Dye & Durham Nag-anunsyo ng Pagpapalawig ng Substantial Issuer Bid nito

15 6 Dye & Durham Announces Extension of its Substantial Issuer Bid

TORONTO, Aug. 29, 2023 /CNW/ – Inanunsyo ng Dye & Durham Limited (“Dye & Durham” o ang “Kompanya“) (TSX: DND) ngayong araw ang pagpapalawig ng patuloy na malaking alok ng tagapaglabas ng kompanya (ang “Alok“), kung saan inalok ng Kompanya na bilhin pabalik para sa pagkansela hanggang sa $52,000,000 pangunahing kabuuang halaga ng mga inilabas at nakabinbin nitong 3.75% na hindi mababaliktad na senior na di-pinagkakautangang debenture na magmamature sa Marso 1, 2026 (ang “Mga Debenture“). Ang petsa ng pag-expire ng Alok ay pinalawig hanggang 5:00 p.m. (Oras ng Silangan) sa Setyembre 14, 2023 (ang “Petsa ng Pag-expire“), maliban kung mas pahabain, baguhin o bawiin ng Kompanya. Lahat ng iba pang mga tuntunin ng Alok ay nananatiling hindi nabago.

Ang mga detalye ng Alok, kabilang ang mga tagubilin para sa paghahain ng Mga Debenture, ay kasama sa opisyal na alok na bilhin (ang “Alok na Bilhin“) at circular ng tagapag-alok ng issuer na may petsang Hulyo 25, 2023, gaya ng binago ng abiso ng pagbabago at pagpapalawig na may petsang Agosto 29, 2023 (ang “Abiso ng Pagbabago” at, sama-sama sa sulat ng paglilipat at abiso ng garantiya ng paghahatid, ang “Mga Dokumento ng Alok“). Ang Abiso ng Pagbabago ay ipapadala sa mga may-hawak ng debenture, naisumite sa mga naaangkop na awtoridad ng regulasyon ng securities ng Canada at gagawing magagamit nang walang bayad sa SEDAR sa www.sedar.com. Dapat basahin ng mga may-hawak ng debenture nang maingat ang Mga Dokumento ng Alok bago gumawa ng desisyon tungkol sa Alok.

Hindi na kailangan ng mga may-hawak ng debenture na balido nang naideposito at hindi napabalik ang kanilang Mga Debenture na gumawa ng anumang karagdagang aksyon upang tanggapin ang Alok. Maaaring bawiin ng o sa ngalan ng nagdedepositong may-hawak ng debenture ang mga naunang nadepositong Debenture sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamamaraan na nakasaad sa Seksyon 6 ng Alok na Bilhin na pinamagatang “Mga Karapatan sa Pagbawi”. Kukunin at babayaran ng Kompanya ang mga Debenture na balidong nadeposito sa ilalim ng Alok alinsunod sa mga tuntunin at kondisyon ng Mga Dokumento ng Alok.Mangyaring sumangguni sa press release ng Dye & Durham na may petsang Hulyo 26, 2023 para sa karagdagang detalye tungkol sa Alok.

Ang press release na ito ay para sa impormasyon lamang at hindi nilalayong maging at hindi bumubuo ng isang alok na bilhin o paghikayat ng isang alok na magbenta ng Mga Debenture. Ang paghikayat at ang Alok ay ibinibigay lamang alinsunod sa Mga Dokumento ng Alok na naisumite sa mga awtoridad ng regulasyon ng securities. MALAKAS NA HINIIMOK ANG MGA MAY-HAWAK NG DEBENTURE NA MABUTING BASAHIN ANG MGA DOKUMENTO NG ALOK AT MGA KAUGNAY NA DOKUMENTO NA NAISUMITE SA MGA AWTORIDAD NG REGULASYON NG SECURITIES, BILANG PINAGBABAGO NG PANAHON, DAHIL NAGLALAMAN SILA NG MAHALAGANG IMPORMASYON.

IMPORMASYON NA TUMUTUKOY SA HINAHARAP
Maaaring naglalaman ang press release na ito ng impormasyong tumutukoy sa hinaharap sa ilalim ng naaangkop na batas ng securities, na sumasalamin sa kasalukuyang mga inaasahan ng Dye & Durham tungkol sa mga pangyayaring darating, kabilang ang tungkol sa oras at pagkumpleto ng Alok. Sa ilang mga kaso, ngunit hindi kinakailangang sa lahat ng mga kaso, maaaring kilalanin ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap sa pamamagitan ng paggamit ng mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap tulad ng “mga plano”, “mga target”, “inaasahan” o “hindi inaasahan”, “inaasahang”, “isang pagkakataon na umiiral”, “nakaposisyon”, “tinatayang”, “nakatuon”, “ipinapalagay”, “inaasahan” o “hindi inaasahan” o “naniniwala”, o mga pagbabago ng mga salitang iyon at mga parirala o nagsasabi na tiyak na mga pagkilos, pangyayari o resulta ay “maaaring”, “maaaring”, “magiging” o “isasagawa”, “mangyayari” o “matutupad”. Bukod pa rito, anumang mga pahayag na tumutukoy sa mga inaasahan, proyeksyon o iba pang paglalarawan ng mga pangyayaring darating o mga kalagayan ay naglalaman ng mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap. Ang impormasyong tumutukoy sa hinaharap ay batay sa isang bilang ng mga palagay at napapailalim sa isang bilang ng mga panganib at hindi tiyak na mga bagay, na marami sa mga ito ay wala sa kontrol ng Dye & Durham, na maaaring magdulot ng tunay na mga resulta at pangyayari na magkakaiba sa mga ipinahayag o ipinahiwatig ng gayong impormasyong tumutukoy sa hinaharap. Kabilang sa mga gayong panganib at hindi tiyak na mga bagay, ngunit hindi limitado dito, ang mga salik na binanggit sa ilalim ng “Mga Salik ng Panganib” sa pinakabagong taunang impormasyon ng form ng Dye & Durham. Hindi sumasang-ayon ang Dye & Durham sa anumang obligasyon na i-update ang gayong impormasyong tumutukoy sa hinaharap, maging bilang resulta ng bagong impormasyon, mga pangyayaring sa hinaharap o iba pa, maliban kung malinaw na inaatas ng naaangkop na batas.

TUNGKOL SA DYE & DURHAM LIMITED
Nagbibigay ang Dye & Durham Limited ng mga premier na solusyon sa pamamahala ng kasanayan na nagbibigay-lakas sa mga propesyonal sa batas araw-araw, naghahatid ng mahahalagang pagtingin sa data upang suportahan ang mga mahahalagang transaksyon ng korporasyon at pinapagana ang mahalagang impraestruktura ng pagbabayad na pinagkakatiwalaan ng pamahalaan at mga institusyong pinansyal. Mayroong operasyon ang kompanya sa Canada, United Kingdom, Ireland, Australia at South Africa.

Makikita ang karagdagang impormasyon sa www.dyedurham.com.

PINAGMULAN Dye & Durham Limited