandata na ito, ang mga aksyon ng Kagawaran ng Katarungan sa pagkumpiska laban sa isang awtoritaryanong rehimen ay ngayon direktang sumusuporta sa laban ng mga mamamayang Ukrainian laban sa isa pang awtoritaryanong rehimen.

SEN. RAND PAUL SAYS CRITICISM OF UKRAINE FUNDING IS A ‘GROWING MOVEMENT’ IN WASHINGTON

“Patuloy naming gagamitin ang bawat legal na awtoridad na nasa aming pagpapasakop upang suportahan ang Ukraine sa kanilang laban para sa kalayaan, demokrasya, at pamamahala ng batas,” dagdag pa niya.

Sinabi rin ng CENTCOM na “nakatuon ang U.S. sa pakikipagtulungan sa aming mga kasamahan at kapareha upang labanan ang daloy ng nakamamatay na tulong ng Iran sa rehiyon sa pamamagitan ng lahat ng ligal na paraan kabilang ang mga sanksyon ng U.S. at U.N. at sa pamamagitan ng mga interdiksyon.”

Dumating ang paglipat habang sinasabi ni Sen. Rand Paul, R-Ky., na may “lumalaking kilusan” sa loob ng Republican party upang bawasan ang karagdagang pagpopondo sa Ukraine.

“Mayroon kaming problema sa pagpopondo ng Social Security, mayroon kaming problema sa pagpopondo, Medicare, Medicaid, lahat ng mga bagay na pangako na sa ating mga tao ay may problema kaming pondohan, at wala lang kaming sobrang pera na ipapadala lamang sa isa pang bansa,” sabi ni Paul sa Digital sa isang panayam ngayong linggo.

EMERGENCY DRILL SIRENS BLARE ACROSS RUSSIA AFTER UKRAINIAN DRONE ATTACKS

Nagpadala na ang U.S. ng higit sa tinatantyang $100 bilyon ng buwis ng nagbabayad ng buwis sa Ukraine mula nang nagsimula ang digmaan, ayon sa White House.

Isang bagong memo ng estratehiya ng U.S. State Department na nagdedetalye ng mga pangunahing prayoridad para sa Ukraine ay ipinapakita rin na may mga alalahanin ang administrasyong Biden tungkol sa umano’y korapsyon sa bansang Europeo sa Silangan ngunit patuloy na sumusuporta sa patuloy na tulong sa rehiyon.

Muling pinatitibay ng dokumento ang suporta ng U.S. sa Ukraine sa pamamagitan ng “patuloy na military at seguridad na tulong” ngunit idinagdag, “Isang malinaw, transparenteng estratehiya upang i-deoligarka ang ekonomiya at maghatid ng kasaganahan para sa lahat ay sentral sa mga repormang ito.”

’ Jamie Joseph nag-ambag sa ulat na ito.