Pinilit ng mga puwersa ng Rusya ang libu-libong Ukraniyano na tanggapin ang mga pasaporte ng Rusya

(SeaPRwire) –   Siya at ang kanyang mga magulang ay kabilang sa huling mga tao sa kanilang baryo na tumanggap ng pasaporte ng Rusya, ngunit lumalakas ang presyon na maging hindi matiis.

Sa kanyang ikatlong pagkakabugbog mula sa mga sundalo ng Rusya sa rehiyon ng Kherson, napagod na si Vyacheslav Ryabkov. Nabali ang dalawang ng kanyang mga buto, ngunit hindi siya masugatan sa mukha para sa kanyang ngiting larawan sa pasaporte, na kinuha noong Setyembre 2023.

Hindi pa sapat.

Noong Disyembre, hinuli siya ng mga ito sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Pagkatapos ay sinagasaan ng isa ang batok ng kanyang baril sa mukha ni Ryabkov, na nagtamo ng pagkasira sa tulay ng kanyang ilong.

“Bakit hindi ka lumalaban para sa amin? May pasaporte ka na ng Rusya,” ang kanilang pag-uutos. Tuloy ang pagkakabugbog habang nawalan ng malay ang 42 taong gulang.

“Tapusin na natin ito,” sabi ng isang sundalo. Tumakbo ang isang kaibigan para sa ina ni Ryabok.

matagumpay na ipinatupad ng Rusya ang mga pasaporte sa halos buong populasyon ng sinakop na Ukraine sa pamamagitan ng pagpapahirap sa pagbibigay ng suporta nang walang mga ito, pagsasakdal ng daan-daang libong tao sa pagkamamamayan bago ang mga halalan na tiyak na mananalo si Vladimir Putin, ayon sa imbestigasyon ng Associated Press. Ngunit ang pagtanggap ng pasaporte ay nangangahulugan na ang mga lalaki na nakatira sa sinakop na teritoryo ay maaaring maging sundalo upang labanan ang parehong hukbong Ukrainano na nagtatangkang palayain sila.

Ang pasaporte ng Rusya ay kailangan upang patunayan ang pag-aari ng lupa at panatilihin ang access sa kalusugan at pensyon. Ang pagtanggi ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kustodiya ng mga anak, bilangguan – o mas malala pa. May bagong batas ng Rusya na nagsasabing sinumang nasa mga sinakop na teritoryo na walang pasaporte ng Rusya bago Hulyo 1 ay maaaring makulong bilang isang “dayuhan.”

Ngunit nag-aalok din ang Rusya ng mga insentibo: isang tulong pinansyal para umalis sa sinakop na teritoryo at lumipat sa Rusya, tulong pang-kalusugan, pensyon para sa mga retiradong empleyado, at pera para sa mga magulang ng mga bagong silang na batang may katibayan ng kapanganakan mula sa Rusya.

Bawat pasaporte at katibayan ng kapanganakan na inilalabas ay nagpapahirap sa Ukraine na muling makuha ang nawalang lupa at mga bata, at bawat bagong mamamayan ay nagbibigay ng karapatan – bagaman mali – sa Rusya na ipagtanggol ang sarili nito laban sa isang mapanganib na kapitbahay.

Natuklasan ng imbestigasyon ng AP na sinamsam na ng pamahalaan ng Rusya ang hindi bababa sa 1,785 mga bahay at negosyo sa mga rehiyon ng Donetsk at Zaporizhzhia lamang. Ayon sa liderato ng Crimea sa pagkakatapon noong Pebrero 25, sa 694 sundalong naiulat na namatay sa kamakailang labanan para sa Rusya, 525 ay malamang mga mamamayan ng Ukraine na tumanggap ng mga pasaporte ng Rusya mula noong aneksyon.

Nakipagusap ang AP tungkol sa sistema upang ipatupad ang pagkamamamayan ng Rusya sa mga sinakop na teritoryo sa higit sa dosenang tao mula sa mga rehiyon, kasama ang mga aktibista na tumutulong sa kanila upang makatakas at mga opisyal ng pamahalaan na nagtatangkang harapin ang naging isang birokratiko at sikolohikal na problema para sa marami.

Ayon kay Dmytro Lubinets, tagapagtanggol ng karapatang pantao ng Ukraine, “halos 100% … ng buong populasyon na naninirahan pa rin sa mga pansamantalang sinakop na teritoryo ng Ukraine” ay may mga pasaporte ng Rusya na ngayon.

Sa ilalim ng batas pang-internasyonal mula 1907, ipinagbabawal na pilitin ang mga tao “na manumpa ng katapatan sa makapangyarihang kapangyarihan.” Ngunit kapag nag-aapply ang mga Ukraniano para sa pasaporte ng Rusya, kailangan nilang isumite ang biometrikong datos at impormasyon sa selular at manumpa ng katapatan.

“Ang mga tao sa mga sinakop na teritoryo, sila ang unang sundalo na lalaban laban sa Ukraine,” sabi ni Kateryna Rashevska, isang abogado na tumulong sa Ukraine upang isampa ang kasong krimeng pandigma laban kay Putin sa International Criminal Court. “Para sa kanila, makatwiran na huwag wasakin ang mga tao ng Rusya, lamang gamitin ang mga Ukraniano.”

Ang kombinasyon ng puwersa at pag-akit kaugnay ng mga pasaporte ng Rusya ay nagmula sa aneksyon ng Crimea noong 2014. Binigyan ng automatikong pagkamamamayan ng Rusya ang mga permanenteng residente ng Crimea at sinumang tumanggi ay nawalan ng karapatan sa trabaho, kalusugan at pag-aari.

Siyam na buwan pagkatapos ng okupasyon ng Rusya sa tangway, 1.5 milyong pasaporte ng Rusya na ang inilabas doon, ayon sa istastistika ng pamahalaan ng Rusya noong 2015. Ngunit sinabi ng mga Ukraniano na posible pa ring gumana nang walang ito para sa maraming taon pagkatapos.

Simula noong Mayo 2022, ipinasa ng Rusya ang isang batas upang gawing mas madali ang pagkuha ng mga pasaporte para sa mga Ukraniano, karamihan ay sa pamamagitan ng pag-aalis ng karaniwang mga kinakailangang paninirahan at kita. Noong Abril 2023 ay dumating ang parusa: Sinumang nasa mga sinakop na teritoryo na hindi tumatanggap ng pagkamamamayan ng Rusya ay ituturing na walang bansang pinagmulan at kailangang magparehistro sa Ministriya ng Panloob na Ugnayan ng Rusya.

“Maaari mong makita sa mga stampa ng pasaporte: Kung sino ang nakakuha ng kanilang pasaporte noong Agosto 2022 o mas maaga, malamang sila ay pro-Rusya. Kung ang pasaporte ay inilabas pagkatapos non – malamang ito ay pilit,” sabi ni Oleksandr Rozum, isang abogado na umalis sa lungsod ng Berdyansk na sinakop at ngayon ay nag-aasikaso ng gray zone na birokratiko para sa mga Ukraniano sa ilalim ng okupasyon na humihingi ng tulong niya, kabilang ang mga tala ng pag-aari ng lupa, sertipiko ng kapanganakan at kamatayan at diborsyo.

Iba’t iba ang sitwasyon ayon sa mga kapritso ng mga opisyal ng Rusya na nangangasiwa sa isang partikular na lugar, ayon sa mga panayam sa mga Ukraniano at pagtingin sa mga account sa Telegram na itinatag ng mga opisyal ng okupasyon.

Sa isang panayam na ipinaskil kamakailan, sinabi ni Yevgeny Balitsky, ang gobernador na itinalaga ng Moscow sa Zaporizhzhia, na sinumang tumututol sa okupasyon ay maaaring ideporta. “Naintindihan naming hindi sila mapapanalo at kailangan silang harapin nang mas mahigpit pa sa hinaharap,” sabi niya. Hinulaan ni Balitsky ang pagpapasya ng “napakahigpit na desisyon na hindi ko sasabihin.”

Kahit ang mga bata ay pinipilit na kumuha ng mga pasaporte ng Rusya.

Isang kautusan na pinirmahan noong Enero 4 ni Putin ang nagpapabilis ng pagkamamamayan para sa mga batang ulila at “walang magulang na pangangalaga” ng Ukraine, na kasama ang mga bata kung saan ang mga magulang ay nadetene sa mga sinakop na teritoryo. Halos 20,000 bata ng Ukraine ang nawawala sa Rusya o mga teritoryong sinakop ng Rusya, ayon sa pamahalaan ng Ukraine, kung saan maaaring bigyan sila ng mga pasaporte at maampon bilang mga mamamayan ng Rusya.

“Tungkol ito sa pagwawasak ng pagkakakilanlan,” sabi ni Rashevska, ang abogadong kasali sa kasong krimeng pandigma.

Si Natalia Zhyvohliad, isang ina ng siyam mula sa isang subdibisyon ng Berdyansk, may malinaw na ideya kung ano ang nakahandang mangyari sa kanyang mga anak kung mananatili siya.

Ayon kay Zhyvohliad, humigit-kumulang kalahati ng kanyang bayan na may 3,500 katao ay umalis agad pagkatapos para sa mga lupain na sakop ng Ukraine, ilan ay boluntaryo at ilan ay ideportado sa pamamagitan ng mga linya ng harapan sa isang 25 milyang lakad. Ang iba ay nagpasalamat sa okupasyon: Ang kanyang anak na babae ay lubos na nagtanggap ng pagkamamamayan ng Rusya, gaya ng ilang kapitbahay niya.

Ngunit sinabi niya na marami ang katulad niya – ang mga tinatawag ng mga Ruso na “mesas”: Mga naghihintay para sa paglaya ng Ukraine. Iniwasan niya ang kanyang mga mas bata pang anak, na may edad mula 7 hanggang 18, sa paaralan at ginawa ang kanyang best para turuan sila sa wikang Ukraniano. Ngunit may nagsumbong, at pinilit siyang magpadala sa mga anak sa paaralang Ruso.

Sa anumang oras, aniya, sasagasaan ng mga sundalo ang kanyang pinto at tatanungin kung bakit wala pa siyang pasaporte. Isang kaibigan ay sumuko dahil kailangan ang gamot para sa isang matagal na sakit. Tumagal si Zhyvohliad hanggang sa tag-init, hindi lubos na naniniwala sa mga banta na ideporta siya at ipapadala ang kanyang mga anak sa isang orphanage sa Rusya o maghukay ng mga kanal.

Pagkatapos ay noong taglagas, pinilit ng punong-guro ng paaralan ang kanyang 17 taong gulang at 18 taong gulang na anak na magparehistro para sa draft at inutusan silang kumuha ng mga pasaporte sa pagitan. Ang alternatibo ng punong-guro, ay ipaliwanag nila ang kanilang sarili sa mga serbisyo ng seguridad panloob ng Rusya.

Hanggang katapusan ng 2023, hindi bababa sa 30,000 lalaking Crimean ang naglingkod sa hukbong Ruso mula noong aneksyon ng tangway, ayon sa isang ulat ng UN. Malinaw kay Zhyvohliad ang panganib na hinaharap ng kanyang mga anak.

May luha sa kanyang mga mata at tumitinding hita, pumunta siya sa opisina ng pasaporte.

“Iningatan ko ang watawat ng Ukraine sa panahon ng okupasyon,” sabi niya. “Paano ko maaaring hilingin ang masamang bagay na ito?”

Umaasa siyang gagamitin lamang ito sa isang beses – sa huling checkpoint ng Rusya bago ang pagtatawid sa mga lupain na sakop ng Ukraine.

Nang dumating si Zhyvohliad sa tinatawag na filtration point sa Novoazovsk, hiniwalay ng mga Ruso siya at ang kanyang dalawang pinakamatandang anak sa nalalabing mga bata. Kailangan nilang pirmahan ang isang kasunduan upang dumaan sa isang lie detector. Pagkatapos ay inilabas si Zhyvohliad mag-isa.

Sa loob ng 40 minuto, sinuri nila ang kanyang cellphone, kinuha ang mga daliri at larawan at tinanong siya, ngunit pinayagan siyang makalusot sa huli. Naghihintay ang mga anak sa kabilang panig. Namimiss niya ang kanyang tahanan ngunit walang pagsisisi sa pag-alis.

“Hinihintay ko ang huling sandali upang malaya,” sabi niya. “Ngunit ang bagay na ito tungkol sa posibleng pag-draft sa aking mga anak ang huling bala.”

Madalas ang desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ay mas malapit.

Sinabi ng mga opisyal ng okupasyon na malapit nang dumating ang araw kung kailan lamang ang may mga pasaporte ng Rusya at lahat ng impormasyong pang-identipikasyon ay maaaring gumamit ng mga serbisyo ng pamahalaan, mag-apply para sa trabaho, o mag-claim ng benepisyo. Ang mga nagtatangging mag-apply ay maaaring kasuhan ng paglabag sa batas at ideporta.

“Ang mga tao ay nagsasabing ‘Hindi kami makakaligtas kung wala kaming pasaporte,'” sabi ni Rashevska. “Ito ay isang uri ng psychological at physical pressure.”

Sa kabila ng lahat, may ilang nagtatangging magpunta sa opisina ng pasaporte, kahit na alam nila ang panganib. Ang ilan ay nagtatago sa mga gubat, umaasa sa tulong mula sa mga kaibigan.

“Ang mga tao na ito ay tunay na bayani,” ani Rozum, ang abogado. “Ngunit ang kanilang sitwasyon ay napakadelikado at maaaring mamatay sila anumang oras.”

Ang artikulo ay ibinigay ng third-party content provider. Walang garantiya o representasyon na ibinigay ng SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) kaugnay nito.

Mga Sektor: Pangunahing Isturya, Balita Araw-araw

Nagde-deliver ang SeaPRwire ng sirkulasyon ng pahayag sa presyo sa real-time para sa mga korporasyon at institusyon, na umabot sa higit sa 6,500 media stores, 86,000 editors at mamamahayag, at 3.5 milyong propesyunal na desktop sa 90 bansa. Sinusuportahan ng SeaPRwire ang pagpapamahagi ng pahayag sa presyo sa Ingles, Korean, Hapon, Arabic, Pinasimpleng Intsik, Tradisyunal na Intsik, Vietnamese, Thai, Indones, Malay, Aleman, Ruso, Pranses, Kastila, Portuges at iba pang mga wika. 

Sa kabila ng lahat ng pag-aak