Nag-acquire ng Ag Tech Property ang Hestia Venture Partners

Nag-sign ng Bayer-suportadong Ag Tech Start-up bilang Tenant

SAN FRANCISCO, Aug. 30, 2023 — Ipinahayag ng Hestia Venture Partners, isang venture firm na namumuhunan sa intersection ng prop tech at climate tech, pati na rin sa target na real estate assets, ang pagkuha ng Davis Research Station, isang ag tech research facility sa Davis, CA. Ang 40-acre na property ay sumasaklaw ng opisina, laboratoryo at greenhouse space, bukod pa sa significant acreage para sa row crops. Ang pasilidad ay nakatabi sa University of California, Davis, na niraranggo sa mga pinakamahusay na unibersidad sa mundo para sa agrikultura at food science at pinagmumulan ng maraming inobasyon at maraming start-ups sa mga larangang iyon.


Hestia Venture Partners
Innovating the Built Environment

“Kami ay natutuwa na maging tagapangalaga ng natatanging pasilidad na ito, at magbigay ng tahanan para sa matibay na pananim at pagkain na inobasyon.”

Ipinahayag ni Rebecca Stafford, Founding Partner ng Hestia, “Kami ay natutuwa na maging bagong tagapangalaga ng natatanging pananaliksik na pasilidad na ito, at magbigay ng tahanan para sa mga kumpanya na nag-iinobasyon at nagkakomersyalisa ng mas matibay na pananim at pagkain.” Bilang unang patunay ng thesis, natutuwa ang Hestia na malugod na tanggapin sa ari-arian bilang bagong tenant ang isang agri-food technology company na ipinanganak mula sa pananaliksik ng isang UC Davis professor at sinusuportahan ng global life sciences firm na Bayer AG. Pinapangunahan ng tenant ang ultra-high protein, climate resilient chickpea varieties na nagbibigay-daan sa scalable, sustainable ingredients na sumasaklaw sa buong beans, gluten free flours at protein isolates.

TUNKOL SA HESTIA

Ang Hestia Venture Partners ay nakatuon sa pagsuporta ng low-carbon transition sa pamamagitan ng pamumuhunan sa intersection ng prop tech at climate tech, pati na rin sa target na real estate assets. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.hestiaventurepartners.com/

CONTACTS

Rebecca Stafford, Founding Partner

Hestia Venture Partners

Email: info@hestiaventurepartners.com

PINAGMULAN Hestia Venture Partners