May higit sa 180 panganib na pagkikita sa pagitan ng US at Chinese aircraft sa nakaraang 2 taon, babala ng DOD

Ang U.S. Department of Defense ay nagsasabi sa midya na nakakaranas ng pagtaas ng “makapangyarihan at peligrong” interaksyon ang mga eroplano sa mga eroplanong Tsino.

Inilatag ng mga opisyal ng DOD ang trend sa isang press conference Martes at nagbigay ng bagong declassified na larawan at video ng mga kaugnay na insidente.

“Mula noong taglagas ng 2021, nakita namin na higit sa 180 ganoong insidente,” ani Assistant Defense Secretary para sa Indo-Pacific Security Affairs na si Ely Ratner. “Higit sa nakaraang dalawang taon kaysa sa nakaraang dekada. Iyon ay halos 200 kaso kung saan ang mga operator ng PLA ay nagpakita ng walang habas na manobra o nagpaputok ng chaff o nagpaputok ng flares o lumalapit nang mabilis o masyadong malapit sa mga eroplano ng U.S.”

Idinagdag pa ni Ratner, “Lahat bilang bahagi ng pagtatangka na hadlangan ang kakayahan ng mga puwersa ng U.S. na mag-operate nang ligtas sa mga lugar kung saan tayo at bawat bansa sa mundo ay may karapatan ayon sa batas internasyonal.”

Ang People’s Liberation Army (PLA) ay gumamit ng mabilis at makapangyarihang paglabag sa mga norma ng espasyo upang harass at irita ang mga eroplano mula sa U.S. at sa mga ally nito.

“At kapag tinignan mo ang mga kaso ng makapangyarihan at peligrong PLA intercepts laban sa iba pang estado, tumaas ito sa halos 300 kaso laban sa mga eroplano ng U.S. ally at partner sa nakaraang dalawang taon,” dagdag pa ni Ratner.

Inilabas ng DOD isang briefing document na naglalaman ng mga pangunahing insidente sa loob ng higit sa 180 naitalang interaksyon.

Kasama sa dokumento ang dating ipinagbabawal na larawan at video na nakakapit sa mga sandaling tensyon sa pagitan ng mga piloto ng U.S malapit sa mga eroplanong Tsino.

“Karaniwan ang mga intercept sa buong mundo. Ang karamihan ay ginagawa nang ligtas at walang insidente, at walang dahilan para maging iba ang mga intercept sa PRC sa rehiyon ng Indo-Pacific,” ani ng Commander ng Indo-Pacom na si Admiral John Aquilino.

Idinagdag pa ng commander, “Nandito ako ngayon dahil ang pinakamahalagang responsibilidad ng operational commander ay tiyakin ang kaligtasan ng aming mga tauhan, at isang responsibilidad na seryosong kinukuha ko. Kaya pinupunto ko ang mga pag-uugali na ito at tiyakin na maiwasan upang maging prayoridad.”

Hindi nagbigay ng malinaw na depinisyon ang DOD ng “makapangyarihan” at “peligrong” pag-uugali, kumpara sa karaniwang wika ng “delikado” o “propesyonal.”