Magpapawalang-bisa ng halos 300 tonelada ng gasolina mula sa ferry na nag-ground sa Sweden

Isang ferry na nakasagasa noong nakaraang buwan sa timog-silangang Sweden at nagsimulang magpalabas ng langis sa Dagat Baltiko ay dumating nitong Huwebes sa isang Swedish na daungan kung saan ang kanyang mga tangke ay mapapawi, ayon sa coast guard ng Sweden.

Ang Marco Polo ay naglalayag sa pagitan ng mga lungsod ng Trelleborg at Karlshamn nang ito ay nakasagasa noong Oktubre 22, na nagresulta sa paglikas ng 75 pasahero at kawani. Ang barko ay nagsimula ng paglabas ng langis na nagdumi ng bahagi ng Pukavik Bay, na naaapektuhan ang tinatayang 500 o higit pang mga ibon.

Walang mga bagong paglabas ang naiulat habang ang barko ay tinutulak nitong Huwebes sa daungan ng Karlshamm, ayon sa coast guard.

Ang German operator ng barko na TT-Line ay nagsabi na higit sa 300 toneladang heavy fuel oil na naiwan sa loob ng barko ay mapapawi sa daungan at mayroong “malalim na pagsisiyasat” sa nangyari.

“Gusto naming humingi ng paumanhin sa lahat ng residente at mga apektado,” ani Anette Wugk, isang tagapagsalita para sa TT-Line sa Sweden. “Wala kaming nakaranas ng ganito sa aming 65 taon ng kasaysayan.”

Ang mga awtoridad at bolunterong naglilinis na ng halos 1,800 cubic feet ng langis at basura mula sa mga apektadong lugar.

Nang orihinal na nakasagasa ang barko, ito ay nakapagpatuloy sa paglalayag sa ilalim ng sariling lakas nito ngunit nakasagasa muli. Noong Linggo, ang malubhang panahon ay nagpalayas dito, at ang ferry ay lumipat pa sa labas bago muling maipit sa ikatlong pagkakataon. Tuwing nakasagasa muli ang ferry, may mga naiulat na paglabas.

Ang mga prokurador ng Sweden ay nagmulta sa kapitan ng barko at isang opisyal na nakaatas sa oras ng pangunahing pagkasagasa, na sinabing sila ay gumawa ng walang pag-iisip sa pagsalig sa isang maling GPS.