Target ng militar ng Tsina ang mga sundalong Amerikano, mga beterano para sa kampanya ng pagsasamantala, sabi ng heneral

Sinasadya ng Tsina ang kasalukuyang mga tauhan ng serbisyo at dating mga beterano ng US bilang bahagi ng isang kampanya sa pagsasamantala upang “punan ang mga puwang” sa kakayahan nito sa militar, sabi ng isang nangungunang heneral ng US.

Ipinapakita ng kumplikadong pagsisikap ang Air Force memorandum na isinulat ni Gen. Charles Q. Brown Jr., kumpirma ng isang opisyal ng Air Force kay . Hinahikayat ng militar ng Tsina ang mga internasyonal na kumpanya na nakikipagnegosyo sa PRC na tukuyin at kumuha ng “US at NATO-sinanay na talento sa militar sa iba’t ibang espesyalidad at larangan ng karera.”

“Sa pamamagitan ng sanhi ng tagapagsanay, marami sa mga tumatanggap ng mga kontrata sa mga banyagang kumpanyang ito ay nilulugmok ang ating pambansang seguridad, inilalagay ang kaligtasan mismo ng kanilang mga kasamahan sa serbisyo at ng bansa sa panganib,” sinabi ni Brown sa memorandum, na unang iniulat ng Washington Post. Hinihikayat niya ang mga miyembro ng serbisyo na protektahan ang “impormasyon sa depensa ng ating bansa” kahit pagkatapos nilang umalis sa sandatahang lakas.

Ito ay isang nagbabagong kuwento at i-a-update.