Binabantaan ng Peru ng mas mabigat na parusa, kabilang ang habambuhay na kulungan, ang mga magnanakaw ng cellphone

Maglalagay ang pamahalaan ng Peru ng mabibigat na parusa para sa mga nanakaw ng cellphone, kabilang ang habambuhay na pagkakakulong kung ang magnanakaw ay papatay ng tao habang nananakaw ng mobile device.

Naging epektibo noong Huwebes ang pagbabago sa penal code ng bansa, na inaprubahan ng Kongreso kamakailan.

Walang parusang pagkakakulong sa penal code ng Peru para sa pagnanakaw ng cellphones, ngunit sinabi ng mga awtoridad na nagdesisyon silang bumalik sa batas matapos makita ang tumataas na bilang ng pagnanakaw ng mobile devices sa buong bansa.

Sa unang siyam na buwan ng 2023, umabot sa humigit-kumulang 1.2 milyong cellphone ang naiulat na ninakaw sa Peru, ayon sa awtoridad sa telekomunikasyon ng bansa. Iyon ay higit sa 4,000 na device kada araw.

Ipadadala ng bagong parusa ang “malinaw na babala sa lahat ng nagnakaw ng cellphone,” ayon kay Interior Minister Vicente Romero.

May hindi bababa sa 11 pang krimen ang parusang habambuhay sa bilangguan sa Peru, kabilang ang femicide, pagdukot ng mga batang bata at pagsasamantala sa mga menor de edad.

Itinatadhana ng bagong penal code na ang pagnanakaw ng cellphone ay may initial na parusang 12 taon sa bilangguan at maaaring umabot sa 30 taon kung gagamitin ng tao ng sandata o bomba sa pananakaw.