Malaysia ipinagtanggol ang paggamit nito ng mga asong puppy bilang buhay na pain para mahuli ang mga itim na pantera

Ipinagtanggol ng Kagawaran ng Kalikasan ng Malaysia ang paggamit nito ng mga asong puppy bilang buhay na pain para mahuli ang mga itim na pantera na nakita sa isang nayon sa Malaysia pagkatapos na magprotesta ang mga grupo para sa karapatan ng hayop sa pamamaraan at nanawagan sa pamahalaan na gamitin ang iba pang paraan.

Nagtungo ang kagawaran sa paggamit ng mga puppy pagkatapos na nabigo ang naunang mga pagtatangka na akayin ang mga pantera gamit ang isang kambing. Karaniwang pamamaraan ang paggamit ng buhay na hayop, sabi ni Abdul Kadir Abu Hashim, Direktor Heneral ng Kagawaran ng Kalikasan, sa mga komento na inilathala noong Martes, na tumitingin na ang mga puppy ay hindi pisikal na napinsala sa proseso.

“Sa partikular na kasong ito, may indikasyon na inatake ng pantera ang mga aso (dati), kaya ginamit namin ang mga puppy para sa kanilang tahol at amoy upang akayin ang pantera,” sinabi niya sa online na balita portal na Free Malaysia Today.

IDAHO ELK HUNTER SHOOTS, KILLS CHARGING GRIZZLY BEAR IN ‘SURPRISE ENCOUNTER’: OFFICIALS

Natakot ang mga magsasaka sa isang nayon sa timog ng estado ng Negeri Sembilan pagkatapos makakita ng isang pantera malapit sa kanilang tahanan noong Setyembre. Naghain ang mga nayon ng reklamo sa Kagawaran ng Kalikasan pagkatapos na lamunin ng isang pantera ang kanilang aso sa isang hardin ng prutas sa estado noong Setyembre 4, ayon sa isang post sa Facebook ng Punong Ministro ng Negeri Sembilan na si Aminuddin Harun.

Sinabi ni Aminuddin na kaagad na nag-install ang Kagawaran ng Kalikasan ng isang trap para sa malaking pusa, na pinaniniwalaang nagmula sa isang malapit na reserba ng gubat. Nahuli ng kagawaran ang tatlong pantera noong Setyembre 18, Setyembre 27 at Oktubre 1, sabi niya.

Gayunpaman, nagdulot ng kontrobersya ang operasyon pagkatapos iulat ng lokal na media na ginamit ang mga puppy bilang buhay na pain upang akayin ang mga pantera. Sinampal ng Malaysian Animal Welfare Association ang galaw bilang nakakagulat, at sinabing mas may etika sana para sa kagawaran kung ginamit nila ang hilaw na karne ng baka. Nanawagan din ang Animal Care Society sa pamahalaan na itigil ang paggamit ng buhay na hayop sa mga ganoong operasyon.

Ipinaliwanag ni Abdul Kadir na ang trap – isang hawla na may hiwalay na bahagi upang i-hold ang mga puppy – ay may kakayahang mabilis na pakawalan ang mga aso kapag nahuli na ang pantera. Sinabi niya na hindi napinsala ang mga pup at sumunod ang mga opisyal sa mga pamamaraan ng pagpapatakbo.

GRIZZLY BEAR ATTACK IN BANFF NATIONAL PARK LEAVES COUPLE, DOG DEAD

Hindi kaagad tumugon si Abdul Kadir sa mga kahilingan para sa komento sa pamamagitan ng telepono at email.

Sinabi sa lokal na media ng mga opisyal ng kalikasan sa Negeri Sembilan na ang unang panterang nahuli ay isang babaeng timbang ng humigit-kumulang 90 pounds. Nahuli na ng kagawaran ang 12 pantera sa estado simula noong simula ng taon, kabilang ang tatlong nahuli noong Setyembre.

Dati nang sinabi ni Aminuddin na ang mga pantera ay pinagamot at mukhang malusog, bagaman hindi niya sinabi kung pinalaya muli sa gubat. Sinabi rin niya na isinasagawa ng Kagawaran ng Kalikasan ang mga pagsisiyasat sa himpapawid gamit ang mga drone upang malaman kung bakit pumasok sa nayon ang mga pantera.

Ang mga itim na pantera, matatagpuan sa mga tropikal na gubat sa Asya, Africa at Gitnang at Timog Amerika, ay mga soliteryong hayop na pumapatay sa gabi at bihira lang na nakakaabala sa mga tao. Sinabi ng mga mananaliksik sa konserbasyon na ang mga pantera ay protektadong uri at bihira lang na nakakaabala sa mga tao, ngunit nahaharap sila sa mga banta ng pagkawala ng tirahan at pangangaso sa Malaysia.

Noong Mayo, naararo ng isang sasakyan at namatay ang isang nasa hustong gulang na itim na pantera pagkatapos nitong pumasok sa isang daan mula sa isang reserba ng gubat at hindi na napigilan ng driver.