Desisyon ng Korte Suprema Nagpapahiwatig ng Pag-uulat ng Kita sa Pangangalagang Pangkalusugan

Fort Myers, Florida Oct 5, 2023  – Nakakaapekto sa Pag-uulat ng Kita sa Pangangalagang Pangkalusugan ang Desisyon ng Korte Suprema

SavingTheWorld: Sa isang pagsusuri ng isang landmark na paghatol, Spring City Foundry Co. v. Commissioner, 292 U.S. 182, malinaw na sinabi ng Korte Suprema na para sa mga gumagamit ng paraan ng pag-aakrual sa accounting, ang kinikilalang kita ay dapat na katumbas ng halaga na sinisingil sa customer. Ang mahalagang hatol na ito ay maaaring muling hubugin ang tanawin ng kabuuang pag-uulat ng kita para sa maraming sektor.

Nasa harapan ng mga apektado ng hatol na ito ang industriya ng pangangalagang pangkalusugan. Tradisyonal na, malaking bahagi ng mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan, partikular na yaong naglilingkod sa mga pribadong pasyente, ay iniulat lamang ang mga bayarin na pinagkasunduan sa mga pribadong kumpanya ng insurance sa kanilang mga tax return. Madalas itong nangangahulugan na isinasantabi ang buong halaga na sinisingil nila sa mga insured na pasyente.

Ang sentro ng debate ngayon ay nakatuon sa mga responsibilidad ng mga kumpanya ng insurance: Ipapatupad ba sa kanila na bayaran ang kumpletong sinisingil na halaga, o maaari ba nilang bawasan ang pagkakaiba sa pagitan nito at ng pinagkasunduang bayarin, lalo na ang mga referral fee? Maaaring makuha ang pagkakaiba na ito mula sa Form ng Paliwanag ng Mga Benepisyo, na nagtutukoy sa agwat sa pagitan ng sinisingil at sumang-ayong mga halaga, na ibahagi sa parehong pasyente at tagapagkaloob. Kung inaatasang matugunan ang mas mataas na sinisingil na mga halaga, maaaring makita ng mga kumpanya ng insurance ang kanilang mga sarili na binabago ang mga rate ng premium pataas.

Para sa isang malalim na pagtalakay sa mga kakaibang katangian ng pagsingil sa pangangalagang pangkalusugan at ang mga pakikipag-ugnayan nito sa mas malawak na mga legal na balangkas, ang na-update na website, SavingTheWorld.us, ay naglilingkod bilang isang komprehensibong mapagkukunan.

Media Contact

Saving the World

RoyJMeidinger@comcast.net

19547809407

14893 American Eagle Ct.

http://SavingtheWorld.us

Source :Saving the World