Nagsimula na ang E3 Lithium sa Operasyon ng Unang Field Pilot Plant para sa Direktang Lithium Extraction sa Alberta

CALGARY, Alberta – Agosto 29, 2023 – E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), “E3 Lithium” o ang “Kompanya,” ang nangungunang tagapagpaunlad ng lithium sa Alberta at tagapagpabago ng teknolohiya ng pagkuha ng lithium, ay nagpahayag na ang pagkukumisyon ng Direct Lithium Extraction (DLE) field pilot plant nito ay kumpleto at nagsimula na ang mga operasyon.

Kabilang sa proseso ng pagkukumisyon ang pagsasakonekta ng lahat ng pangunahing piraso ng kagamitan sa mga sistema ng tubo at wiring sa site. Nagsagawa rin ang team ng isang serye ng kinakailangang mga inspeksyon at mga pagsusuri ng sistema upang matiyak ang ligtas at matagumpay na mga operasyon. Ipinaliwanag ng bawat sistema ng DLE na gumagana ito ayon sa inaasahan batay sa mga sukatan ng pagganap na itinakda sa panahon ng pagsubok bago ang pilot.

Nagsisimula ang mga operasyon sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga proseso ng DLE sa iba’t ibang mga setting ng parameter ng sistema upang matukoy ang pinakamahusay na pagkuha ng lithium, na gabay ng mga Pangunahing Tagapagpahiwatig ng Pagganap (KPI) na nakabalangkas noong Hunyo 14, 2023. Matapos matukoy ang tiyak na hanay ng mga parameter ng pagpapatakbo, papatakbuhin ang bawat sistema nang mas matagal upang makamit ang dalawang layunin: 1) kumpirmahin ang patuloy na mga resulta sa isang pinalawig na panahon; at 2) lumikha ng malalaking dami ng lithium concentrate para sa karagdagang pag-refine sa mga produkto ng lithium, tulad ng lithium hydroxide. Ang data na nalikom sa buong pilot na mga operasyon ay pangunahing gagamitin upang bigyang-impormasyon ang disenyo ng komersyal ng pasilidad ng pagpoproseso para sa aming Pre-Feasibility Study (PFS) at Feasibility Study (FS).

“Ang pagsisimula ng buong operasyon ay isang patotoo sa matinding pagsisikap na inilalagay ng team upang mapatakbo ang kagamitang ito,” sabi ni Chris Doornbos, Pangulo at CEO ng E3 Lithium. “Ito ay isang pundasyonal na sandali para sa E3 Lithium, dahil ipinapakita ng pagpapademonstra ng DLE sa antas ng pilot kung paano tayo makakapagpatuloy sa pagpapaunlad ng asset na ito ng lithium sa Alberta patungo sa pangkomersyal na paggamit.”

Magbibigay ng mga update ang E3 Lithium habang umuusad ang mga operasyon at ibahagi ang mga resulta, nasukat laban sa dati nitong nakabalangkas na Mga Pangunahing Tagapagpahiwatig ng Pagganap, habang nagiging available ang mga ito.

Mangyaring bisitahin ang www.e3lithium.ca/Lithium1 para sa pinakabagong mga larawan, video at balita na may kaugnayan sa pilot.

Tungkol sa E3 Lithium

Ang E3 Lithium ay isang kompanyang pangkaunlaran na may kabuuang 16.0 milyong tonelada ng katumbas ng karbonato ng lithium (LCE) na Nakukuhang Sukat at Nakitang Mineral at 0.9 milyong tonelada LCE Posibleng Mineral na mga mapagkukunan1 sa Alberta. Gaya ng nakabalangkas sa Preliminary Economic Assessment ng E3, ang Clearwater Lithium Project ay may NPV8% na USD 1.1 Bilyon na may 32% IRR bago buwis at USD 820 Milyon na may 27% IRR pagkatapos ng buwis1. Ang layunin ng E3 Lithium ay upang makapagprodukta ng mataas na dalisay, kalidad ng baterya na mga produkto ng lithium upang patakbuhin ang lumalaking elektrikal na rebolusyon. Sa pamamagitan ng mahalagang mapagkukunan ng lithium at mga makabagong solusyon sa teknolohiya, may potensyal ang E3 Lithium na maghatid ng lithium sa merkado mula sa isa sa mga pinakamahusay na hurisdiksyon sa mundo.

SA NGALAN NG LUPON NG MGA DIREKTOR

Chris Doornbos, Pangulo at CEO
E3 Lithium Ltd.

1: Ang Preliminary Economic Assessment (PEA) para sa teknikal na ulat ng NI 43-101 ng Clearwater Lithium Project ay binago noong Setyembre 17, 2021. Ang mineral na mapagkukunan ng NI 43-101 Technical Report para sa North Rocky Property, epektibo noong Oktubre 27, 2017, ay nakilala ang 0.9Mt LCE (posible). Ang mineral na mapagkukunan ng NI 43-101 Technical Report para sa Bashaw District Project, epektibo noong Marso 21, 2023, ay nakilala ang 16.0Mt LCE (nasukat at nakita). Lahat ng mga ulat ay available sa website ng E3 Lithium (e3lithium.ca/technical-reports) at SEDAR (www.sedarplus.ca).

Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap at Nag-iingat

Kasama sa balitang ito ang ilang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap pati na rin ang mga layunin, estratehiya, paniniwala at intensyon ng pamunuan. Madalas na nakikilala ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng “maaaring”, “magplano”, “mag-asahan”, “haka-haka”, “layunin”, “estratehiya”, “paniniwala” at “intensyon”. Naka-base ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa kasalukuyang mga opinyon at inaasahan ng pamunuan. Lahat ng impormasyong tumitingin sa hinaharap ay likas na hindi tiyak at napapailalim sa iba’t ibang mga palagay, panganib at kawalang katiyakan, kabilang ang mapanghinalang kalikasan ng pagsisiyasat at pagpapaunlad ng mineral, nagbabagong presyo ng kalakal, ang bisa at kakayahang maisakatuparan ng lumilitaw na mga teknolohiya sa pagkuha ng lithium na hindi pa nasusubukan o napatunayan sa isang komersyal na saklaw o sa brine ng Kompanya, mapanganib na kumpetisyon at pagkakaroon ng pagpopondo, gaya ng mas detalyadong inilarawan sa aming mga kamakailang paghahain ng mga pang-seguridad na available sa www.sedarplus.ca. Maaaring magkaiba nang husto ang mga tunay na pangyayari o resulta mula sa mga inaasahang nakapaloob sa mga pahayag na tumitingin sa hinaharap at binabalaan namin kayo laban sa paglalagay ng labis na pagtitiwala dito. Hindi namin inaakala ang anumang obligasyon na muling isaalang-alang o i-update ang mga pahayag na ito maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas.

Hindi tinatanggap ng TSX Venture Exchange o ng Provider nito ng Mga Serbisyo sa Regulasyon (gaya ng tinutukoy sa mga patakaran ng TSX Venture Exchange) ang anumang responsibilidad para sa kahusayan o kawastuhan ng pagpapalabas na ito.

Mga Contact

E3 Lithium – Mamumuhunan at Media na Ugnayan
Greg Foofat
Tagapamahala, Mamumuhunan na Ugnayan
investor@e3lithium.ca
587-324-2775