CCTV+: Pandaigdigang Pagtitipon ng Kabataan sa Pagbabahagi ng Kultura ng Liangzhu

16 6 CCTV+: Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture

BEIJING, Aug. 30, 2023 — Opisyal na inilabas ang pagtawag para sa “Pandaigdigang Pagtitipon ng Kabataan sa Pagbabahagi ng Kultura ng Liangzhu” noong Marso 18. Inilunsad ng Overseas Center (ZTV-WORLD) ng ZMG, ng UNESCO Beijing Office, at ng Liangzhu Culture Youth Promotion Project, sumali ang mga kinatawan ng mag-aaral mula sa mga pamantasan sa buong mundo. Ito ay isang imbitasyon sa kabataan ng mundo at sinumang interesado sa sibilisasyon ng Tsina upang maranasan ang kamahalan ng Kultura ng Liangzhu sa metaverse at itaguyod ang diyalogo sa pagitan ng mga sibilisasyon.

Ang Mga Labi ng Arkeolohikal na Lungsod ng Liangzhu, itinuturing na patotoo sa 5,000 taong gulang na sibilisasyon ng Tsina, ay nagpukaw ng kuryosidad ng mga kabataan sa buong mundo. Upang malutas ang mga misteryo nito, bibisitahin natin ang site kasama ng mga lokal na kabataan na nagtataguyod ng sibilisasyon ng Liangzhu. Magkakasama, lalaliman natin ang mga kamangha-mangha ng kanilang prehistorikong kultura, na pinapakita ng kanilang mga artepakto ng nephrite, advanced na sistema ng pamamahala ng tubig, at teknolohiya sa pagtatanim ng palay.

Ang mahiwaga at bantog na mga artepakto ng nephrite ng Liangzhu ay nagpasiklab ng kuryosidad ng lahat. Nagtanong si Zhang Zhihan, isang doktoral na mag-aaral mula sa Seattle Campus, University of Washington, “Ang mga kagamitan sa nephrite ng Liangzhu ay walang katulad sa buong mundo. Maaari ko bang lalimin ang kanilang kasanayan sa pag-uukit ng nephrite?” Upang tugunan ang tanong na ito, magsisimula tayo ng pagsisiyasat sa seremonyal na nephrite ng Liangzhu kasama sina Ai Meili at Chen Guanchen, mga mag-aaral mula sa Zhejiang University.

Ang kamahalan ng sistema ng pangangalaga sa tubig ng Liangzhu ay nagpukaw ng kuryosidad sa lahat. Nagtanong si Chen Jiexiaoxue mula sa Université Lumière Lyon 2, “Ang mga sistema ng pangangalaga sa tubig ng Liangzhu ay itinayo higit sa 5,000 taon na ang nakalilipas, ngunit patuloy pa ring gumagana ngayon. Maaari ko bang masaksihan ito nang personal?” Sumasama sa atin sa paglalakbay na ito sina Ai Yuda mula sa Communication University of Zhejiang at Cheng Long mula sa Zhejiang University of Technology habang inaalam natin ang kamangha-manghang pagsasakatuparan na ito.

Lubos ding naintriga ang mga bisita sa sibilisasyon ng pagtatanim ng palay ng Liangzhu. Sinabi ni Xia Wangmingyu mula sa University of Cambridge, “Narinig ko na ang produksyon ng palay sa Liangzhu higit sa 5,000 taon na ang nakalilipas ay katumbas ng mga ani ngayon. Maaari ko bang makuha ang mas malalim na pag-unawa sa agrikultura sa sinaunang lungsod na ito?” Samahan natin sina Weng Xin at Liang Chen mula sa Zhejiang University habang inaalam natin ang mga lihim ng sibilisasyon sa pagtatanim ng palay ng Liangzhu.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2194308/Video1.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2196351/Jade_Artifacts.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2196352/Water_Management_System.mp4

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2196353/Rice_Cultivation_Technology.mp4